Skip to main content
  • Nieuws
  • KMO’s betere toegang tot kapitaalmarkten

KMO’s betere toegang tot kapitaalmarkten

  • 25/04/2019

Dankzij een akkoord tussen het Europees Parlement en de lidstaten zullen Europese KMO’s in de toekomst beter in staat zijn om hun groei te financieren, te innoveren en jobs te creëren. Concreet zullen zij in elk stadium van hun ontwikkeling op een meer eenvoudige en goedkope manier toegang krijgen tot publieke markten. Zo’n beursnotering kan een grote steun betekenen voor KMO’s , gezien ze dan minder afhankelijk worden van bankfinaciering, meer investeerders kunnen aantrekken en een betere toegang hebben tot aandelenkapitaal en schuldfinanciering.

Welt white paper
Proximus
IMU - vzw Remant
Advertentie Vermant - mei
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
Gosselin
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende