Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Nieuws
 • Kennissessie Voka HC "Lessons learned pandemie voor welzijn en zorg"

Kennissessie Voka HC "Lessons learned pandemie voor welzijn en zorg"

 • 24/05/2022

Vanuit onze Voka Health Community wilden we graag stilstaan bij de impact en de vele lessen die we uit de gezondheidscrisis kunnen trekken. Welke evoluties zijn ingezet, welke veranderingen willen we verankeren in ons zorgsysteem, welke hervormingen in welzijn en zorg staan op onze “to do-lijst". We zijn ervan overtuigd dat de creativiteit en innovatie in deze crisistijd ook duurzaam kan gemaakt worden! Daarover gingen we in gesprek met enkele gastsprekers tijdens de kennissessie op donderdag 17 mei te Affligem.
 

Reflecties over de aanpak van de pandemie werden gegeven door Dirk Dewolf (Administrateur-generaal Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid). Hij focust specifiek op 10 lessen:
 

 1. Te grote afhankelijkheid van Aziatische markten bleek uit de grote tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen en testmaterialen. Dit is een strategische kwetsbaarheid die zorgde voor strikte keuzes in wie prioritair toegang kreeg.
 2. Overheid is belangrijk: hoog verwachtingspatroon tov de overheid versus de terugtredende overheid. Opvallend is dat centraal georganiseerde landen het niet beter deden dan gefedereerde landen. 
 3. De EU heeft een rol in de pandemie met oa een centraal aankoopbeleid, surveillancesystemen en certificatie voor vrijer verkeer. HERA zal de voorbereiding op volgende events voorbereiden.
 4. Informatie-armoede is een reëel risico voor sommige kwetsbare groepen. Inburgering en taalkennis is dus niet enkel een economisch en sociaal imperatief.
 5. Privacy kan efficiëntie in de weg staan. Een zeer rigide toepassing van de GDPR vormde een drempel voor efficiënte aanpak.
 6. Communicatie is moeilijk maar noodzakelijk en dient opgenomen te worden door de leidinggevende politici en ambtenaren. Dat bleek ook uit de telling van de overlijdens ten gevolge van corona. België includeerde zeer ruim met onterechte reputatieschade.
 7. Digitale systemen binnen zorg werden versneld. Zowel zorg als werken op afstand als sturende elementen zoals de zorgatlas versnelden digitale skills.
 8. Een gecoördineerde wetenschappelijke aanpak en onderbouwing ontbrak. 
 9. De eerstelijnszones hebben bestaansrecht.
 10. Meer preparedness is nodig: het VAZG start een multidisciplinair team met arts, verpleegkundige, dataspecialist, jurist en communicatiespecialist.

Kurt Danneel (Televic) bracht enkele inspirerende lessen uit CovidCare@Home. Het doel van Televic was maximaal zorg ontlasten door een (covid)alarm te voorzien in de zorg. Dat kon door een end-to-end alarmoplossing te ontwikkelen via gezondheidsmonitoring. De eerste oplossing was uitgewerkt op 30 maart 2020, amper 2 weken na de start van de pandemie. Toch hield de overheid vast aan gekende zorgtechnieken/zorgorganisatie en financiering. Er was ook veel onduidelijkheid over het traject om alles goedgekeurd te krijgen, over welke sleutelparameters er waren en wie de trekkende zorginstelling was. Ieder ziekenhuis heeft zijn specialisten met eigen favoriete sensoren en kritische parameters. Er werd beslist om te focussen op O2 monitoring zonder doorgedreven alarmkoppeling. Dat betekent niet dat er geen lessen getrokken kunnen worden: de zorg is vandaag nog niet aan de slag met basis gegevens om zorg efficiëntie aan te pakken
 
Jan Van Wijnendaele presenteerde doktr dat door Proximus werd ontwikkeld na ruim overleg met vele sleutelpersonen binnen de gezondheidszorg. De ontwikkeling paste in een brede strategie om het verschil te maken door digitalisering binnen te brengen in de zorgsector. Niet als een revolutie, wel als een evolutie: vooral betrokkenheid en samenwerking was belangrijk om via doktr in te stappen in de trends naar meer chronische zorg voor een steeds oudere bevolking die “empowerd” kan worden. COVID 19 zorgde zo voor een versnelling van de digitalisering: het bracht een opportuniteit om betaalbaarheid, beschikbaarheid van huisartsen, toegankelijkheid van zorg en kwaliteit samen te brengen. De app is dus uitdrukkelijk méér dan alleen een videoconferentie app. Kwalitatieve eerstelijnszorg wordt via de applicatie verrijkt met een complementair digitaal kanaal. Dat is niet enkel de relatie met de vaste huisarts, ook andere zorgberoepen kunnen instappen. De app ondersteunt de artsen door een betere balans te vinden tussen werk en privé.  
 
Curam Domi CEO Cindy Jonckman prikkelde alle zintuigen door in te zetten op serious gaming en gamification mét bijhorende datacaptatie. Deze methode wordt ingezet in healthy lifestyle, preventie en revalidatie. Via sensoren, 3D camera's en scanners worden data verzameld, die worden ingezet in individuele zorg- en trainingsplannen. Een valveilige omgeving zorgt voor training van mobiliteit en beweging gericht op ADL - activiteiten. De Curam Domi Academie voorziet in preventieve activiteiten. De ambitie is groot: Curam Domi plant 20 sites en een innovation flag in België én een internationale expantie.
 
Lore De Raeve en Bob Neven stellen dat Nexuzhealth uniek is omdat het als dossier niet enkel binnen 1 ziekenhuis opereert, maar omdat het ook één gedeeld dossier is tussen ziekenhuizen. Uitgestelde, niet dringende zorg was een enorme uitdaging om snel en efficiënt te organiseren. Real time dashboards faciliteerden zowel opvolging van patiënten als van de beschikbare capaciteit. Tot slot werd rapportage naar de overheden opgezet zoals de debriefing van test en vaccinatie. Ook voor patiëntenzorg werd decission support voorzien zoals herinneringen aan screenings, papierloze voorschriften via apps en SMS. In de eerste lijn zorgde corona voor véél attesten, papieren en stempels. Als er al vereenvoudigingen werden doorgevoerd zijn die intussen weer vervangen door de oude complexe administratie. Mynexuzhealth bracht alle info en tools rond corona samen in een overzichtelijke app.

De presentatie kan je hier vinden.

Contactpersoon

Joke Van Driessche

Community Manager Voka Health Community

imu - vzw - Altez