Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Inzetten op talenten van de toekomst"

"Inzetten op talenten van de toekomst"

  • 13/10/2021

Op de schoolbanken zit het talent en de kennis van de toekomst. Bedrijven hebben dat talent en die kennis nodig om verder te groeien. Maar beide werelden moeten elkaar vinden. Voka bouwt bruggen tussen de twee met tal van initiatieven en samenwerkingsverbanden.

"Voka wil in de eerste plaats ondernemerschap stimuleren, ook bij jongeren", zegt Myriam Heeremans, directeur Ondernemerschap Voka Mechelen-Kempen: "Zij zijn de ondernemers van de toekomst. "Studenten zitten vaak boordevol goede ideeen, maar durven de stap naar het ondernemerschap vaak niet zetten .
Hoe meer je weet, hoe eenvoud iger de stap wordt." Voka stimuleert het ondernemerschap bij leerlingen en
studenten secundair en hoger onderwijs met opleidingen, infosessies en onder­ nemers voor de klas. Studenten kunnen ook kennismaken met Bryo, het starterstraject van Voka.

Talent van de toekomst

De krapte op de arbeidsmarkt is een tweede belangrijke reden om een doorgedreven samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven op te zetten. "Twee op drie ondernemingen in Vlaanderen ondervindt problemen om geschikt personeel te vinden", zegt Myriam. "Als we dat willen verhelpen, moeten we veel meer inzetten op duaal leren. Landen met sterke duale leertrajecten kennen de hoogste werkgelegenheidsgraad voor volwassenen met arbeidsmarktgerichte diploma's. Vlaanderen loopt achter.
Hoewel bijna 60% van de Vlaamse jongeren een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt in het secundair onderwijs, krijgt slechts 3% daarvan een deel van de opleiding in een onderneming. In Zwitserland is dat 90%." Om de overgang van de schoolbank naar de arbeidsmarkt te optimaliseren, zet Voka naast duaal leren in op bachelorproeven, stages en het stimuleren van de keuze voor STEM­ richtingen.

Kennishub

Tot slot vindt Voka het ook belangrijk dat de kennis en expertise die binnen het onderwijs beschikbaar is, ook vlot doorstroomt naar het bedrijfsleven. "Nieuw is dat we meer aan matchmaking doen tussen bedrijven en hogescholen", vertelt Myriam. "In onze health community hebben we pitch sessies georganiseerd voor onderzoeksinstellingen. Om hen te leren hoe ze het onderzoek goed kunnen leren brengen voor ze naar bedrijven stappen. We hebben onze schouders ook mee gezet onder SOON, een festival rond innovatie voor studenten en bedrijven.
 
En nieuw is ook de digihub. Bedrijven kunnen er terecht voor advies, expertise, experiment en financiele steun voor digitale projecten in samenwerking met aIle kennisinstellingen uit de provincie Antwerpen."

Matchmaker

"Voka neemt in de samenwerkingsver­ banden met het onderwijs vooral de rol op van matchmaker, inspirator en
partner", besluit Myriam. "We gaan altijd op zoek naar manieren waarop zowel het onderwijs als het bedrijfsleven kunnen winnen bij de samenwerking. Zo willen weals werkgeversorganisatie mee ons steentje bijdragen aan een kwalitatief onderwijs en de economische groei van onze regio."

Meer weten? Contacteer

Myriam Heeremans

Directeur Ondernemerschap en Levenslang leren

Full bio of Myriam Heeremans

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
imu - vzw - Recupel
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - headoffice
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - recupel
Proximus
AW_Digitalisering
imu - vzw - salesforce

Artikel uit publicatie