Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Internationale relancestrategie voor Brussel nodig

Internationale relancestrategie voor Brussel nodig

  • 31/05/2021

De Brusselse metropool beschikt over enorme troeven om verder te schitteren als internationaal economisch centrum. Die moeten we uitspelen in een doordachte economische toekomststrategie, waarbij naast het Brusselse gewest ook Vlaanderen en de federale overheid betrokken moeten zijn. Internationale promotiecampagnes zullen niet volstaan.

Beliris maakte vorige week zijn investeringsprogramma voor de komende jaren bekend. Een waaier van grote, maar ook kleine, lokale projecten. Beliris is het samenwerkingsverband tussen de federale overheid en het Brusselse gewest waar infrastructuurprojecten worden geselecteerd die de hoofdstedelijke en internationale functie van Brussel moeten verstreken. Die internationale focus verdrinkt echter in een de panoplie van vaak lokale projecten.

Nu wordt vaak geargumenteerd dat lokale projecten die zorgen voor meer leefbare wijken, meer groen, minder auto’s, en betaalbare woningen bijdragen tot de aantrekkelijkheid van Brussel voor talent om er te komen wonen en werken. De zorg voor een leefbare stad kunnen we enkel delen. En dit kan inderdaad ook bijdragen tot een aantrekkelijke klimaat voor ondernemen en werken. 

Wat wil de wereld buiten Brussel?

Maar voor een echte economische relance is deze focus te eenzijdig, van binnen naar buiten gericht. Het uittekenen van een succesvolle economische strategie voor Brussel vertrekt vanuit de vraag wat de buitenwereld - ondernemers, investeerders, talent, bezoekers -  verwacht van Brussel om er actief te zijn.

Immers, het verdienmodel van Brussel, de motor van jobs en welvaart, is gebaseerd op de centrumfunctie die het gewest en de hele metropolitane zone speelt. Voor de rest van het land, en internationaal. Om Brussel op de radar van de buitenwereld te houden, zijn volgende werven cruciaal: bereikbaarheid, digitale versnelling, ruimte om te ondernemen

Bereikbaarheid, ook internationaal

De bereikbaarheid van Brussel voor pendelaars is essentieel om voldoende talent in Brussel aan de slag te houden. Zowat de helft van de werkenden in Brussel komt uit de andere gewesten, sterk actief in kennisjobs. De plannen voor een verbeterd openbaar vervoer, fietssnelwegen en overstapparkings zitten goed. Ook Beliris zet daar terecht op in.

Maar het mag sneller gaan. Intussen moeten strategische toegangswegen gevrijwaard worden en kan Brussel maar beter geen nieuwe tolmuren oprichten, dus geen eenzijdige Brusselse kilometerheffing zoals ze nu voorligt. 

We missen de sense of urgency om de plaats van Brussels Airport in Europa te verzekeren

Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan

Ook de internationale connectie van Brussel moet verzekerd worden. Brussels Airport verdient blijvende steun om zich doorheen deze zware crisis te worstelen. Eens terug op toerental is de luchthaven, na de Antwerpse haven, de belangrijkste economische motor van ons land. Het zou een fatale vergissing zijn vliegverkeer te laten verdwijnen naar onze buurlanden.

Intussen kan federaal best nu werk worden gemaakt van een vliegwet die de onzekerheid over de verdere toekomst van Brusselse Airport wegneemt. We missen de sense of urgency om Brussels Airport niet enkel te doen overleven, maar om op termijn ook zijn plaats in Europa te verzekeren.

Digitale connectie op wereldniveau

Een tweede cruciale hefboom voor een toekomstgericht verdienmodel voor Brussel is de digitale versnelling. Brussel is een internationaal kenniscentrum. Er zijn de activiteiten van bedrijven en  organisaties gelinkt met de aanwezigheid van de Europese instellingen. Er zijn ook de clusters van kennisintensieve activiteiten, als ICT en big data, gezondheidszorg en life sciences, nieuwe media, bouw- en energietechnologie…

Hier dient zich op brede schaal een digitale versnelling aan, deels ook om de afname van fysieke connecties door corona te compenseren. Daartoe moet Brussel volop de kaart trekken van 5G. Door zo op de rem te staan voor 5G speelt het Brussels beleid gaandeweg zijn internationale aantrekkelijkheid kwijt.

Strategische bedrijvenzones

Als derde hefboom in de relance van Brussel kan worden ingezet op de herontwikkeling van strategische zones om nieuwe bedrijven en activiteiten aan te trekken. Niet alles kan door telewerk op afstand worden vervangen.

Langsheen de kanaalzone van Brussel naar Vilvoorde liggen vele hectares verloederde terreinen, met de BUDA-zone en de terreinen van Schaarbeek-Vorming (gewezen treinrangeerstation). Voor de BUDA-zone loopt er reeds enkele jaren overleg tussen betrokken Vlaamse en Brusselse administraties, maar de molen draait zeer traag.

Voor Schaarbeek-Vorming heeft Brussels gewest reeds jaren geleden voorzien in een logistieke bestemming, maar er komt geen schot in, onder meer geblokkeerd door discussies met de huidige eigenaar (Fonds voor Spoorweginfrastructuur).  

Gemiste kansen voor de ontwikkeling van de kanaalzone voor stadsdistributie, logistiek en circulaire activiteiten (afvalrecyclage, urban mining..), die ook jobs opleveren voor kortgeschoolden.

Een enorm ontwikkelingspotentieel ligt er ook op de oude NAVO-terreinen en de wat verouderde bedrijvenzones langsheen de as van Brussel naar de luchthaven (Leopold III-laan en A201). Ze bieden een uitstekend potentieel om internationaal geöriënteerde bedrijven aan te trekken, eerder kennisgericht, en ondersteunende activiteiten van opleiding, of horeca en vrijetijdsinfrastructuur. Ook hier zijn er reeds jaren gesprekken aan de gang tussen de betrokken Brusselse en Vlaamse administratie, maar zonder veel politieke ambitie.

Verder zit ook de herontwikkeling van het Heizelplateau in een impasse, met een potentieel voor aantrekken van (zaken)toeristen.

In de Vlaamse rand kreeg Uplace zonet een vergunning voor een volledig nieuw project van werkwinkels, Broeklin, dat een 3.000 banen zou kunnen opleveren, ook voor kortgeschoolden. Maar hiertegen ging de stad Vilvoorde in beroep…

Toekomststrategie nodig

De Brusselse metropool – Brussel en de brede rand – beschikt over enorme troeven om verder te schitteren als internationaal economisch centrum, als ons venster op de wereld. En ze bieden ook perspectieven voor jobs voor Brusselaars, ook voor kortgeschoolden.

Het komt er nu op aan om de troeven ook uit te spelen in een doordachte economische toekomststrategie. Waarbij naast het Brusselse gewest ook zeker het omliggende Vlaanderen en de federale overheid dienen betrokken te zijn. Internationale promotiecampagnes op zich zullen niet volstaan.

Contactpersoon