Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Klimaatambassadeur Van der Poorten maakt drukwerk milieuvriendelijk

Klimaatambassadeur Van der Poorten maakt drukwerk milieuvriendelijk

  • 30/06/2021

In het provinciaal domein van Kessel-lo werd de nieuwe miK Klimaatambassadeur-campagne in de verf gezet. Het Milieu Informatiepunt voor kmo’s geeft aan de hand van advies, workshops en infosessies ondersteuning aan ondernemingen bij de implementatie van duurzaamheid in hun bedrijf. Bestuurder Filip Van Wezemael van Klimaatambassadeur Van Der Poorten NV 2020 gaf toelichting hoe het er in de drukkerij aan toegaat.

Auteur: Rik Poulman (Leuven Actueel)

“Drukkerijen hebben het imago tegen”, vertelt Van Wezemael. “Ze worden ervan ‘verdacht’ verantwoordelijk te zijn voor het verdwijnen van hele bossen omdat ze tonnen papier verslinden en bovendien werken inkt, ook al niet bepaald milieuvriendelijk. Dat het ook helemaal anders kan, bewijzen wij bij Van Der Poorten.”

Filip: “Ons bedrijf bestaat inmiddels 70 jaar. Wij hebben al een hele tijd geleden de ommezwaai gemaakt en resoluut gekozen voor klimaatneutraliteit. Dat uit zich in de eerste plaats in de aankoop van onze grondstoffen. Wij hebben een Belgische papierleverancier gevonden in de Ardennen die uitsluitend werkt met hout uit duurzaam onderhouden bossen. Daar sneuvelen geen bomen, ze worden integendeel goed verzorgd. Een winst voor zowel het bedrijf als voor de natuur. Overschotten van papier worden bij ons ook gerecycleerd en chemicaliën zijn al lang gebannen.”

Die milieubewuste keuze zet zich ook door in de energiebevoorrading die voor een goed deel geleverd wordt met zonnepanelen en deels door de aankoop van groene energie. Bij duurzaamheid is welzijn van de eigen werknemers een belangrijk item. Zij gaan mee in het verhaal en worden zelf een beetje klimaatambassadeur. Zeker een derde van de werknemers komt met de fiets.

Duurzaamheid werkt aanstekelijk en Filip Van Wezemael betrekt er ook zijn klanten bij. Hij doet een warme oproep naar andere bedrijven om ook de overslag te maken. Milieuvriendelijke investeringen renderen voor hem op korte termijn.

Gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) belichtte het klimaatbeleid van de provincie en onderstreepte de jarenlange samenwerking met VoKa.

vdp

Wie wordt miK-Klimaatambassadeur 2021?

KMO’s uit de hele provincie kunnen zich kandidaat stellen voor de titel van miK Klimaatambassadeur 2021 tot 11 augustus. De online stemcampagne loopt van oktober tot november 2021. Om de verkiezing te verankeren in de gehele provincie, selecteren de miK-jury en de provincie Vlaams-Brabant één finalist per regio, wat resulteert in 6 finalisten. “Op deze manier garanderen we een mooie spreiding over de ganse provincie en verzekeren we meer diversiteit en nabijheid”, aldus Sophie Dings, projectcoördinator miK. De jury selecteert finalisten op basis van criteria zoals de relevantie en draagwijdte van de duurzaamheidsacties en in welke mate duurzaamheid (reeds) is geïntegreerd in de kernactiviteiten van het bedrijf. Daarna bepalen de stem van een experten-jury en een online stemcampagne wie de winnaar wordt. De experten-stem en publieksstem zijn elk goed voor 50% van de totale eindscore.

Stel je kandidaat!

  • Alle informatie over miK-Klimaatambassadeur 2021 vind je terug via www.mikkmo.be
  • Om in te schrijven vul je dit inschrijvingsformulier in. Je bedrijfsgegevens en een antwoord op 6 korte vragen, meer is het niet.
  • Voor vragen kun je terecht bij mik@voka.be

miK, het milieu-infopunt voor de KMO, is een samenwerking tussen de Provincie Vlaams-Brabant en Voka-Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant. miK ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen in hun zoektocht naar antwoorden op al hun milieuvragen en de stappen die ze zetten richting duurzaamheid, klimaatneutraliteit, waterbesparing, energiebesparing, …

Dit artikel werd geschreven door Rik Poulman van Leuven Actueel.

mik

Contactpersoon

Sophie Dings

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Proximus