Skip to main content
  • Nieuws
  • Jaaractieplan Marketing en Communicatie

Jaaractieplan Marketing en Communicatie

  • 18/01/2021

2020 was een bijzonder (en laat ons hopen uitzonderlijk) jaar. Er is hard gewerkt, ook op het vlak van marketing en communicatie. We werkten meer dan ooit samen op het vlak van perscommunicatie, de coronavirus-faq, #samendoorgaan in al zijn facetten. Voor 2021 willen we op dat elan verder: leren uit onze samenwerking in 2020, inzetten op wat ons collectief sterker, slagkrachtiger maakt, met en voor onze leden. Daarvoor zullen we inzetten op 5 werven.

WERF 1: Het Voka-merk versterken, voor onze leden en stakeholders

In 2020 zetten we merk- en marketingstrategie op de agenda. Doelstelling: we brengen eenheid in de verscheidenheid en geven ons gemeenschappelijk DNA handen en voeten met een doordachte strategie, een slimme positionering, een unieke identiteit en een sterk imago, een eigen smoel en stem en een sprekende baseline en een boeiend corporate verhaal. 

 

In 2020 maakten we een briefing op, deden pitches en selecteerden Hotel Hungaria als partner voor dit traject. We deden een kick-off met het managementcomité, individuele gesprekken met het management van elke Voka-entiteit, rondetafels met leden en telefoongesprekken met niet-leden. 

 

Wat nog moet volgen in 2021, is de synthese van eigen en externe inbreng, om dan de doorvertaling te maken naar een merkstrategie met corporate story, baseline, richtlijnen op vlak van tone-of-voice en visuele identiteit, en de uitrol ervan op de voornaamste dragers. 

 

WERF 2: Bestaande leden houden, nieuwe leden werven

De versterkte merkstrategie vertalen we naar een doordachte marketingstrategie en bijhorende campagne, waarvoor de collega’s van Account Management mee aan het stuur zitten en richting geven. 

We deden een eerste ervaring op in 2020 met de campagne Cijfers spreken luider dan woorden. In 2021 verfijnen we de criteria waaraan een marketingcampagne moet voldoen en zetten we een nieuwe marketingcampagne op die imago-ondersteunend werkt, maar in de eerste plaats tegemoetkomt aan de doelstellingen die de collega’s van Account Management vooropstellen.

WERF 3: Meer communicatie en netwerking op maat van onze leden

In werf 3 werken we aan een business case voor de Progressive Web App, en aan pragmatische optimalisaties aan de Voka-website :

  • De Progressive Web App (geen stand-alone optie) biedt leden de mogelijkheden om meer informatie, events en activiteiten op maat van hun individuele voorkeuren te krijgen. De app omvat de voornaamste content van de website op een snelle en mobile friendly manier. Alles wat achter een webprofiel zit, dus ook ‘connecteren tussen gebruikers’, is via deze app toegankelijk. We werken een business case uit, en bekijken dan wat eventuele next steps kunnen zijn.
  • Voor de website blijven er 2 prioriteiten: enerzijds meer traffic genereren en ervoor zorgen dat we door middel van SEO en SEA (zeker op key-thema’s en producten) gevonden worden. En anderzijds het gebruiksgemak te verhogen door de structuur te optimaliseren.

WERF 4: Standpunten meer en beter valoriseren, ondernemerschap promoten

In 2020 staken we de koppen 2 keer samen om plannen en ideeën uit te wisselen over onze print magazines en digitale opties (‘as is’ en toekomstplannen). In 2021 willen we hier verder aan samenwerken:

  • Contentplanning en eventuele thema’s per kwartaal in kaart brengen en delen, om meer synergiën mogelijk te maken.
  • Het opzetten van een Sharepointmap om kwaliteitsvolle content te delen, met focus op beleid (thema’s kenniscentrum, plan samen groeien) en bovenlokale verhalen.
  • Samen ook in onze magazines thought leadership uitbouwen over thema’s als duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.

Ook werden er dankzij corona goede eerste stappen gezet door b.v. persberichten vooraf te delen en boodschappen af te stemmen. Maar er blijft nog ruimte voor verbetering.

WERF 5: Interne communicatie en organisatie optimaliseren

Het proces inzake informatiedoorstroming op alliantieniveau kan beter: momenteel rekenen we te vaak op een soort ‘doordruppelsysteem’ in de hoop dat informatie, beslissingen maar ook successen en goed nieuws uiteindelijk wel belanden bij de juiste personen. Dit moet beter kunnen. We stellen een werkgroep samen met vertegenwoordiging van communicatie, HR, backoffice, … die de scope van dit project vastlegt en een aanpak voorstelt. 

Daarnaast organiseren we ook in 2021 een reeks workshops/opleidingen die een hefboom moeten zijn voor de professionalisering van Marcom-medewerkers over de entiteiten heen. 

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gent Jazz
IMU - vzw - De belegger
Proximus