Skip to main content
  • Nieuws
  • Koolstofheffing geeft geen zuurstof aan bedrijven

Koolstofheffing geeft geen zuurstof aan bedrijven

  • 01/02/2017

Federaal minister voor energie Marie-Christine Marghem lanceerde vorige week een debat over de invoering van een koolstoftaks. Het event werd een aaneenschakeling van presentaties over alle mogelijke voordelen van een heffing op CO2. Daarbij werden wel enkele belangrijke feiten over het hoofd gezien, zoals de concurrentiepositie van onze ondernemingen. Voka zet daarom de puntjes nog eens op de i.

Berekeningen van Voka leren dat voor de periode 2005-2014 onze industriële groei 9% bedroeg, terwijl de CO2-emissie in dezelfde periode met 12% daalde.

  • Vlaamse bedrijven hebben al zware inspanningen geleverd voor de reductie van broeikasgasemissies
  • Een CO2-taks zal ons concurrentieel nadeel enkel nog verdiepen
  • Overheid kan beter meer investeren in onderzoek en innovatie

 

Grafiek Koolstofheffing

De CO2-taks, of koolstofheffing, is een idee dat al jaren circuleert. Dat ze er tot op heden niet is gekomen, heeft zo zijn (terechte) redenen. Voorstanders verwijzen graag naar voorbeelden uit het buitenland, waar een CO2-taks tot positieve resultaten zou hebben geleid. Men vergeet daarbij gemakshalve wel dat de lokale context steeds uitermate belangrijk is. België blijft omwille van zijn open economie, zijn specifiek industrieel weefsel en zijn ligging, zeer gevoelig voor buitenlandse concurrentie. Elke bijkomende concurrentiehandicap is er dus één te veel. De belofte dat de inkomsten van de heffing voor extra groei zullen zorgen, door ze te kaderen binnen een grotere ‘green tax shift’ (lees: loonlastenverlaging), overtuigt Voka niet. Men gaat er immers van uit dat deze belasting een gedragsverandering moet uitlokken. Stel echter dat ze succesvol is, dan vermindert dus ook automatisch de basis waarop men ze kan aanrekenen, met name de CO2-uitstoot. Er is van bij de aanvang dus geen stabiele financiering om de beloofde loonlastenverlaging mee te financieren.

 

Het is ook maar de vraag of de CO2-taks wel degelijk het verhoopte effect zal hebben. Zo speelt de geografie van ons land op zich al een belangrijke rol: wat baat een heffing die eenvoudig kan ontweken worden door een aankoop over de (nabije) landsgrenzen? De helft van de Belgen woont op minder dan 50 kilometer van de grens. De effecten hiervan laten zich binnen de voedselindustrie al duidelijk voelen. Door allerhande heffingen op voedsel en drank gaan steeds meer consumenten hun aankopen buiten België doen . Dat is slecht voor de voedingsindustrie, … én de schatkist . Men kan zich trouwens even goed afvragen of de aangekondigde prijsverhoging de Belg wel zal motiveren om minder met de wagen te gaan rijden. Iedereen die dagelijks in de file staat, weet dat eerdere verhogingen van de dieselaccijnzen geen vermindering in het aantal gereden kilometers met zich hebben meegebracht.

 

Heffingen op heffingen zijn voor Voka per definitie uit den boze. Energie is sowieso al een van de meest aan heffingen en toeslagen onderhevige producten. In 2016 werd daar bovenop nog een kilometerheffing geïntroduceerd voor goederentransport. De kosten hiervan worden doorgerekend aan de bedrijven (als afnemer, of op de marge van de leverancier). Voor Voka is de maat dan ook vol.

 

De enige weg om de uitstoot terug te dringen is niet door minder ondernemingen, maar wel door slimme ingrepen die de uitstoot terugdringen. Onderzoek en ontwikkeling zijn hierin cruciaal. Een koolstoftaks zal onze bedrijven enkel nog meer belasten en onze concurrentiepositie verder verzwakken. Men zou zich beter concentreren op het vrijwaren van de competitiviteit van onze bedrijven, dan op het invoeren van nieuwe en weinig effectieve belastingen. Zo is het nog steeds wachten op de invoering van de beloofde energienorm.

 

Klaas Nijs - Klimaat en energie - klaas.nijs@voka.be

 

1. //www.gondola.be/nl/news/food-retail/belgen-kopen-6-6-meer-voeding-over-de-grenzen-2015 “De hoge loonkosten en allerlei taksen en heffingen op voeding en dranken zorgen dat...
2. //www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2888859/2016/09/27/Accijnzen-op-tabak-en-alcohol-brengen-veel-minder-op-dan-verwacht.dhtml: Accijnzen op tabak en alcohol brengen veel minder op dan verwacht
3. //vokavev.fb.voka.addemar.com/c2185/e12634242/h5a335/t0/s0/index.html persbericht Voka

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant