Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Jongeren aan de slag met MNM JumpJobs

Jongeren aan de slag met MNM JumpJobs

  • 07/02/2022

De afgelopen jaren hakten er bij iedereen stevig in. Onzekerheid nam de bovenhand en onze samenleving wankelde door Corona. De pandemie en alles wat ze teweeg bracht had op onze jongeren een stevige impact. 

Thuisonderwijs, een moeilijke periode om af te studeren of een onzekere zoektocht naar werk maakten het voor onze jongste generatie niet gemakkelijk. Jonge mensen studeerden van achter hun scherm af van een ASO-, BSO-, TSO- of hogere opleiding. Of heel wat andere jongeren vonden door de coronacrisis nog geen job. Jongeren vrezen door de lastige corona jaren moeilijk aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt en waren daarnaast regelmatig kop van jut in het publieke debat of kwamen ze negatief aan bod in beeldvorming. 

Ook onze bedrijven kennen een lastige periode al zijn ze nog steeds strijdlustig. We zien een grote motivatie bij bedrijven om er blijvend en volop voor te gaan. We ervaren een mismatch tussen perceptie en de heersende economische realiteit, aan de vooravond van de laatste coronagolf. Onze economie groeit en we voelen een groot ondernemersvertrouwen. We geven jongeren een plek binnen deze groeiende economie en sterk ondernemerschap. We verbinden een straffe economie aan jongeren die het heft in handen willen nemen om ervaring op te doen. 

VOKA, Itzu Jobs, Squire, VRT en de Vlaamse overheid slaan met MNM JumpJobs de handen in elkaar rond een positief verhaal voor jongeren binnen bedrijven. We geven jongeren van verschillende opleidingsniveaus de kans om een betaalde leerervaring (van 4 weken) op te doen bij tal van bedrijven. Zowel jongeren die nét afgestudeerd zijn als jongeren die al even op zoek zijn naar werk kunnen participeren. Door dit positief verhaal geven we zuurstof en energie aan onze jongeren en economie. We doen dit door de uitrol van een straffe campagne via on air en online content. We lanceren het verhaal in het voorjaar van 2022. 

MNM Jumpjobs

Ben je een bedrijf en wil je graag een werkervaring aanbieden? Zo doe je mee

Surf naar www.mnmjumpjobs.be. Daar kan je via het platform van Squire jouw werkervaring van minstens vier weken aanbieden aan jongeren. Begin februari wordt MNM JumpJobs gelanceerd en vanaf dan kunnen jongeren op zoek naar een werkervaring. Tussen 28.02.2022 en 31.08.2022 kan je als bedrijf vier weken lang een boeiende werkervaring aanbieden aan één of meer jongeren. 

Voor het aanbieden van een werkervaring wordt er gewerkt met een BIS-overeenkomst (beroepsinlevingsstage) tussen werkgever en werknemer (jongere). De jongere ontvangt hiervoor van de werkgever een onkostenvergoeding van ca. €800,00 voor vier werken. Daarnaast wordt er een eenvoudig opleidingsplan voorgelegd aan VDAB, ter goedkeuring. Alle voorbeelden van opleidingsplannen voor diverse sectoren vind je hier.