Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Inzetten op sensibilisering en preventie”

“Inzetten op sensibilisering en preventie”

  • 07/07/2022

Op woensdag 28 september organiseert Voka Health Community haar jaarlijks congres "Meer waarde - Integraal en preventief samenwerken", met als centrale thema "financiering en betaalbaarheid van onze gezondheidszorg". Er wordt ingegaan op de vraag hoe we het systeem gefinancierd blijven krijgen én betaalbaar houden, en dat vanuit het perspectief van de gebruiker én de zorgondernemer. In de aanloop naar het congres interviewen we alvast verschillende toekomstdenkers, die hun visie geven op het onderwerp. Deze week aan het woord: Arnout Wouters, algemeen directeur van Diabetes Liga.

Op het moment dat we hem spreken, heeft Arnout Wouters er net zijn eerste maand als algemeen directeur bij Diabetes Liga op zitten. De vzw met 22 enthousiaste medewerkers en meer dan 350 actieve vrijwilligers behartigt de belangen van personen met diabetes. “Ten eerste sensibiliseren en informeren wij rond de thematiek. We zetten sterk in op preventie, om de aandoening in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen opsporen en de impact ervan zo beperkt mogelijk te houden. 
Ook voor personen die diabetes ontwikkeld hebben en hun omgeving, bieden we veel informatie, bijvoorbeeld met publicaties en onze infolijn. We zijn hét kenniscentrum rond diabetes in Vlaanderen.”

“Connecteren is onze tweede pijler. We brengen onze 18.000 leden, 350 vrijwilligers en een uitgebreid netwerk van professionelen samen op gezinsdagen, vakanties, lokale activiteiten over heel Vlaanderen, symposia en andere events. En tot slot mobiliseren we ook: je kan deelnemen aan onze sport- en beweegevents en onze sensibilisatiecampagnes ondersteunen, en met giften en legaten brengen we het diabetesonderzoek in een hogere versnelling.”
 

6 miljard euro per jaar

Diabetes treft 1 op de 10 Vlamingen. Eén op 3 personen weet zelfs niet dat ze diabetes hebben. “Zij komen dat vaak pas te weten als ze met een ander probleem bij een arts langsgaan”, vertelt Arnout Wouters. “Het budget van de sociale zekerheid voor diabetes bedraagt bijna 6 miljard euro per jaar. 94% daarvan gaat naar de behandeling van complicaties. Vandaar dat wij zo sterk inzetten op de shift naar meer sensibilisering en primaire en secundaire preventie.”

Hij roept de overheid op: “Maak van het budget van 6 miljard euro per jaar een deel vrij voor sensibilisering en preventie, dan kunnen we dat grote bedrag naar beneden krijgen. We vragen niet om méér geld, maar willen er net voor zorgen dat we op termijn net minder geld moeten uitgeven. Daar zal iedereen wel bij varen.”

De betaalbaarheid van de behandeling van (de complicaties van) diabetes is niet alleen maatschappelijk, maar ook op individueel niveau een issue, zo blijkt. “Je wordt op verschillende vlakken financieel geraakt, door de kosten voor gezonde voeding, bewegingstherapie, een controle bij de oogarts,… allemaal zaken die zwaar doorwegen in het gezinsbudget. Er zijn heel wat subsidies beschikbaar, maar we merken dat kansarme gezinnen moeilijk de weg vinden. De overheid kan zeker nog stappen zetten om daarover extra te communiceren. Niet alleen naar personen met diabetes zelf en hun directe omgeving, maar ook naar zorgverleners, OCMW’s, CLB’s, mutualiteiten, bedrijven,… Zij zouden ook meer gesensibiliseerd moeten worden over het belang van gezonde voeding, genoeg beweging, het beperken van stress.”
 

“Mensen met een chronische aandoening worden vaak dubbel gepenaliseerd.”

Arnout Wouters (Diabetes Liga)

Toegankelijkheid

Het is niet alleen de toegang tot de zorg die Diabetes Liga nauw aan het hart ligt, maar ook de toegang van personen met diabetes tot de hele maatschappij. Die ongelijke behandeling kaart de Diabetes Liga aan samen met het Belgisch Diabetes Forum. Want personen met een chronische aandoening worden vaak dubbel gepenaliseerd. “Als ze een schuldsaldoverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen willen aangaan, komen ze niet in aanmerking of moeten ze een hogere premie betalen. Wij vragen dat de overheid de wetgeving rond ‘het recht om vergeten te worden’ voor personen met kanker uitbreidt naar andere aandoeningen, waaronder alle types van diabetes. Een ander voorbeeld: jonge kinderen met diabetes type 1 hebben nog hulp nodig om insuline toe te dienen. Dat mag niet gebeuren door een leerkracht op school of een leider op kamp. Dat zorgt voor een extra belasting voor de ouders van het kind. Het statuut van de ‘bekwame helper’ zou daarvoor een oplossing kunnen zijn”, besluit hij.

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.