Skip to main content

“Inzetten op veerkracht”

  • 09/09/2021

Emmaüs samenvatten: het is geen evidentie. De groep is in Vlaanderen actief in bijna alle sectoren uit de gezondheids- en welzijnszorg. Het is een netwerk met ruim 7.000 medewerkers en 24 voorzieningen die houvast, nabijheid en vooruitgang centraal zetten. Voor cliënten en patiënten enerzijds, maar ook voor de eigen medewerkers. Vandaar de grote focus op veerkracht en vertrouwen.
 

Ilse Janssens zet als coördinator hr voor de Emmaüs-groep het kader uit als het gaat over welzijn op het werk. “Dat doen we op een heel participatieve manier, maar voor zo’n grote groep moet natuurlijk iemand de pen vasthouden”, duidt ze. “Voor corona al was werkbaar werk één van de hoofdlijnen van ons hr-beleid. In het kader van het verhogen van veerkracht en de preventie van burn-outs, hebben we ervoor gekozen om te focussen op zelfzorg, zorg voor elkaar en zorg als beleidskeuze. En dat loont, merken we. In teams waar de samenhorigheid voor de pandemie al stevig was, heeft dat weefsel beter standgehouden dan in teams waar de draden wat brozer zijn.”
 

“Voor corona al was werkbaar werk één van de hoofdlijnen van ons hr-beleid.”

Een sterk weefsel, dat bereik je maar met dialoog, vinden ze bij Emmaüs. “Daar kom je veel verder mee dan met een rigide kader en strakke regels die voor iedereen hetzelfde zijn.” Die visie, gecombineerd met het ABC-model (‘autonomie, ‘verbondenheid’ en ‘competence’) daar gelooft Ilse sterk in. “Natuurlijk zijn er hindernissen. Ook bij Emmaüs zijn er verschillende ‘culturen’, om het zo te noemen. Maar ook voorzieningen die voordien het begrip welzijn op het werk wat ‘fluffy’ vonden, beseffen nu beter dat de bereikte resultaten en kwaliteit samenhangen met het welzijn van medewerkers.”
 

Ook lichamelijk aspect

De beleidsvisie rond veerkracht krijgt in de Emmaüs-voorzieningen concreet vorm. “Als psychiatrisch centrum houden we het psychisch welzijn van onze patiënten én medewerkers nauwlettend in het oog”, getuigt Roeland Depreitere, directeur HR in UPC Duffel. “We gebruiken het model van het ‘huis van het werkvermogen’. Daarin is elke verdieping van belang: van het fundament van lichamelijke en geestelijke gezondheid tot de werkomstandigheden op de bovenste verdieping. Elke verdieping heeft een invloed op de andere.”

Om het concept veerkracht zo tastbaar mogelijk te maken, werd er ingezet op de sensibilisering van leidinggevenden. “Zij ontvingen een zakboekje waarin onder meer aan bod komt wat de signalen van een burn-out zijn of hoe je daarrond een gesprek kan voeren. We ontwikkelden daarnaast ook een veerkrachtkoffer, met een vijftigtal oefeningen. De teams kunnen daar zelf mee aan de slag. Eén keer per jaar is er een workshop om heel expliciet te werken rond het thema, met ondersteuning van speciaal daarvoor opgeleide coaches. Veerkracht wordt daarin voorgesteld als een combinatie van 3 batterijen: een mentale, een fysieke en een emotionele. Medewerkers leren er dat elk van die batterijen kan leeglopen en hoe ze die weer kunnen opladen.”

UPC Duffel gaat in de toekomst ook inzetten op gezond leven. “Uit ons eigen onderzoek als universitair centrum weten we dat lichamelijke gezondheid een belangrijke factor is voor psychisch welzijn. We willen het belang van een gezonde geest in een gezond lichaam benadrukken, niet alleen bij patiënten maar ook bij onze medewerkers. Daarvoor nemen we verschillende initiatieven, van een stappenwedstrijd tot het rookvrij maken van onze volledige campus.” Daarnaast kunnen medewerkers een beroep doen op de expertise van het UPC, onder meer via workshops mindfulness, slaaphygiëne en perfectionisme.
 

Employer branding

Dankzij alle initiatieven rond welzijn op het werk, ontving Emmaüs in 2019 ontving de award van HR Ambassadeur. “Dat heeft wel wat impact gehad; er wordt tijdens selectieprocedures nog altijd naar naar verwezen”, vertelt Ilse. “Ook nu de jobmobiliteit weer stijgt, merken we hoe belangrijk het is om als werkgever aandacht te hebben voor het welzijn van je medewerkers. We krijgen heel wat sollicitanten over de vloer die om die reden bij ons willen komen werken.”

Er staat na corona nog heel wat op stapel bij Emmaüs. “Covid is een opportuniteit geweest: als het gaat over digitalisering en thuiswerk, hebben we een kwantumsprong gemaakt. En de politiek heeft initiatieven genomen om de loon- en arbeidsvoorwaarden van medewerkers te verbeteren. Nu voelen we dat mensen goesting hebben om ook met uitdagingen aan de slag te gaan die niet met corona te maken hebben: werkbare loopbanen, het tekort op de arbeidsmarkt, de beeldvorming van onze sectoren. Want de grote uitdaging blijft om voldoende personeel te vinden én te houden”, besluit ze. 


Wil je meer ontdekken over hoe we tot een gezond, digitaal en duurzaam welzijnsbeleid voor iedereen komen?

Schrijf je dan in voor het jaarlijks Voka Health Community Congres op dinsdag 28 september bij Den Berg te Londerzeel, uiteraard #coronaproof! Die middag gaan we samen met jou, experten, ervaringsdeskundigen en beleidsactoren in gesprek over werk, welzijn en werkgeluk in het nieuwe normaal.

 

Call to action Voka Health Community Congres 2021

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.