Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Internationaal reizen: schaf de quarantaineverplichting af voor wie een ‘groen certificaat’ heeft

Internationaal reizen: schaf de quarantaineverplichting af voor wie een ‘groen certificaat’ heeft

  • 18/05/2021

De EU moet ervoor ijveren om de quarantaineverplichting in alle lidstaten af te schaffen voor wie het zogenaamde ‘groen certificaat’ kan voorleggen. Net omwille van de Europese aanpak zou dit certificaat betrouwbaar geacht moeten worden om de ingrijpende quarantaineverplichting te schrappen.

Naast het Europese relanceplan dat 750 miljard euro veil heeft voor de lidstaten om het economische herstel doorheen de EU te bespoedigen, is er nog een ander belangrijk initiatief om het herstel van de Europese economie te faciliteren: het zogenaamde ‘digitale groene certificaat’. 

Met dit certificaat kan je in de hele EU bewijzen gevaccineerd te zijn tegen Covid-19, over een negatief testresultaat te beschikken of van Covid-19 te zijn hersteld. De doelstelling van dit certificaat is simpel maar van uitermate groot belang, namelijk het vrij verkeer van personen in de EU normaliseren.

Gebrek aan coördinatie

De voorbije maanden was er een stuitend gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten om het vrij verkeer van personen in de EU zoveel mogelijk op een veilige manier te vrijwaren. Dit is nochtans een van de vier fundamentele pijlers voor een goed werkende interne markt. 
 

Tot op vandaag moeten heel wat medewerkers van Vlaamse bedrijven in quarantaine na een werkgerelateerd verblijf in het buitenland. In het ergste geval geldt die quarantaineplicht zelfs twee keer.

Gilles Suply

Bovendien hebben de lidstaten vroeg in de crisis wél doortastende maatregelen genomen om het vrij verkeer van goederen te verzekeren via de oprichting van zogenaamde green lanes, een initiatief dat zeer goed onthaald werd door de Europese bedrijfswereld.

Elk zijn eigen certificaat

Vandaag zijn er al heel wat lidstaten volop bezig met het uitwerken van een eigen digitaal certificaat in afwachting van dit Europese initiatief. De zuidelijke lidstaten zijn er bijvoorbeeld op gebrand om toeristen weer op een veilige manier te kunnen verwelkomen.

Toerisme is immers een belangrijke pijler van heel wat zuiderse economieën: zolang toeristen wegblijven, zal het economisch herstel achterblijven. In Griekenland worden toeristen bijvoorbeeld sinds dit weekend vrijgesteld van de quarantaineverplichting als ze een bewijs kunnen voorleggen dat zij gevaccineerd zijn, een negatieve test hebben ondergaan of hersteld zijn van het coronavirus. 

Spaghetti van regeltjes

Maar het groene certificaat is niet enkel nuttig voor regio’s die sterk afhankelijk zijn van toerisme. Vlaanderen, dat in sterke mate zijn geld verdient in de interne markt, is er sterk gebaat bij een herstel van het vrij verkeer van personen

Tot op vandaag moeten heel wat medewerkers van Vlaamse bedrijven in quarantaine na een werkgerelateerd verblijf in het buitenland. In het ergste geval geldt die quarantaineplicht overigens twee keer: eerst in het land waar men naar toe reist, en vervolgens in België zelf bij terugkeer.

Bovendien hanteren lidstaten daarnaast nog een spaghetti aan flankerende regeltjes, van de vereiste om een ‘verklaring op eer’ op zak te hebben tot de verplichte invulling van een passagierslokalisatieformulier, kortweg het PLF.

Bedrijfscontinuïteit onder druk

Dit alles zet enorme druk op de bedrijfscontinuïteit van heel wat Vlaamse bedrijven die sterk afhankelijk zijn van export. Via het groene certificaat kan de EU eindelijk de versnipperde regels omtrent de internationale verplaatsingen uniformiseren waardoor ook Vlaamse bedrijven weer een stuk gemakkelijker de interne markt zullen kunnen aanboren.

Het certificaat op zich is evenwel maar een eerste stap. Het Europees Parlement hamert er volkomen terecht op dat de EU er niet van weerhouden mag worden om één coherent, uniform Europees kader voor beperkende covid-19 reismaatregelen te koppelen aan het groene certificaat simpelweg omdat volksgezondheid in grote mate een bevoegdheid is van de lidstaten. 

Quarantaineverplichting schrappen

De EU moet er dan ook voor ijveren om de quarantaineverplichting in alle lidstaten af te schaffen voor personen die een groen certificaat kunnen voorleggen. Net omwille van de Europese aanpak zou dit certificaat betrouwbaar geacht moeten worden om de ingrijpende quarantaineverplichting af te schaffen.

Daarnaast moet er ook maximaal over gewaakt worden dat lidstaten geen bijkomende administratieve verplichtingen opleggen naast het groene certificaat eenmaal dit in werking treedt. 

De interne markt is de belangrijkste economische verwezenlijking van de EU. Laten we er nu alles aan doen om zo snel mogelijk weer te kunnen spreken van een volwaardige interne markt.
 

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice