Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Krapte op de arbeidsmarkt komt na deze crisis snel terug."

"Krapte op de arbeidsmarkt komt na deze crisis snel terug."

  • 25/09/2020

Vandaag verscheen de wekelijkse rubriek van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen in De Krant van West-Vlaanderen. Voka West-Vlaanderen is in 2020 trotse content partner van de krant. In de rubriek 'Waarom? Daarom!' geven wij een antwoord op de meest prangende vragen van onze leden, afgewisseld met opiniestukken van de hand van Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen. Ditmaal gaat Bert dieper in op de moeilijkheden van onze arbeidsmarkt.

Als we straks terugkeren naar een normale economische situatie, zal de structurele krapte op de arbeidsmarkt, die de voorbije jaren heel wat bedrijven parten speelde, zich snel terug laten voelen. Dat die krapte gepaard gaat met een werkzaamheidsgraad die bij de laagste van Europa hoort, blijft een pijnlijke illustratie van onze slecht georganiseerde arbeidsmarkt.

Economische terugval

De coronacrisis heeft hier onvermijdelijk ook een impact op. In de eerste helft van het jaar gingen in België 54.000 jobs verloren. Dat is ongeveer dubbel zoveel als tijdens elk van de drie voorgaande recessies. De terugval in het aantal jobs is vooralsnog beperkt in vergelijking met de terugval in de economische activiteit en in vergelijking met de rest van Europa. België slaagde er tot nog toe veel beter in dan de meeste eurolanden om het jobverlies te beperken. Qua economische terugval zat België in de eerste helft van het jaar net op het gemiddelde van de eurozone. Mocht dat voor de werkgelegenheid ook het geval geweest zijn, dan zouden er zo’n 100.000 extra jobs verloren zijn gegaan.

Zware pensioneringsgolf

Tijdelijke werkloosheid speelde daarbij een cruciale rol, maar er zit ongetwijfeld nog slecht nieuws aan te komen vanuit de arbeidsmarkt. Als antwoord pleiten sommigen voor brugpensioen en arbeidsduurverkorting met loonbehoud, maar die pleidooien vertrekken vanuit een verkeerd uitgangspunt.

Volgens het Planbureau en de Nationale Bank verdwijnen er in het jaar 2020 en 2021 respectievelijk 82.000 en 90.000 jobs. Daartegenover staat evenwel dat een normale economische groei de voorbije 25 jaar jaarlijks zo’n 43.000 extra werkkrachten vereiste. En de komende jaren komt daar door de vergrijzing nog een zware pensioneringsgolf bovenop. Om die te vervangen zijn ook extra
mensen nodig.

Het feit dat de huidige crisis de pijnpunten van onze arbeidsmarkt blootlegt, zou een signaal moeten zijn dat we dit moment moeten aangrijpen om hervormingen door te voeren. Via extra inspanningen voor opleiding, zeker ook voor tijdelijke werklozen, bredere activering en begeleiding van inactieven en meer flexibiliteit. Alleen zo komen we tot een beter werkende arbeidsmarkt.

Brugpensioen blijft slecht idee

Een minimaal startpunt daarbij is dat we geen maatregelen mogen nemen die de huidige jobverliezen structureel zouden maken, zoals het voorgestelde brugpensioen of arbeidsduurverkorting. Het blijft een slecht idee om mensen vervroegd uit de arbeidsmarkt te duwen of om vanuit een waanidee van herverdeling van jobs de loonkost zodanig op te drijven dat er banen vernietigd worden. Vóór corona was meer mensen aan het werk krijgen een belangrijke beleidsdoelstelling. Na corona is die doelstelling alleen nog maar belangrijker geworden.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag