Skip to main content

#keepourairportjobs

  • 15/02/2017

De Brusselse geluidsnormen bedreigen op zeer korte termijn duizenden jobs op Brussels Airport. De luchthavengemeenschap heeft zich daarom voltallig geschaard achter het #keepourairportjobs-initiatief. Luchthavenmedewerkers, vakbonden en werkgevers hebben de handen in elkaar geslagen om beleidsmakers duidelijk te maken dat snel een politieke oplossing nodig is. De verschillende politici in ons land hebben nog minder dan een week om te landen!

Het dossier is zo politiek gevoelig en complex geworden, dat men blijkbaar niet tot een oplossing durft te komen.

 

  • Brussel Airport is de tweede economische motor van Vlaanderen
  • De nultolerantie van het Brusselse Gewest voor de geluidsnormen, zal tot een explosie van boetes leiden
  • De sleutel naar een oplossing ligt op het federale vlak

 

Ongeveer 20.000 mensen danken hun job aan Brussels Airport en werken bij één van de 260 bedrijven op de luchthaven. Nog eens 40.000 jobs worden gecreëerd met dank aan de luchthavenactiviteiten, bijvoorbeeld in de toeristische sector en in de horeca. Daarmee is Brussel Airport de tweede economische motor van Vlaanderen. Deze economische groeipool – goed voor een toegevoegde waarde aan het bbp van 3,2 miljard - wordt echter bedreigd door het uitblijven van politieke beslissingen. Het Brussels Gewest vaardigde een nultolerantie uit voor haar geluidsnormen, waardoor het aantal boetes voor de luchtvaartmaatschappijen zal vervijfvoudigen. Dit leidt tot een onhoudbare situatie voor deze maatschappijen, die zich zullen genoodzaakt zien naar buitenlandse luchthavens te trekken. De bijhorende jobs nemen ze uiteraard mee.    


De Brusselse geluidsboetes leiden tot Kafkaiaanse situaties: piloten die de richtlijnen van de federale overheidsdienst Belgocontrol volgen, krijgen in sommige situaties toch een boete van het Brussels Gewest. Het is alsof je als autobestuurder in een bepaalde gemeente links moet rijden, terwijl de wegcode voorschrijft rechts te rijden. Waarvoor kies je dan? De wegcode volgen met het risico op een boete of de boete vermijden door links te rijden, maar wel de kans lopen je rijbewijs kwijt te spelen? Deze afweging moeten piloten bijna dagelijks maken in ons land. Je zou voor minder je boeltje pakken.


De Brusselse houding is onbegrijpelijk. Er werken immers niet alleen Vlamingen op de luchthaven, maar ook meer dan 3.000 Brusselaars. Er werken zelfs meer collega’s uit Brussel en Wallonië op Brussels Airport dan op de luchthavens van Luik en Charleroi samen. De aanslagen van 22 maart 2016 hebben bovendien aangetoond hoe belangrijk de luchthaven voor de Brusselse toeristische en internationale activiteiten is. Maar blijkbaar speelt dit voor Brussel geen enkele rol. De strenge geluidsnormen zijn immers zo streng dat enkele huidige courante vliegtuigen er niet aan kunnen voldoen. Waar stuur je dan eigenlijk op aan? 


Het gebrek aan een stabiel wettelijk kader en de recente provocatie van de Brusselse regering hebben kwaad bloed gezet bij de luchthavengemeenschap. Het feit dat de medewerkers van de luchthaven, maar ook de vakbonden en de werkgevers zich verenigd hebben in een gezamenlijk initiatief, toont aan hoe ernstig de situatie is. Op maandag 20 februari zal de premier opnieuw overleg voeren met de gewestregeringen. En alhoewel de geluidsnormen een gewestelijke bevoegdheid zijn, ligt de sleutel op federaal vlak. Enkel een globaal akkoord over de vliegroutes en een gebalanceerde oplossing met aandacht voor tewerkstelling, omwonenden, milieu en economie zal voor de verschillende partijen aan tafel verteerbaar zijn. Het is dus alles of niets, een verhaal van lusten en lasten en de billijke verdeling daarvan.


Het dossier is zo politiek gevoelig en complex geworden dat men blijkbaar niet tot een oplossing durft te komen. Nochtans staat de opmaak van een vliegwet in het federale regeerakkoord en zegt minister Bellot ‘iets’ klaar te hebben. Maar au fond zien we daar niets van. Moeten we nu echt hopen dat er in al die complexiteit een procedurefout is gemaakt? Misschien kunnen we hiermee opnieuw wat tijd kopen, net zoals het (opnieuw) inroepen van een belangenconflict tot enig uitstel leidt. Maar waarom slaagt men er niet in te landen? Waarom nemen de verschillende politici hun verantwoordelijkheid niet? Gaan we wachten tot het probleem zichzelf oplost en het heel stil kan worden rond Zaventem?

De actie #keepourairportjobs steunen kan op www.keepourairportjobs.be.

 

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez