Skip to main content
  • Nieuws
  • Kmo-groeisubsidie hervormd, mede onder impuls van Voka

Kmo-groeisubsidie hervormd, mede onder impuls van Voka

  • 23/12/2020

De kmo-groeisubsidie ondersteunt bedrijven bij belangrijke kantelmomenten om hun groei en competitiviteit te stimuleren. Ondernemingen kunnen er advies mee inkopen of extra personeel mee aanwerven om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe internationale markten te verkennen of innovatieve producten te lanceren. Qua thematiek ging deze steun echter erg breed en was er nauwelijks focus. 

Gerichter en gebundeld

Voortaan zal de steun daarom gerichter worden ingezet. Nieuwe groeistrategieën kunnen immers niet losgezien worden van de toekomstige economische transformatie. Vanaf 2021 wordt er gefocust op de thema's digitalisering, internationalisering, circulair ondernemen  en innovatie. Door de beschikbare middelen te bundelen op deze thema's kan de Vlaamse economie sneller de omslag maken naar een toekomstgerichte en duurzame economie.

De bijsturing kadert zowel in het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse regering als het transformatieplan ‘Plan Samen Groeien’ van Voka. De hervorming gebeurde dan ook in samenspraak met Voka: meer selectiviteit, bundeling van de middelen en een voldoende hoog ambitieniveau zijn sleutelelementen die Voka al langer bepleit.  

Viermaandelijks oproepsysteem

Voortaan zullen kmo's op de steun aanspraak kunnen maken via drie oproepen per jaar. Die zullen respectievelijk in maart, juli en november georganiseerd worden. 2021 wordt een overgangsjaar. In de eerste oproep zullen enkel de thema's digitalisering en internationalisering aan bod komen, in de tweede oproep komt circulair en duurzaam ondernemen erbij en in de laatste tenslotte innovatie. Nieuw is ook dat de ingediende projecten voortaan gerangschikt zullen worden zodat enkel de beste projecten worden gesteund. Het excellentiecriterium wordt zo ook meegenomen. 

Verhoging van de middelen

Tenslotte worden de beschikbare middelen opgetrokken met 2,5 miljoen euro tot 15 miljoen euro in totaal zodat er per oproep 5 miljoen euro beschikbaar zal zijn. 

Meer info: www.vlaio.be/nl/nieuws/kmo-groeisubsidie-voortaan-thematische-oproepen
 

IMU - vzw - OBD
Welt white paper
Advertentie Vermant - mei
IMU - vzw Remant
Proximus
Gosselin
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - vzw - Altez