Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Innovatiesteun in West-Vlaanderen zit in de lift, maar…

Innovatiesteun in West-Vlaanderen zit in de lift, maar…

  • 04/03/2021

Vorig jaar hebben bijna 700 Vlaamse bedrijven innovatiesteun ontvangen. Dat is ruim een derde meer dan in 2019. In totaal gaat het om een toegekend bedrag van 254 miljoen euro. Ook in West-Vlaanderen zit de innovatiesteun in de lift. In één jaar tijd is zowel het aantal goedgekeurde projecten als het totale steunbedrag telkens met iets minder dan een vijfde toegenomen. Deze stijging is echter niet zo sterk als in andere provincies wat betekent dat er in West-Vlaanderen nog heel wat werk te verzetten is in het innovatielandschap.

West-Vlaanderen onderneemt en innoveert…

Zo hebben vorig jaar 116 West-Vlaamse bedrijven innovatiesteun ontvangen, goed voor 138 verschillende projecten. Dat komt neer op een steunbedrag van 41 miljoen euro of ruim 16% van de Vlaamse innovatiesteun. Vooral de West-Vlaamse kmo’s hebben vorig jaar de weg naar het uitwerken van vernieuwende ideeën gevonden. Zo werden in 2020 maar liefst 84 projecten uit kmo’s versterkt met innovatiesteun, goed voor een totaalbedrag van 18,3 miljoen euro. Samengevat komt dit neer op zo’n 45% van het totale toegekende steunbedrag voor West-Vlaanderen.

Voor het zesde jaar op rij gaat hiermee de innovatiesteun bij kmo’s in stijgende lijn. Vooral de ontwikkelingsprojecten, waarmee een onderneming financiële steun krijgt om een innovatieve vernieuwing te realiseren, zijn succesvol. Vorig jaar werd 26 miljoen euro steun toegekend aan deze projecten in West-Vlaanderen. Daarvan ging er zo’n 14,4 miljoen euro naar kmo’s. Ruim 55% van de steun voor innovatieve vernieuwingen gaat met andere woorden naar de kmo’s in West-Vlaanderen.

Als we vervolgens de onderzoeksprojecten onder de loep nemen, waarbij er steun kan aangevraagd worden voor de uitbouw of het versterken van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, dan merken we dat in 2020 ruim drie vierde van de ontvangen steun voor West-Vlaamse ondernemingen naar de grote ondernemingen is gegaan.

steun

 

… maar ondernemingen kunnen nog versnellen

De innovatiesteun in West-Vlaanderen is gestegen, maar ten opzichte van andere Vlaamse provincies hinkt West-Vlaanderen achterop. Terwijl op Vlaams niveau ruim één derde meer bedrijven innovatiesteun ontvingen in 2020 ten opzichte van 2019 is dit voor West-Vlaanderen slechts 17%. Hiermee laat West-Vlaanderen de provincies Antwerpen (+50%), Vlaams-Brabant (+37%), Oost-Vlaanderen (+33%) en Limburg (+23%) achter zich. Ook wat de bedragen van innovatiesteun betreft, zien we dat West-Vlaanderen een minder sterke stijging kent in vergelijking met de andere Vlaamse provincies.

Het aandeel West-Vlaamse bedrijven in de totale innovatiesteun bedraagt 18% en is een daling ten opzichte van 2019. Als we kijken naar het aandeel grote ondernemingen en kmo’s in de verdeling van de West-Vlaamse steun, dan zien we dat de steun voor grote ondernemingen met 1,30% is gedaald (t.o.v. 2019) en voor kmo’s licht is gestegen met 1,55% (t.o.v. 2019).

Ondanks de aanwezigheid van een reeks sterke clusters en tal van innovatieve en internationaal actieve bedrijven, slaagt West-Vlaanderen er vooralsnog niet in om hierop ten volle te kapitaliseren en uit te groeien tot een kennisintensieve regio. De West-Vlaamse economie moet het nog te veel doen ‘op eigen kracht’.

Het blijft voor West-Vlaanderen uitermate belangrijk om in te zetten op het ontsluiten van steunmaatregelen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De ideeën die leven in ondernemingen worden vaak niet getoetst aan de mogelijkheden die er zijn buiten de onderneming. Ook resultaten van onderzoek vinden te weinig hun weg naar de ondernemingen om daar te resulteren in innovatieve toepassingen. Uit eerdere studies bleek al dat het West-Vlaams ondernemingsveld onvoldoende gewapend is op het terrein van innovatie.

“Voka West-Vlaanderen engageert zich om een actieve rol te spelen in het bundelen van de krachten. We blijven inzetten op het informeren en sensibiliseren van ondernemingen wat betreft de mogelijkheden en partnerschappen voor innovatie en digitalisering. Hierbij gaat de aandacht niet enkel naar technologische innovaties, maar leggen we eveneens de focus op de processen die gepaard gaan met innovatie en digitalisering in ondernemingen. Een duurzame innovatiemindset in de West-Vlaamse ondernemingen en hun medewerkers is hierbij cruciaal”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “Er wordt wel eens gezegd: “innovate or die”. Maar dat is niet zo. Wél is het zo dat ondernemingen met een uitgesproken innovatiemindset doorgaans meer opportuniteiten voor duurzame groei weten te verzilveren.”

Bron: Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/2020-nieuw-recordjaar-voor-innovatiesteun-aan-vlaamse-kmos

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag