Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Jaarlijkse vakantie en progressieve werkhervatting – wat verandert er?

Jaarlijkse vakantie en progressieve werkhervatting – wat verandert er?

  • 01/01/2019

Het principe bij jaarlijkse vakantie is dat uw vakantierechten voor het lopende jaar (vakantiejaar) worden opgebouwd aan de hand van gewerkte of gelijkgestelde perioden in het voorgaande jaar (vakantiedienstjaar). Ziekte is ook zo’n een gelijkgestelde periode. Wie dus ziek is in het vakantiedienstjaar bouwt wel nog vakantierechten op voor het jaar nadien. Maar de gelijkstelling van de ziekteperiode is beperkt tot 12 maanden. Een K.B. van 7 juni 2018 geeft nu vanaf het vakantiedienstjaar 2018 een juridische basis voor de gelijkstelling van deze daggedeelten, en dit zowel voor arbeiders als voor bedienden. 

Tot nu toe konden enkel volledige dagen van arbeidsonderbreking wegens arbeidsongeschiktheid voor gelijkstelling in aanmerking komen. Wanneer een werknemer het werk, na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid, het werk gedeeltelijke hervatte met toestemming van de adviserende geneesheer van de mutualiteit (de zogenaamde “progressieve werkhervatting”), werden de halve dagen arbeidsongeschiktheid tijdens deze periode in principe niet gelijkgesteld.  Hier was er een verschil in behandeling tussen de arbeiders, voor wie de mutualiteiten deze daggedeelten in de praktijk wel gelijkstelden, en de bedienden, voor wie dit niet gebeurde. 

Een K.B. van 7 juni 2018 geeft nu vanaf het vakantiedienstjaar 2018 een juridische basis voor de gelijkstelling van deze daggedeelten, en dit zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Dit betekent dat een werknemer die het werk gedeeltelijke hervat (in halve dagen) met toelating van de adviserend geneesheer van de mutualiteit in 2018, volledige vakantierechten zal opbouwen in 2019, in zoverre natuurlijk hij de totale duur van 12 maanden van de mogelijke gelijkstelling van ziekte (som periode volledige arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijke werkhervatting) nog niet had uitgeput.

Bron: 7 JUNI 2018. - Koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte, B.S.21 juni 2018.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag