Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Innoviris partner voor innovatieve bedrijven in Brussel

Innoviris partner voor innovatieve bedrijven in Brussel

 • 06/12/2022

Ondernemingen met innovatieve projecten in Brussel kunnen steun krijgen van Innoviris, het gewestelijke publieke agentschap voor de financiering en bevordering van innovatie en onderzoek. Start-ups, scale-ups en ook grote, mature bedrijven kunnen er terecht. Met focus op digitalisering, duurzaamheid en gezondheid.

Innoviris verwelkomde begin 2021 een nieuwe directeur-generaal, Stefaan Sonck Thiebaut. Hij bracht ervaring als manager en entrepreneur naar Innoviris. Na een opleiding en doctoraat als ingenieur in robotica, software en artificiële intelligentie (KU Leuven, Stanford University) had Sonck Thiebaut leidinggevende functies in kleine en grote technologiebedrijven in de VS en in Duitsland. Een gesprek met een door innovatie gedreven manager.

Welke ondernemingen in Brussel kunnen bij Innoviris terecht?

Stefaan Sonck Thiebaut: “Wij kunnen advies en financiële steun verlenen aan innovatieve bedrijfsprojecten, tijdens de hele levenscyclus. Zo hebben we de opstart en doorgroei mee gesteund van bedrijven zoals Collibra (analyse big data) en van nieuwe start-ups zoals Delta Q (adviseur rationeel energieverbruik). Ook bepaalde innovatieve projecten van mature bedrijven zoals Solvay en Audi kregen onze steun.”

Komen enkel Brusselse ondernemingen in aanmerking?

“Aangezien ondersteuning van innovatie bij ondernemingen een gewestelijke bevoegdheid is, kunnen in principe enkel bedrijven gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij ons terecht. Maar we hebben in samenwerking met de andere gewesten wel een programma waarbij gezamenlijke projecten van bedrijven uit minstens twee gewesten steun kunnen krijgen. De doelgroep van het betrokken programma BEL-COO werd vorig jaar overigens verruimd. Voortaan kunnen ook grotere ondernemingen hierin deelnemen. Dat programma is nog niet zo gekend.”

Foto: Stefaan Sonck Thiebaut, Directeur-generaal van Innoviris.

Stefaan Sonck Thiebaut

Op welke innovatie­domeinen focust Innoviris zijn steun?

“Ons kompas is het Gewestelijk Innovatieplan, dat vorig jaar werd gelanceerd en loopt tot 2027. Dat plan sluit aan bij het EU-kader voor innovatie, waarbij vertrokken wordt van de sterke punten van elke regio. Tegelijk wil dit plan bijdragen tot de sociale en ecologische transitie van de Brusselse economie in een stedelijke context. Er werden zes strategische innovatiedomeinen afgebakend: 

 • digitale technologie en diensten als transversaal thema
 • klimaatrobuuste gebouwen en infrastructuur
 • optimaal gebruik van materialen en energie (circulaire eco­nomie)
 • duurzame stedelijke stromen (mobiliteit en toegang tot pu­blieke stadsfuncties)
 • gepersonaliseerde en geïntegreerde gezondheid en zorg
 • sociale innovatie, inclusie en publieke innovatie.

Inzake digitalisering co-financiert Innoviris bijvoorbeeld het lab FARI, onder leiding van de VUB en de ULB, dat werkt rond artificiële intelligentie, data en robotica ten dienste van het algemeen belang. FARI is ondergebracht bij BeCentral, de digitale campus aan het Centraal Station.”

Welk budget heeft Innoviris ter beschikking? 

“We kennen jaarlijks voor circa 52 miljoen euro aan subsidies toe. Ondernemingen tekenen voor zowat de helft van de goedgekeurde projecten, jaarlijks gemiddeld zo’n 350 dossiers. Voor de uitvoering van al zijn opdrachten, waaronder ook adviesverlening, beschikt Innoviris over een zeventigtal personeelsleden.”

Hoeveel bedragen de totale uitgaven voor innovatie in Brussel?

“We zitten aan 2,7% van het Bruto Regionaal Product (2020), voor de uitgaven van zowel de privésector als de publieke sector. Daarbij moet je er wel rekening mee houden dat het Brusselse gewest relatief weinig industriële bedrijven kent, en die geven over het algemeen meer uit aan onderzoek en ontwikkeling.”

Hoe innovatief is Brussel dan, internationaal vergeleken?

“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort tot de koplopers van de regionale innovatieleiders in Europa. Op het Regio­naal Innovatie Scorebord (RIS), dat 240 regio’s van 22 EU-landen beslaat, staat Brus­sel op de 14e plaats. Sterke innovatietroeven van Brus­sel zijn het aantal mensen actief in ICT, het aantal wetenschappelijke publicaties en de succesvolle samenwerkingen tussen innovatieve kmo’s.” 

Wat is... Innoviris

 • Publiek agentschap van het Brusselse gewest met als opdracht om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te ondersteunen en te stimuleren in en voor Brussel via de financiering van innovatieve projecten die worden uitgevoerd door ondernemingen, onderzoeksorganisaties en non-profitorganisaties.
 • 70 personeelsleden.
 • Jaarlijks 52 miljoen euro subsidies, voor gemiddeld circa 350 dossiers, waarvan de helft van ondernemingen.
 • Focus op digitalisering, duurzaamheid, sociale innovatie en gezondheid, binnen het Gewestelijk Innovatieplan.

Wie is... Stefaan Sonck Thiebaut?

 • Opleiding: Hij doorliep een universitaire opleiding tot ingenieur, gevolgd door een doctoraat met specialisatie in robotica, software en artificiële intelligentie (KU Leuven, Stanford University).
 • Functie: Directeur-generaal van Innoviris, sinds februari 2021.
 • Traject: Voordien was hij ruim 20 jaar actief in leidinggevende functies in kleine en grote technologiebedrijven in de VS (Silicon Valley) en in Duitsland (Berlijn).

Contactpersoon

Artikel uit publicatie