Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Kilometerheffing -163 miljoen euro extra in 2024

Kilometerheffing -163 miljoen euro extra in 2024

  • 14/01/2020

Met minder media-aandacht aangekondigd, maar ook in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken moet er efficiënter gewerkt worden. Men voert zelfs een platte belastingverhoging in, die helemaal niets met mobiliteit te maken heeft. 

  • Tarief kilometerheffing voor zware vrachtwagens wordt verhoogd.
  • De extra inkomsten vloeien terug naar algemene middelen en niet naar mobiliteit.
  • Plannen omzetting kilometerheffing naar retributie moeten voor nog extra inkomsten zorgen.

Onder het mom van een ‘sturende maatregel’, wordt het tarief van de kilometerheffing voor zware vrachtwagens (+32 ton) verhoogd. In 2020 moet dit 29 miljoen euro extra opleveren; vanaf 2021 jaarlijks 63,4 miljoen extra. Dat terwijl die kilometerheffing (bruto-inkomsten en boetes) vorig jaar al meer dan 460 miljoen euro heeft opgeleverd voor de Vlaamse overheidsfinanciën. 

De extra inkomsten vloeien daarbij terug naar de algemene middelen en hebben dus niets met mobiliteit te maken.

Bovendien weten we al lang dat enkel een kilometerheffing voor vrachtwagens niet sturend is. De enige echte sturende maatregel – aangetoond in een uitgebreide door de Vlaamse overheid bestelde studie – werd bij de regeringsvorming afgevoerd. De slimme kilometerheffing voor iedereen komt er niet. Geen sturing dus van wie zich wanneer op de weg bevindt. Bijgevolg moest de maatregel ook in het Energie- en Klimaatplan geschrapt worden. De gevolgen daarvan blijven onbecijferd.

“De extra inkomsten vloeien terug naar de algemene middelen en hebben dus niets met mobiliteit te maken.”

Goedele Sannen

Wat wel becijferd zal worden, is of de kilometerheffing voor vrachtwagens – vandaag een belasting - kan omgezet worden naar een retributie. Het zou dan een heffing worden waar een tegenprestatie (zoals investeringen in infrastructuur) tegenover moet staan. Door de recuperatie van de btw moet dit vanaf  2022 75 miljoen euro extra opleveren en vanaf 2024 zelfs 100 miljoen euro extra. 

Kortom, een mooie 163 miljoen euro extra inkomsten voor de Vlaamse financiën op het einde van de legislatuur. Zonder enige sturing – zover was u al. 
 

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel