Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Johann Leten: "De weg naar de top loopt niet over rozen"

Johann Leten: "De weg naar de top loopt niet over rozen"

  • 05/11/2020

Iedere maand geeft Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Limburg, in Bedrijvig Limburg zijn visie op de actualiteit. Hij ziet veel wil van ondernemers om te investeren, maar vraagt ook ruimte hiervoor. 

 

Het is duidelijk dat de weg naar een écht post-coronatijdperk er één vol hindernissen is. De verstrengde maatregelen voelen aan als een stap terug voor de hele maatschappij. Dat de vrijheid van ondernemen weer wat wordt ingeperkt is zuur. Zéker omdat dit bepaalde sectoren wederom frontaal treft.

Het is logisch dat de moed dan in de schoenen dreigt te zakken, maar we mogen niet opgeven. We moeten en zullen ook deze klap te boven komen. De steunmaatregelen die in de eerste fase van deze crisis in het leven werden geroepen, hebben hun nut bewezen. Ondanks het budgettair kader moeten we deze maatregelen nu gericht continueren zodat onze gezonde bedrijven ook deze tweede golf het hoofd kunnen bieden.

Ook als mens, medewerker én werkgever dragen we een verantwoordelijkheid. We roepen dan ook op de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen te blijven respecteren en de nieuwe maatregelen te volgen. Alleen zo kunnen we uit deze zware crisis geraken. Nu moeten we voor eens en altijd het virus verslaan. 2020 is een economisch rampjaar. Nu moeten we er alles aan doen om 2021 maximaal te redden.

"Geef ons ruimte om te investeren in Limburg!"

Uit onze meest recente enquête blijkt immers dat we nu definitief naar een 90% economie afstevenen 2021. Toch geven jullie massaal aan te willen blijven investeren. Het zijn deze investeringen die we nodig hebben om te groeien. En het is die groei die we nodig hebben om onze welvaartstaat en overheidsschulden te kunnen financieren. Het is daarom dat we op dezelfde nagel blijven kloppen: geef ons ruimte om te investeren in Limburg!

De Vlaamse regering stelt alvast de beroepsprocedures in te korten en de bureaucratie aan te pakken. Nu moet de daad bij het woord gevoegd worden. Ook werden er extra inspanningen aangekondigd aan op het vlak van arbeidsmarkt, overheidsinvesteringen, digitalisering en O&O. Dat zijn stappen in de goeie richting, hoewel de beloofde bedragen te laag blijven om de achterstand met de top dicht te rijden.

De nieuwe federale regering kondigde dan weer veel vage plannen aan voor hervormingen in arbeidsmarkt, fiscaliteit en productiviteit, maar kwam met weinig concrete maatregelen om onze economie op termijn structureel sterker te maken.

Het wordt hoe langer, hoe duidelijker dat we hier samen in zitten. Burgers, overheden en bedrijven. Iedereen moet nu zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. In eerste instantie om de kwalificatierondes te overleven, maar uiteindelijk om het goud te pakken. Laat ons samen, stap voor stap, terugkeren naar de top.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg.