Skip to main content
  • Nieuws
  • Inzet op artificiële intelligentie cruciaal voor Vlaamse kennisregio, Voka neemt rol op in Vlaams AI-plan

Inzet op artificiële intelligentie cruciaal voor Vlaamse kennisregio, Voka neemt rol op in Vlaams AI-plan

  • 22/03/2019

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is zeer tevreden met de toekomstgerichte beslissing van de Vlaamse regering om artificiële intelligentie zowel in het bedrijfsleven als het onderwijs te stimuleren en versnellen. “Technologische knowhow is cruciaal voor onze Vlaamse kennisindustrie. Door in te zetten op onderzoek naar, en implementatie van nieuwe technologieën, kunnen zowel onze bedrijven als onze kennisinstellingen voorsprong nemen en Vlaanderen ‘future proof’ maken”, vindt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Artificial intelligenceDe Vlaamse regering keurde vandaag op voorstel van minister van economie Philippe Muyters het Vlaams AI-plan goed. Voka is zeer tevreden dat de Vlaamse regering de ambitie heeft om in te zetten op technologische ontwikkelingen als artificiële intelligentie en zo Vlaanderen klaar te maken voor de vierde industriële revolutie. “Voor een kennisregio als Vlaanderen is het cruciaal dat we een voortrekkersrol blijven spelen in nieuwe technologische toepassingen. Binnen het bedrijfsleven wordt artificiële intelligentie al gebruikt, maar de vraag naar kennis en ervaring stijgt enorm. En eens op kruissnelheid zal artificiële intelligentie een belangrijke impact hebben op onze samenleving en ons economisch model. Daarom sensibiliseren we onze bedrijven nu al om de boot niet te missen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Bijscholen cruciaal

Voka zal een belangrijke rol spelen in het impulsprogramma van de Vlaamse Overheid voor artificiële intelligentie. Als ondernemersorganisatie zal Voka de bedrijven sensibiliseren rond artificiële intelligentie en samenbrengen met andere stakeholders om kennisdeling en samenwerking te bevorderen. Daarnaast zal Voka thematische evenementen organiseren en opleidingen voorzien, voor zowel bedrijfsleiders als hun medewerkers.

“Het is ook noodzakelijk dat we onze medewerkers mee laten evolueren. In het kader van levenslang leren moeten medewerkers openstaan om met deze nieuwe toepassingen aan de slag te gaan en moeten ze zich willen bijscholen. Volgens een recente OESO-studie is slechts 1 op 2 werknemers daartoe bereid. Deze mindset moet dringend veranderen, anders zijn werknemers niet voorbereid op de komende digitalisering en prijzen ze zichzelf en bij uitbreiding onze economie uit de markt”, aldus Hans Maertens.

Jongeren voorbereiden

Dat de universiteiten en hogescholen betrokken worden, vindt Voka een goede zaak. “Ook onze onderwijs- en onderzoeksinstellingen spelen een belangrijke rol. Niet alleen onderzoeksmatig, maar ook voor de implementatie en proefprojecten, zeker in samenwerking met het bedrijfsleven. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren al van op de schoolbanken leren omgaan met de juiste technologie en dat scholen zelf ook digitaliseren en samenwerken met het bedrijfsleven via educatieve technologie. Enkel op die manier behouden we onze troeven als innoverende kennisregio.”

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant