Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Jobbonus blijft nodig, ook na covid-19

Jobbonus blijft nodig, ook na covid-19

  • 22/09/2020

Voor de coronacrisis stond de activeringstrein vertrekkensklaar. Het doel was en blijft 120.000 mensen extra aan het werk krijgen tegen het einde van deze regeerperiode, onder meer via de jobbonus. Dit instrument blijft meer dan ooit nodig om dat doel te halen.

Om naar een werkzaamheidsgraad van 80% te gaan, zijn diverse instrumenten in de steigers geplaatst, waaronder de jobbonus, die mensen financieel een duwtje in de rug wil geven om aan het werk te blijven of te gaan

De redenering achter deze bonus was voor Voka drieledig en blijft ook na Covid-19 een reëel probleem:

•    Vooral lager geschoolden zijn niet aan de slag. En als zij wel werken, komen zij veelal in de lage(re) lonen terecht. 
•    Het verschil tussen werken en niet werken (met een uitkering uit ziekte, werkeloosheid of bijstand) is vaak te beperkt. Bovenop de uitkering zijn er immers ook voordelen zoals sociale tarieven voor vervoer, kinderopvang, enz. Velen zijn dan ook niet zeker of ze er qua netto inkomen wel op vooruit gaan door aan de slag te gaan.
•    Door krapte op de arbeidsmarkt dreigen de lonen te stijgen. Maar de gemiddelde loonkost is al zo hoog dat een verdere verhoging nefast zou zijn voor de gewenste toename van de werkgelegenheid. 

Want ondanks de coronacrisis is de krapte op de arbeidsmarkt niet van de baan, en dus blijft er nood aan een activeringsbeleid. De arbeidsmarkt kreeg klappen maar al bij al waren deze beperkt. Er was een terugval in de vacatures, maar die hernemen intussen stilaan via uitzendactiviteit. Ook de toename van de niet-werkende werkzoekenden lijkt al bij al beperkt met de tijdelijke werkloosheid als voornaamste buffer. 
 

Ondanks de coronacrisis is de krapte op de arbeidsmarkt niet van de baan, en dus blijft er nood aan een activeringsbeleid.

Sonja Teughels

Het wordt dus alle zeilen bijzetten om de werkzaamheidsgraad (nu 75,8% in Vlaanderen), het netto aantal mensen in betalende arbeid en dus ook de inkomsten voor de overheden en sociale zekerheid te doen stijgen:

•    Het mechanisme van tijdelijke werkloosheid biedt ondernemingen en werknemers enige zekerheid, maar mobiliseert nauwelijks talent in de richting van vraag- of groeisectoren. 
•    De verwachte golf aan herstructureringen dient zich straks aan maar ook hier is snelheid en mobilisering van talent niet aan de orde. Het sociaal overleg vraagt tijd en zolang het sociaal akkoord niet is afgeklopt, blijft iedereen op zijn plaats. Het risico is overigens groot dat sociale onderhandelaars een uitweg zullen zoeken via een vervroegde exit uit de arbeidsmarkt in de vorm van landingsbanen, SWT of andere stelsels. De regering in wording weet alvast waar aan te beginnen wil ze meebouwen aan een werkzaamheidsgraad van 80%. 
•    Daarbij komt dat in Vlaanderen de daling van beroepsbevolking (20-64 jaar) is ingezet. Er vloeit vanaf nu meer volk uit de arbeidsmarkt dan er op komt. 

Het beleid zal dan ook doortastend moeten activeren, en dus ook moeten stimuleren of aanmoedigen om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Dat belooft een hele klus te worden en zal moeten gebeuren met aandacht voor scholing, mobiliteit, begeleiding en bemiddeling, opvolging en controle alsook motivatie. In dit laatste past de jobbonus, die mensen financieel een duwtje in de rug wil geven om aan het werk te blijven of te gaan. 

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel