Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Internationalisering blijft een cruciale motor van de Vlaamse economie

Internationalisering blijft een cruciale motor van de Vlaamse economie

  • 18/06/2020

In het debat over de relance gaat veel aandacht naar koopkracht en zwaar getroffen sectoren als horeca en kleinhandel. De exportbedrijven komen daarbij opmerkelijk weinig aan bod. En dat terwijl die exportbedrijven voor onze economie net enorm belangrijk zijn.

Volgens het Planbureau is één derde van de economische activiteit en één derde van de jobs in ons land direct of indirect gelinkt aan de export. Daarnaast geven recente analyses van de OESO aan dat de inschakeling van bedrijven in globale waardeketens een extra boost geeft aan een economie. Concreet zou een toename van het gebruik van buitenlandse intermediaire inputs (via globale waardeketens) met 10% de arbeidsproductiviteit met 2% en het inkomen per hoofd met 11 tot 14% opkrikken.

Dat wordt ook bevestigd door de vaststelling dat multinationals een belangrijke motor zijn voor de productiviteit. Opnieuw volgens de OESO horen multinationals in België tot de meest productieve ondernemingen. Gemiddeld heeft een onderneming die rechtstreeks levert aan een multinational een productiviteitsniveau dat 28% onder dat van de betrokken multinational ligt. Die kloof loopt op tot 44% voor ondernemingen die geen linken hebben met multinationals. 

Elke relance van onze economie zal in belangrijke mate afhangen van de mogelijkheid om de export te herstellen

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Voka

Volgens sommigen kondigt de huidige crisis duidelijk het einde van de globalisering aan, en moeten we economisch meer gaan terugplooien op onszelf. Die weg houdt voor Vlaanderen enkel een terugkeer naar veel lagere welvaartsniveaus in. Integendeel, elke relance van onze economie zal toch in belangrijke mate afhangen van de mogelijkheid om de export terug te herstellen.

Dat impliceert dat we uit deze crisis niet gaan leren hoe we onze export kunnen afbouwen, maar wel hoe we die kunnen versterken, hoe we die globale waardeketens robuuster kunnen maken. Om ons welvaartsniveau te herstellen en ons toekomstig groeipotentieel op te krikken, blijft het van cruciaal belang om voldoende Vlaamse ondernemingen te laten doorgroeien tot multinationals, buitenlandse multinationals aan te trekken en ecosystemen van lokale Vlaamse bedrijven rond die multinationals uit te bouwen.

Dat vereist een volgehouden aandacht voor de internationale concurrentiepositie van onze bedrijven, en inspanningen om gekende handicaps zoals de mobiliteit en slechte werking van de arbeidsmarkt aan te pakken. De coronacrisis en de bestaande bedreigingen van de internationale handel (zoals de brexit) hebben dat belang van dat soort maatregelen alleen nog maar opgedreven.   

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice