Skip to main content
  • Nieuws
  • Jonge ondernemers in debat met Brusselse politici

Jonge ondernemers in debat met Brusselse politici

  • 30/04/2018

Jonge ondernemers zijn heel ambitieus over Brussel, maar ze willen graag concrete acties om het potentieel van de stad volledig uit te spelen. Daarom gingen ze op 26 april in debat met Brusselse politici over de vraag welke ‘smoel’ Brussel moet krijgen. De aanwezige politici waren Els Ampe (Open VLD), Bianca Debaets (CD&V), Hannelore Goeman (sp.a) en Johan Van den Driessche (N-VA).

Debat YVM
v.l.n.r.: Hannerlore Goeman (sp.a), Bianca Debaets (CD&V), Johan Van den Driessche (NV-A), Els Ampe (Open VLD)

Het debat opende met de vraag of Brussel een bedrijfsvriendelijke stad is. Het antwoord van de politici was er eentje in de vorm van “Ja, maar”. “We zijn op de goede weg”, vindt Hannelore Goeman, “maar het is aan de overheid om meer opportuniteiten te scheppen, zoals bijvoorbeeld meer betaalbare kantoorruimte.” Ook Johan Van Den Driessche sluit zich daarbij aan: “De biotoop in Brussel is aantrekkelijk, maar dat mag ons niet verblinden om bepaalde zaken aan te pakken, zoals het gebrek aan respect voor pendelaars.” Bovendien gaan er veel ondernemingen weg uit Brussel, maar onderzoekt de stad niet waarom ze dat doen en hoe men dat kan voorkomen. Dat is volgens Van Den Driessche nog een duidelijk werkpunt.

Mobiliteit

Ook het mobiliteitsprobleem in Brussel kwam aan bod tijdens het debat. Volgens Bianca Debaets is het belangrijk dat nieuwe platformen zoals Uber niet worden tegengehouden, maar dat er een oplossing wordt gevonden om ze in te passen in onze maatschappij. Els Ampe ziet dan weer mogelijkheden in verbeteringen van de Kleine Ring, zoals het toevoegen van voorsorteerstroken, een betere afstemming van verkeerslichten, een aanpassing van verschillende kruispunten,… Ook het thema van de salariswagens werd besproken tijdens het debat. Vanuit het publiek rees het algemene idee dat die wagens op termijn weg mogen, maar dat er eerst voldoende goede alternatieven moeten bestaan.

Kafka in Brussel?

De Brusselse administratie verloopt nu soms moeilijk of erg traag. Op de vraag naar de grootste frustraties van de ondernemers bij het uitbouwen van hun eigen zaak kwamen er verschillende antwoorden, onder andere het stedenbouwkundig attest. “De wachttijd is te lang. Dat houdt de hele beweging tegen. Het is een goedbedoeld initiatief dat volledig fout loopt”, klinkt het bij de ondernemers. Andere grote bronnen van frustraties zijn onder andere het taalprobleem of het gebrek aan digitalisering van sommige processen. Goeman zoekt naar oplossingen voor die frustraties: “Centralisatie, digitalisering en automatisering. Op die vlakken moeten we een versnelling hoger schakelen.”

Veiligheid

Sommige Brusselse ondernemers maken zich zorgen over de veiligheid in Brussel. Daarbij denken ze bijvoorbeeld aan een koffiezaak waarvan de ruiten onlangs werden ingeslagen. “Veiligheid is essentieel voor een leefbare en welvarende stad”, bevestigt Van den Driessche. “Maar momenteel is de politie in Brussel slecht georganiseerd met zes politiezones”, gaat hij verder. Els Ampe gaat daarmee akkoord. Zij ziet de voordelen van één politiezone met één rechtstreeks verkozen verantwoordelijke die rekenschap moet geven.

Aan het eind van de avond vatten de politici hun dromen voor Brussel voor 2030 samen. Voor Els Ampe moet de nadruk liggen op ondernemen en de armoede bestrijden. Johan Van den Driessche gaat akkoord dat de strijd tegen armoede belangrijk is, maar volgens hem zou de focus moeten liggen op het creëren van rijkdom: “Vooraleer men rijkdom kan herverdelen moet men eerst rijkdom creëren.” Bianca Debaets droomt dan weer van Brussel als “ een echte internationale stad met een goed ondernemingsklimaat waar mensen fier op kunnen zijn.” Hannelore Goeman sluit af met haar wens om ondernemerschap aan te wakkeren bij jongeren en daarvoor onder andere in te zetten op veiligheid en betaalbare bedrijfsruimte.

“Wij als ondernemers hebben grote dromen voor Brussel, maar zolang de basis niet goed zit, zullen die dromen geen realiteit kunnen worden. We verwachten daarom van de politici dat ze de basisproblemen rond een efficiënte administratie, mobiliteit en veiligheid oplossen. We willen duidelijke acties, geen vage dromen", klonk het bij de ondernemers.

Contactpersoon Young Voka Metropoolitan: Zoë Van Nieuwenhove (zoe.vannieuwenhove@voka.be)
Bestuur Young Voka Metropolitan : Sunita Van Heers (voorzitter), Rob Ragoen, Stijn Schalck, Maarten Franssens, Hans De Blauwe

Volg de Facebookpagina van Young Voka Metropolitan om op de hoogte te blijven van de toekomstige evenementen!  

Foto's: (c) Matz Nilsson - @thematz 
Auteur: Charlotte Max
 

Debat YVM