Skip to main content
 • Nieuws
 • Jaaractieplan Belangenbehartiging 2021

Jaaractieplan Belangenbehartiging 2021

 • 19/01/2021

In 2021 wil belangenbehartiging niet alleen inzetten op de lobby-initiatieven, maar ook de samenwerking verder versterken. Op basis van drie actiepunten trachten ze dit waar te maken.

1. Lobby-initiatieven

 • Opvolging Vlaams investeringsplan en federaal regeerakkoord
 • Opvolging meerjarenbegroting lokale besturen, zowel micro als macro
 • Gecoördineerde aanpak van droogtelobby
 • Tevredenheidsenquête leden over lokale besturen

2. Samenwerking lobby-projecten

 • Digitale transformatie: Digiscan en Vlaams Charter Digitaal Ondernemen
 • Talentcenter opstarten: oriënteringsinstrumenten ontwikkelen om jongeren te ondersteunen in hun studiekeuze secundair onderwijs

3. Organisatie en samenwerking

 • Uitwerken van lobbyscorecard Voka-Alliantie 2021 en 2021-2024:
  • Vlaamse en federale prioriteiten
  • Lokale prioriteiten per Voka-Kamer
 • Lokale sociaal-economische barometer uitwerken
 • Synergieën medewerkers Belangenbehartiging uitbouwen voor de Voka-Alliantie
 • Uitrol Plan Samen Groeien
Welt white paper
IMU - Altez 0110
IMU - Sport Vlaanderen
Proximus
Gosselin
Ontdek onze vacatures!
Plan je bezoek in ons Experience Center!
VZW_IMU_GROUPS