Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • IT-bedrijf EASI zet mensen centraal in een digitale wereld

IT-bedrijf EASI zet mensen centraal in een digitale wereld

 • 20/05/2021

Sinds 2019 staat Thomas Van Eeckhout aan het roer van EASI. Het Belgisch IT-bedrijf voorziet in informaticadiensten en software-applicaties voor middle market bedrijven. Corona lijkt weinig vat te hebben op het bedrijf en zijn groeiplannen. In wat te boek staat als een crisisjaar zag EASI zijn omzet stijgen met bijna 16%. Daarnaast werden ze voor de zevende keer op rij verkozen tot Great Place to Work.

Tekst en foto's: Michiel Bronckaerts

Salvatore Curaba richtte in 1999 EASI op in de overtuiging dat een onderneming enkel kan groeien als ze steunt op menselijke waarden. Hij combineerde een dynamische arbeidsethos met de zogenaamde kracht van delen. Een filosofie die hem geen windeieren legde. Inmiddels telt EASI meer dan 300 medewerkers en verschillende vestigingen in Leuven, Gent, Nijvel, Luik, Luxemburg en Parijs. Vorig jaar gaf Curaba de fakkel door aan Jean-François Herremans, verantwoordelijk voor het Franstalig gedeelte, en Thomas Van Eeckhout, verantwoordelijk voor het Nederlandstalig gedeelte. 

2020, zowaar een goed jaar 

Vorig jaar leek er geen ruimte voor een positieve noot en vertoefde zowat alles in de schaduw van de coronacrisis. Bij EASI sloten ze het jaar echter tevreden af. “Toen in maart de crisis toesloeg en we in lockdown gingen, besloten we onmiddellijk om ons defensiever op te stellen,” verklaart Thomas Van Eeckhout. “Het virus impacteerde EASI niet in de mate die we hadden verwacht. Gecombineerd met onze snelle reactie presteerden we hierdoor zelfs beter dan in een ‘normaal’ jaar.”

In dat opzicht zit de IT-sector in een fortuinelijkere positie dan bijvoorbeeld de horeca. De boutade never waste a good crisis is jammer genoeg niet aan iedereen besteed. Intussen hebben ze bij EASI een efficiënte workflow ontwikkeld comform met de huidige situatie, zowel voor hun klanten als werknemers. Thomas Van Eeckhout wijst er op dat ze niet op de rem zijn gaan staan. “Acquisities bleven lopen en hebben we ook volledig afgerond. Gelijktijdig zijn er ook nieuwe bijgekomen, waardoor onze oorspronkelijke dynamiek in stand bleef,” verklaart hij. 

EASI2

Digitaliseren = optimaliseren 

Thomas Van Eeckhout stelt vast dat bedrijven die in hoge mate gedigitaliseerd zijn ook goed scoren op vlak van klanttevredenheid. Om die tevredenheid te garanderen moet je de klant systematisch centraal stellen, waardoor je jezelf verplicht om op de proppen te komen met een toegevoegde waarde. “Bedrijven die hun processen niet hebben gedigitaliseerd - en dus ook niet geoptimaliseerd - zijn waarschijnlijk te veel bezig met zichzelf. Uiteraard enkel ten nadele van de klant. Bedrijven die wel alert zijn, spelen hierop in en postioniseren zich als zogenaamde disruptor.” 

Een schoolvoorbeeld hiervan is de taxi-industrie. Een markt die voornamelijk bezig was met zichzelf. “Wie al eens een Uber taxi heeft gebruikt en dit vergelijkt met de taxidiensten in bijvoorbeeld onze Belgische luchthavens weet waarover ik spreek. Het gemak van Uber staat in schril contrast met de minder aangename ervaring tijdens een rit vanuit Zaventem,” vertelt hij. “Je excuseert je bij wijze van spreken om te mógen meerijden en een extra tussenstop om cashgeld af te halen is niet ondenkbaar. Door Ubers innovatieve aanpak heb je die zorgen niet. Digitaliseren kan zorgen voor een interne optimalisatie, maar ik vind het voornamer om het onze klanten zo comfortabel mogelijk te maken.”

Internationale ambitie

De ambitie van EASI uit zich onder meer in het constant stijgend aantal werknemers en de uitbreidingen van hun kantoren, waarvan één zelfs in Parijs. “Eén van onze doelstellingen is om in 2025 over 500 werknemers te beschikken. Daarnaast blijven we verankerd in de Belgische markt om onze positie te verstevigen. Op internationaal vlak willen we stappen zetten met onze succesvolle oplossingen. Als we deze producten ook kunnen aanbrengen op een buitenlandse markt krijg je als bedrijf een nieuwe dimensie om te groeien. Bovendien geeft de huidige ontwikkeling onze medewerkers ook de kans om mee te groeien,” besluit Thomas Van Eeckhout. 

Do’s & don’ts voor groeiende bedrijven

 • Groeien is een kwestie van organisatie. Je bedrijf moet kunnen omgaan met veranderingen en zich hierop voorbereiden. Wie groeit, ondergaat op verschillende vlakken een verandering en moet daarom anticiperen. Als je niet klaar bent om dit op te vangen en te ondersteunen, gaat het fout. Toen er bij EASI een honderdtal werknemers actief waren, was men intern al bezig met de voorbereiding op de verdubbeling van het aantal medewerkers.
 • Bedrijven die willen groeien moeten nadenken over het verhaal dat ze brengen en wat ze (potentiele) medewerkers kunnen aanbieden. Tegenwoordig verwacht men erg specifieke dingen van een werkgever en niet zozeer materiele zaken. Mensen willen een uitdaging en een impact kunnen maken met hun job. Als je hieraan beantwoordt als bedrijf zijn trouw en engagement een logisch gevolg.
 • Durf het klassieke model in vraag te stellen. Een volledig top-down management kent nadelen. Het vergt moed om af te wijken van platgetreden  paden, maar met een doordachte uitvoering kan het de groei vooral bevorderen. Zoals EASI bijvoorbeeld doet door aandelen te verkopen aan hun medewerkers. 

Werknemer als aandeelhouder

EASI maakt gebruikt van een uniek en innovatief managementmodel waarbij de werknemer de mogelijkheid heeft om aandeelhouder te worden. Wie aandelen leest, legt al snel de link met de kapitaalkrachtige werknemer. Bij EASI speelt het financiële aspect echter een ondergeschikte rol. “Het klassieke model met een baas als oppermachthebber is gedateerd. Het aandeelhouderschap dient voornamelijk om de band met de werknemer te versterken. We beschouwen het als een investering om onze mensen tot aandeelhouders te maken,” licht Thomas Van Eeckhout toe. 

Door deze manier van werken vervalt de barrière tussen werkgever en -nemer. Bovendien brengt het een hoge graad van transparantie met zich mee. “We streven naar duurzame relaties. Iedereen die we aannemen is een potentiele sleutelfiguur binnen de organisatie. Als aandeelhouder krijg je een unieke vorm van erkenning,” vertelt hij. “Uit feedback vernemen we dat werknemers het als een voorrecht zien om aandelen te mógen kopen. Uiteindelijk worden ze ambassadeurs van het bedrijf die mee de positieve waarden van het bedrijf uitdragen.” Intussen zijn 55 medewerkers aandeelhouder. Een cijfer dat ze in de toekomst willen optrekken naar 100. 

EASI 3

Great Place to Work

Thomas Van Eeckhout beseft hoe hard men werkt bij EASI. Daarom hebben ze gezorgd dat medewerkers gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld een droogkuis, kapper en warme maaltijden om thuis te bereiden. Weliswaar tegen betaling, maar het administratieve deel neemt het bedrijf voor zijn rekening. “Het zijn schijnbaar banale zaken, maar het heeft wel degelijk invloed op je dagelijks leven. Als het werk zwaarder wordt, weegt dit door op meerdere vlakken. Daarom voorzien we ook in ondersteuning buiten de werkvloer.”

Dankzij al deze inspanningen won EASI voor de zevende keer op rij de prijs van Great Place to Work. “Mensen denken in termen van hapiness at work al snel aan bedrijfsfeestjes en dergelijke. Dit vormt slechts een deel ervan en is eigenlijk van ondergeschikt belang. Materiele extra’s zijn weinig waard als er niemand naar je luistert. Wat mij betreft gaat het om een omgeving en context creëren waar je open communiceert en erkenning geeft,” verklaart hij. 

Vertrouwen vanop afstand

Je zou haast denken dat er bij EASI nooit sprake was van een coronacrisis. Toch hebben ze ondertussen heel wat anders aangepakt en vooral hun communicatie bijgestuurd. “We mogen de impact van meer dan een jaar thuiswerken niet onderschatten. Menselijke contacten zijn noodzakelijk en vallen nu grotendeels weg,” zegt Thomas Van Eeckhout. “We proberen dit in de mate van het mogelijke te compenseren met onze communicatie. Daarom vragen we nog meer feedback aan onze mensen en blijven we peilen naar hun noden. Ook vanop afstand zien we erop toe dat iedereen het bedrijf blijft dragen.”

De digitale werking stond al op punt, maar verwierf een prominentere plek door de crisis. Door de aankondiging van de lockdown finaliseerden ze bijvoorbeeld in één week een project om contracten digitaal te ondertekenen. Inmiddels plukken ze de vruchten van deze versnelling. Andere voorbeelden zijn het gebruik van Microsoft Teams waaruit blijkt dat men wel degelijk online aan projecten kan (samen)werken. Enig wantrouwen ten opzichte van telewerken was bij EASI niet aan de orde. “Ik kan me niet inbeelden dat je je mensen niet vertrouwt en ervan uitgaat dat thuis de afwas of spelen met de hond voorrang krijgt op je werk. In dat geval is thuiswerken niet het probleem, maar de bedrijfscultuur of gebrekkig leiderschap,” stelt hij vast.

Het succesvolle jaar 2020 van EASI

 • 80 nieuwe medewerkers
 • 4 overnames (ICT Architect, van Helvoirt Automatisering, DInsights, Pit Business)
 • 2 partnerships (Underside & Computer Telecom)
 • 45.462.118 euro omzet in 2020 vs. 39.333.859 euro omzet in 2019
 • 5 awards (Best Managed Company, Best Workplace Belgium (1ste plaats), Great Place To Work Europe (3de plaats) – beste Belgische werkgever in Europa), Trends Gazelles Ambassador in Wallonië,  IT Services Company Of The Year (Small & Medium).
 • 152 nieuwe klanten
   
Proximus

Artikel uit publicatie