Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Kathleen Krekels (N-VA) staat in voor kwaliteitscontrole bij maatwerkbedrijf Werminval

Kathleen Krekels (N-VA) staat in voor kwaliteitscontrole bij maatwerkbedrijf Werminval

  • 07/09/2021

Kathleen Krekels en haar kabinetsmedewerkster werden bij het Merksemse maatwerkbedrijf Werminval ontvangen door CEO Jonny Coulon, HR-verantwoordelijke Stefanie Bauts en commercieel directeur Caroline Vernieuwe.

Na een korte verwelkoming kreeg Kathleen Krekels een uitgebreide presentatie over de ontstaansgescheidenis en de missie van Werminval. Met een sterke nadruk op het moeilijke evenwicht dat moet worden gezocht tussden menselijkheid, sociale en psychische begeleiding en commercieel rendement.

Kathleen Krekels was duidelijk onder de indruk van de moderne commerciële bedrijfsvoering en het brede scala aan activiteiten van Werminval, gaande van verpakkingsopdrachten, over kwaliteitscontroles van auto- en vliegtuigonderdelen, tot de assemblage van kraanrobots en elektriciteitskasten. Ook de gedrevenheid en het persoonlijke verhaal van CEO Jonny Coulon en zijn team vond ze heel inspirerend.

Jonny Coulon die een internationale carrière bij Unilever achter de rug heeft, draaide na een burn-out zijn leven 180 graden om en koos er bewust voor om zijn skills enkel nog in te zetten voor de zwakkeren en misdeelden in onze maatschappij. Hij leidt Werminval sinds eens drietal jaar en slaagde erin om een nieuwe arbeidsorganisatie op te zetten en voldoende nieuwe activiteiten aan te trekken om de teruggelopen subsidies te compenseren. In de voorbije jaren werd 600.000 euro geïnvesteerd in omkadering.

Werminval bestaat sinds 1960, en werd opgericht als een volledig gesubsidieerde beschutte werkplaats, in hoofdzaak voor werknemers uit het BuSo. Werminval heeft vandaag 20.000 m² bedrijfsoppervlakte en 511 personeelsleden verdeeld over twee sites. Het bedrijf werkt in opdracht van grote klanten zoals Deme, Nestlé, Bosto, Renault en tal van start-ups en scale-ups. Sinds de invoering van het maatwerkdecreet in 2013, moeten maatwerkbedrijven in hoofdzaak in de eigen financiering voorzien, en hebben ze de opdracht om werknemers toe te leiden naar het normaal economisch circuit. Momenteel bestaat het personeel vooral uit nieuwkomers en anderstaligen.

Tijdens haar stage kreeg Kathleen Krekels zowel in de voormiddag als in de namiddag uitgebreid de gelegenheid om kennis te maken met de praktijk en een-op-een gesprekken met de werknemers aan te knopen. Gespreid over de dag werd ze twee uur lang aan het werk gezet bij de kwaliteitscontrole, de verpakkingsafdeling en in de drukkerij. Achteraf was ze bijzonder enthousiast over de indrukken die ze had opgedaan.

De broodjeslunch vond plaats in het centrum voor begeleid wonen, dat ook aan Werminval is verbonden. Daar kreeg ze van de uitbaatster een inkijk in de zware sociale problematiek van de bewoners.

Aan het eind van de stage kreeg Kathleen Krekels een aantal specifieke boodschappen mee over de problematiek waar maatwerkbedrijven tegenaan lopen:

  • het nijpende personeelstekort de ongerijmdheden binnen het maatwerkdecreet.
  • de oneerlijke concurrentie van de sociaaleconomiebedrijven die volop onbegeleide art. 60’ers kunnen inzetten
  • het problematische ziekteverzuim bij de nieuwe categorie werknemers (van 6 naar 14%)
  • de subsidiëring die totaal niet afgestemd is op de realiteit (zwakkeren gaan achteruit naarmate ze ouder worden, terwijl de subsidiëring net voor oudere werknemers wordt teruggeschroefd)

Kathleen Krekels zei dat ze vanaf nu de conclusies van de parlementaire commissie Sociale Zaken, met een andere blik en een ruimere interesse zal bekijken. Ze vond de stage een eyeopener, in de zin dat ze nooit had kunnen vermoeden dat een maatwerkbedrijf zoveel toegevoegde waarde creëerde.

imu - vzw - headoffice
Proximus
imu - vzw - salesforce
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - recupel
AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - Recupel