Skip to main content
  • Nieuws
  • Israel, the land of creation and creativity

Israel, the land of creation and creativity

  • 24/01/2019

Voka en Flanders Investment & Trade (FIT) lanceren in 2019 Start2Export2Israël, een exclusief begeleidingstraject voor exporteurs die hun eerste stappen willen zetten naar Israël.

Volgens het Israëlische Bureau voor de Statistiek is de invoer van goederen (met uitzondering van schepen, vliegtuigen, diamanten en brandstoffen) gestegen met 19,8% op jaarbasis in januari - maart 2018. De invoer van goederen in maart 2018 bedroeg $ 6,5 miljard. 39% van de totale invoer was invoer van grondstoffen (exclusief diamanten en brandstoffen), 21% was de invoer van consumptiegoederen, 19% importeerde machines, uitrusting en voertuigen om te investeren en 21% was de invoer van diamanten, brandstoffen, schepen en vliegtuigen.

Volgens de OESO zal de economische groei naar verwachting tot meer dan 3¼ procent stijgen in 2018 en 2019. De binnenlandse vraag zal worden ondersteund door accommoderende fiscale en monetaire omstandigheden, de ontwikkeling van nieuwe gasvelden en hogere loonsverhogingen vanwege de aanhoudende lage werkloosheid. Met de ietwat sterkere externe omgeving, neemt de export ook toe naarmate de sjekel zich op zijn minst tijdelijk heeft gestabiliseerd.

"Het concept van circulaire economie krijgt steeds meer aandacht. Israëlische overheden zijn op zoek naar knowhow en geschikte technologieën."

Kansrijke sector

Circulaire economie is een concept dat steeds meer aandacht krijgt in Israël. Dit komt voort uit het besef dat het concept problemen kan oplossen die momenteel, in Israël en elders, geen goede behandeling krijgen. Gemeenten en de overheid zijn op zoek naar knowhow en technologieën, maar er is op dit moment weinig te vinden in het land. Onlangs is een aanbesteding gepubliceerd in Israël onder de titel “Industrieel symbioseproject”. Daarnaast is er belang bij het creëren van een
platform dat zich zal focussen op oplossingen, zowel in Israëlische overheidsgebouwen als in een Israëlische gemeente.

Groen kenniscentrum

Daarnaast heeft Israël ook een ‘duurzame productie en consumptieroadmap’ die is opgesplitst in drie onderdelen: duurzame productie, duurzame consumptie en initiatieven die zowel de aanbodzijde als de vraagzijde betreffen. Momenteel is Israël ook bezig met het bouwen van een kenniscentrum over groene groei. Het kenniscentrum zal in de toekomst informatie verschaffen over verontreinigingspreventie aan de bron, milieuvriendelijke productie en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Het is interessant om te weten dat Israël één van de acht mediterrane landen is dat deelneemt aan het SwitchMed programma. SwitchMed is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie in samenwerking met de Verenigde Naties en heeft als doelstelling het promoten van meer duurzame productie en consumptie in de zuidelijke mediterrane regio.

Israel

Zakenreis naar Israël

Er kan zeker een rol weggelegd zijn voor Vlaamse knowhow en technologie in die in Israël ontluikende markt. Met Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant willen zeker die kaart trekken.

Van 3 juni tot/met 6 juni 2019 organiseren we daarom een groepszakenreis naar Israël met workshops, netwerkevents en een individueel op maat gemaakt afsprakenprogramma i.s.m. het FIT-kantoor van Tel Aviv en de Vlaams Economisch Vertegenwoordiger (VLEV) Jacob Lempert.

Voka en FIT organiseren op 1 maart intense intakegesprekken, zodat de VLEV een goed beeld krijgt van de ondernemingen die meegaan op zakenreis zodat individuele afspraken vastgelegd kunnen worden met mogelijke klanten, producenten, leveranciers, enz. Daarnaast leren de geselecteerde ondernemingen in een workshop op 16 mei de specifieke aspecten van Israël kennen, alsook zijn diverse economische mogelijkheden.

Inschrijven voor dit traject is nog mogelijk.

Neem daarvoor contact op met Karl Boumans via karl.boumans@voka.be of 016 222689.

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie januari 2019.

Proximus