Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Koppositie van ons land behouden”

“Koppositie van ons land behouden”

  • 22/09/2020

De pijnpunten in de organisatie en financiering van welzijn en zorg: we kennen ze al een hele tijd. De coronacrisis legde ze nu ook bloot voor het brede publiek. Benieuwd? U ontdekt het op 29 oktober tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop van het congres geven enkele toekomstdenker hun visie op welzijn en zorg. Deze week aan het woord: Alex De Muyt
 

Sinds januari 2018 is Axel De Muyt algemeen directeur van Novo Nordisk in België en Luxemburg. Het bedrijf met hoofdzetel in Denemarken legt zich al bijna een eeuw toe op diabeteszorg. Het staat in voor de helft van de wereldwijde insulineproductie. Vanuit die expertise helpt het ook mensen in hun strijd tegen obesitas en andere chronische aandoeningen. Er werken over de hele wereld zo’n 43.000 mensen voor het bedrijf, waarvan 65 in België. 

Alex De Muyt

“Er wordt nu te weinig gedaan met beschikbare data. Een betere uitwisseling kan ervoor zorgen dat de overheid beter prioriteiten kan bepalen voor de toekomst.”

Alex De Muyt

Novo Nordisk is ambitieus, zo blijkt meteen uit de missie van het bedrijf. “We streven ernaar diabetes voorgoed uit de wereld te helpen”, klinkt het bij Axel De Muyt. “We zijn heel actief op het vlak van innovatie en onderzoek. We zijn continu op zoek naar nieuwe geneesmiddelen en nieuwe manieren om die bij patiënten te brengen. Een vijfde van onze medewerkers werkt in ons medisch of klinisch departement en momenteel hebben we 10 klinische studies lopen in ruim 50 centra in België.”

Sociale verantwoordelijkheid opnemen zit in het DNA van Novo Nordisk. “Dat vertalen we met langetermijnambities in drie domeinen. We zetten eerst en vooral in op preventie van diabetes type 2 en obesitas. Zwaarlijvigheid is immers een hoogrisicofactor om diabetes type 2 te ontwikkelen. Daarnaast gaan we voor betaalbare zorg voor alle kwetsbare patiënten. In België is er een sterke sociale zekerheid, maar in Afrika hebben we bijvoorbeeld projecten lopen om insuline beschikbaar te stellen en om gezondheidsmedewerkers op te leiden. En ten derde stimuleren we innovatie om het leven van mensen te verbeteren.” Die drievoudige doelstelling krijgt natuurlijk concreet vorm in de ontwikkeling van geneesmiddelen, maar het bedrijf zet ook zwaar in op bewustwording en preventie. Het werkt daarvoor nauw samen met patiëntenorganisaties.

Het is bij diabetespatiënten dat we de link tussen Novo Nordisk en de coronacrisis kunnen situeren. “We hebben vastgesteld dat het stigma over diabetespatiënten tijdens de coronacrisis sterk aanwezig was”, vertelt Axel De Muyt. “De boodschap werd verspreid dat diabetespatiënten het grootste risico liepen om te sterven aan Covid-19. Dat kwam hard aan bij de diabetescommunity. Ook al was het foute informatie – want als patiënten hun ziekte goed onder controle hebben, is hun risico op sterfte niet groter – toch bleven ze vaak weg van hun arts. We hebben in het begin van de lockdown ook gezien dat er meer insuline verkocht werd, wegens hamstergedrag. Nochtans was er geen enkele reden om extra producten in te slaan. Al die gebeurtenissen hebben ons geleerd dat we zwaar moeten inzetten op communicatie: niet alleen als bedrijf, maar ook vanuit de overheid. Op het vlak van educatie en bewustwording is het belang van digitale communicatie duidelijk aangetoond. Denk bijvoorbeeld ook maar aan teleconsultaties. De trend naar digitalisering die zich al langer manifesteert in de brede maatschappij, krijgt door de coronacrisis nu ook meer gestalte in de gezondheidszorg.”

In 2021 komt Novo Nordisk op de markt met digitale insulinepennen. “Het voordeel is dat een arts zicht krijgt op het moment van toediening van insuline door de patiënt en wat de dosis was. Die monitoring vanop afstand is een manier om de therapie nog beter op de patiënt af te stemmen. Met de ontwikkeling van die pennen waren we natuurlijk al enkele jaren bezig, maar in de coronacrisis is het draagvlak van de maatschappij voor dergelijke innovaties wel groter geworden, merken wij.”

Belgian Diabetes Forum
Zoals heel wat andere #toekomstdenkers uit deze interviewreeks verwijst De Muyt ook naar de versnippering van bevoegdheden in ons land. “Wat de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt, is dat de gezondheidszorg in België complex in elkaar zit, met veel verschillende actoren op verschillende niveaus. De bevoegdheid voor geneesmiddelen is federaal, die van preventie is regionaal; dat maakt het moeilijk om tot een eenduidig beleid te komen. Dat is de reden waarom wij vorig jaar met verschillende actoren het Belgian Diabetes Forum hebben opgericht. Daarin zetelen professoren en universiteiten, patiëntenorganisaties en een aantal bedrijven die actief bezig zijn met diabetes. De doelstelling is om, in samenspraak met het breed werkveld, diabeteszorg in de toekomst nog te kunnen verbeteren. Een van de voorstellen is bijvoorbeeld om een toekomstbestendig databeleid te ontwikkelen. Er zijn nu heel veel data beschikbaar, maar daar wordt te weinig mee gedaan. Een betere uitwisseling, met respect voor de privacy van patiënten uiteraard, kan ervoor zorgen dat de overheid beter prioriteiten kan bepalen voor de toekomst. Een tweede werkpunt is preventie en screening. Er is nu al een exponentiële toename van mensen met obesitas. We moeten nu ingrijpen, nu het nog kan. De overheid is daar aan zet, in nauwe samenwerking met andere betrokken actoren.”

De Muyt sluit af met een bezorgdheid. “De aanpak van Covid-19 had en heeft natuurlijk een grote budgettaire impact. Het is duidelijk dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden. Ik hoop oprecht dat er gekozen wordt voor een beleid dat ook nog innovatie toelaat. België is zowat de Silicon Valley van research en development van geneesmiddelen. Dat is een grote meerwaarde voor patiënten én voor het hele land. Het komt erop aan die koppositie te behouden. Ik hoop dat we daarover in dialoog kunnen gaan met de overheid”, besluit hij. 

Om de pijnpunten in de organisatie en financiering van welzijn en zorg te veranderen hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 29 oktober in Brussels44Center, uiteraard #coronaproof! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.
 

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce