Skip to main content
  • Nieuws
  • Jobsdeal oogt goed, maar concrete invulling afwachten

Jobsdeal oogt goed, maar concrete invulling afwachten

  • 24/07/2018

Vannacht bereikte de federale regering een akkoord omtrent de begroting en de zogenaamde jobsdeal. Voka riep de regering de afgelopen weken op om werk te maken van ingrijpende en concrete maatregelen. Met de jobsdeal gaat de federale regering in de goede richting. Vooral de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en het eindelijk echt verstrengen van SWT zijn volgens Voka goede maatregelen die een boost kunnen geven aan de arbeidsmarkt. Maar het werk is volgens Voka verre van af. “Veel maatregelen uit de jobsdeal moeten nog concreet worden uitgewerkt. Het blijft dus afwachten wat en wanneer er precies zal veranderen. De jobsdeal moet ook nog worden uitgebreid en ingevuld met een aantal Vlaamse voorstellen.” aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka.

JobsdealVoka heeft de afgelopen weken extra druk gelegd op de federale regering. “De jobsdeal moet meer zijn dan een koud buffet: we eisen duidelijke en ingrijpende maatregelen,” aldus Hans Maertens recent nog in een interview met De Tijd. Aan die eis wordt met het akkoord van vannacht grotendeels tegemoet gekomen. Voka is vooral tevreden dat er eindelijk werk wordt gemaakt van degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen en dat het systeem van SWT nu echt wordt verstrengd. “Het is vijf voor twaalf op de arbeidsmarkt,” aldus Hans Maertens. “Meer dan ooit zijn onze ondernemingen op zoek naar geschikt talent. Vacatures raken niet ingevuld. In zo’n context moeten SWT en de werkloosheidsuitkeringen iedereen aanzetten om actief op zoek te gaan naar een job.”

De jobsdeal moet wel nog worden aangevuld met een aantal Vlaamse voorstellen. Belangrijk daarbij zijn: het oplossen van de cumul tussen werkloosheidsuitkeringen en activeringsvergoedingen en het schrappen van de aangepaste en passieve beschikbaarheid. “Als we iedereen aan de slag willen, dan moet de federale overheid ook deze kortsluitingen met het Vlaams activeringsbeleid oplossen,” aldus Hans Maertens. “Vooral inzake SWT werd afgelopen weken pijnlijk duidelijk dat die afstemming broodnodig is.”

Voka vraagt de federale regering om nu zo snel mogelijk de beslissingen om te zetten in concrete wetten en regelgeving. “De komende weken moet de jobsdeal concreet worden voor de ondernemingen en de werknemers. De precieze implicaties van veel maatregelen zijn immers nog onduidelijk,” aldus Maertens. “Vanuit de Vlaamse ondernemingen zullen we alvast meewerken om de jobsdeal ook op de werkvloer te laten slagen.”

“Werk is niet af”

Hoewel de jobsdeal een goede stimulans kan zijn voor de arbeidsmarkt, is het werk volgens Voka zeker nog niet af. “We moeten er ook over waken dat een te genereuze uitstapregeling voor zware beroepen de vooruitgang van de jobs deal niet zou uitwissen”, aldus nog Hans Maertens. Daarnaast blijven er nog heel belangrijke dossiers op de tafel liggen. Zo blijven de grondige sanering van onze overheidsfinanciën en een begroting in evenwicht cruciaal. Voka blijft ook aandringen op een akkoord omtrent de invoering van een energienorm en de vliegwet.

Voka waarschuwt dat de lokale verkiezingen van dit najaar geen excuus mogen zijn om geen verdere structurele hervormingen door te voeren. “Net zoals de Rode Duivels tegen Japan kan de regering Michel nog scoren in de laatste minuten,” aldus nog Hans Maertens.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant