Skip to main content
 • Nieuws
 • Klok tikt voor laatste trein hervormingen

Klok tikt voor laatste trein hervormingen

 • 07/02/2018

Over ongeveer een jaar en drie maanden lopen zowel de Vlaamse als de federale legislatuur af en gaan we opnieuw met zijn allen naar de stembus. Beide regeringen hebben zich de voorbije jaren geprofileerd als ‘hervormingsregeringen’, die zeker op sociaal-economisch gebied een aantal ingrijpende maatregelen wilden doorvoeren. Of ze daarin voldoende geslaagd zijn, zullen we aan het einde van de rit kunnen beoordelen. Zeker is dat het werk nog niet af is.

 • Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben zich geprofileerd met ambitieuze hervormingsplannen.
 • Maar het werk is nog lang niet af.
 • En de tijd begint te dringen.

EKlok tikt voor hervormingenr zijn nog een aantal belangrijke hervormingen die moeten doorgevoerd of geconsolideerd worden. De tijd daarvoor begint te dringen. Veel van die hervormingen vereisen immers nieuwe decreten of wetten. Als we die nog goedgekeurd willen krijgen voor het Vlaamse en het federale parlement in lopende zaken gaan, moet er stilaan haast worden gemaakt. Concreet houdt dit in dat de Vlaamse en federale regeringen voor de zomervakantie hun laatste wetten en decreten moeten goedkeuren, adviezen aanvragen en die dan overmaken aan hun parlement. De parlementen kunnen dan in het najaar de bespreking aanvatten en begin 2019 de laatste wetten en decreten van deze legislatuur finaal goedkeuren, nog voor de verkiezingen.

“We rekenen erop dat de Vlaamse en federale regeringen hun energie niet verspillen aan politieke profilering, maar dat ze het tempo hoog houden om de nodige hervormingen door te voeren.”

De hervormingstrein mag dus zeker niet stilvallen, integendeel, het gaspedaal moet worden ingetrapt om alles tijdig in ontwerpen van decreet en van wet vertaald te krijgen.

Op federaal niveau moeten voor Voka onder meer volgende belangrijke hervormingen nog worden doorgevoerd:

 • een vliegwet om de luchthaven van Zaventem eindelijk een rechtszeker kader te geven;
 • restrictieve criteria voor zware beroepen vastleggen om te vermijden dat men blijft voortijdig op pensioen gaan;
 • een stakingswet die onverantwoorde inbreuken op de openbare orde aan banden legt;
 • nieuwe financieringsmechanismen voor ziekenhuizen en dokters om onze gezondheidszorg betaalbaar te houden;
 • invoering van een energienorm om de energiekosten in bedwang te houden.

Op Vlaams niveau moeten voor Voka onder meer de volgende belangrijke hervormingen nog worden geconsolideerd:

 • ons secundair onderwijs moet zijn kwaliteit verhogen;
 • het duaal leren is dé toekomstgerichte manier van werken voor alle secundaire richtingen met technische inslag;
 • het Vormingspact van de Vlaamse sociale partners moet integraal omgezet worden;
 • invoering van een energienorm om de energiekosten in bedwang te houden.

We rekenen erop dat de Vlaamse en federale regeringen hun energie dus niet verspillen aan politieke profilering in de aanloop naar de verkiezingen, maar dat ze het tempo hoog houden om de nodige hervormingen door te voeren. Dat zal hun electoraal palmares versterken en, belangrijker, ook op het terrein positieve resultaten opleveren voor bedrijven en mensen.

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be -  0472 20 06 00
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez