Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Innovatiesteun in West-Vlaanderen zit in de lift

Innovatiesteun in West-Vlaanderen zit in de lift

  • 24/02/2021

Vorig jaar hebben bijna 700 Vlaamse bedrijven innovatiesteun ontvangen. Dat is ruim een derde meer dan in 2019. In totaal gaat het om een toegekend bedrag van 267,5 miljoen euro. Ook in West-Vlaanderen zit de innovatiesteun in de lift. In één jaar tijd is zowel het aantal goedgekeurde projecten als het totale steunbedrag telkens met ongeveer 20% toegenomen.

West-Vlaanderen onderneemt en innoveert

Zo hebben vorig jaar 116 West-Vlaamse bedrijven innovatiesteun ontvangen, goed voor 138 verschillende projecten. Dat komt neer op een steunbedrag van 41 miljoen euro of ruim 16% van de Vlaamse innovatiesteun. Vooral de West-Vlaamse KMO’s hebben de weg naar het uitwerken van vernieuwende ideeën gevonden. Zo werden in 2020 maar liefst 84 projecten uit KMO’s versterkt met innovatiesteun, goed voor een totaalbedrag van 18,3 miljoen euro. Samengevat komt dit neer op zo’n 45% van het totale toegekende steunbedrag voor West-Vlaanderen.

Voor het zesde jaar op rij gaat hiermee de innovatiesteun bij KMO’s in stijgende lijn. Vooral de ontwikkelingsprojecten, waarmee een onderneming financiële steun krijgt om een innovatieve vernieuwing te realiseren, zijn succesvol. Vorig jaar werd 26 miljoen euro steun toegekend aan deze projecten in West-Vlaanderen. Daarvan ging er zo’n 14,4 miljoen euro naar KMO’s. Ruim 55% van de steun voor innovatieve vernieuwingen gaat met andere woorden naar de KMO’s in West-Vlaanderen.

Als we vervolgens de onderzoeksprojecten onder de loep nemen, waarbij er steun kan aangevraagd worden voor de uitbouw of het versterken van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, dan merken we dat in 2020 ruim drie vierde van de ontvangen steun voor West-Vlaamse ondernemingen naar de grote ondernemingen is gegaan.

grafiek

Steunmaatregelen 2021

Er komt een nieuwe steunmaatregel voor innovatieve start-ups die voorloper zijn in hun sector maar nog niet ver genoeg staan om financiers of klanten te overtuigen. Het gaat om een 50-tal starters die steun en begeleiding kunnen ontvangen. Deze steun wordt aangeboden vanuit een samenwerking tussen VLAIO en onder meer Voka West-Vlaanderen.

Tot slot merken we op dat West-Vlaanderen sterk scoort wat betreft de aanvragen van ontwikkelingsprojecten. Dat zijn projecten waarbij er steun voorzien wordt om de risico’s, vaak verbonden aan innovatie, aan te pakken. Bedrijven kunnen steun aanvragen voor zowel het ontwikkelen van nieuwe technologie, het verbeteren van processen of diensten, het bouwen van een prototype, het uitvoeren van een pilootfase enz. Kortom: alle stappen die nodig zijn om een goed idee om te zetten in een rendabel product of rendabele dienst. Nieuw in 2021 is dat de valorisatie van dergelijke projecten niet enkel meer gericht is op het verbeteren van tewerkstelling of het verhogen van de investering, maar dat ook maatschappelijke valorisatie één van de evaluatiecriteria is.

“Als Voka West-Vlaanderen zijn we blij dat meer en meer West-Vlaamse bedrijven innovatiesteun aanvragen. Met advies op maat ondersteunt ons team dagelijks ondernemingen om innovatieve ideeën succesvol uit te broeden. Er wordt wel eens gezegd: “innovate or die”. Maar dat is niet zo. Wél is het zo dat ondernemingen met een uitgesproken innovatiemindset doorgaans meer opportuniteiten voor duurzame groei weten te verzilveren. De recente cijfers tonen aan dat deze boodschap aanslaat.”

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag