Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Johann Leten: "Een regering als relanceplan"

Johann Leten: "Een regering als relanceplan"

  • 02/07/2020

Om de liquiditeit van de bedrijven te waarborgen, is het belangrijk om via een relanceplan te komen tot een duurzame transformatie van onze economie. Zo stelt onze gedelegeerd bestuurder Johann Leten deze maand in zijn voorwoord van ons magazine Bedrijvig Limburg.

"Als mens leefden we maanden aan een stuk van persconferentie naar persconferentie. Benieuwd naar de evolutie van de beruchte curve, maar nog meer naar de afbouw van de maatregelen. Als ondernemer leefden jullie dan weer van opportuniteit naar opportuniteit. Jullie zochten en vonden alternatieve manieren van werken en ondernemen. Want dat is wat ondernemers doen. Niet bij de pakken blijven zitten, maar vooruit kijken. Beredeneerd een visie ontwikkelen op langere termijn.

We zijn op een punt gekomen dat we als maatschappij dat voorbeeld moeten volgen. Dit begint uiteraard bij onze beleidsmakers. Bij aanvang van deze crisis zijn enkele goede maatregelen genomen. Onder andere de vereenvoudigde tijdelijke werkloosheid, de hinderpremie en het overbrugggingsrecht waren pleisters om het eerste bloeden te stoppen. Bijna drie maanden later worden de eerste relancemaatregelen met mondjesmaat bekend gemaakt. Hiermee worden de pleisters vervangen door verbanden. Voor sommige wondes zijn echter chirurgische ingrepen nodig om tot een goed herstel te komen. Dat is niet anders in de nasleep van deze crisis.

"De crisis heeft de achilleshielen van onze economie niet gecreëerd, maar wel nogmaals geaccentueerd."

De liquiditeit van onze bedrijven moesten we als eerste gericht aanpakken. Recent werden ook onze voorstellen om de solvabiliteit te herstellen, goedgekeurd. Nu is het zaak om via een relanceplan te komen tot een duurzame transformatie van onze economie. Dit plan moet gaan over een relance van onze economie en niet zozeer over een relance na corona. Want laat ons wel wezen: deze crisis heeft de achilleshielen van onze economie niet gecreëerd, maar wel nogmaals geaccentueerd. Zaken als de vergrijzing, de stugge arbeidsmarkt, een slabakkende productiviteit en gebrek aan overheidsinvesteringen fnuiken ons groeipotentieel al vele jaren. In tegenstelling tot de ad hoc maatregelen op korte termijn zullen hier wél ideologische keuzes gemaakt moeten worden. Een volwaardige federale regering met een slim transformatieproject is dan ook het beste relanceplan dat voorhanden is…"