Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Innovatiesteun groeit, maar er is nog groeimarge

Innovatiesteun groeit, maar er is nog groeimarge

  • 23/03/2021

Voor het derde jaar op rij blijkt de Vlaamse innovatiesteun met een recordbedrag van 267 miljoen euro in 2020 sterk gestegen. Vooral de kmo's blijken daarbij vanaf 2018 een sterke inhaalbeweging te maken. Hoewel steeds meer bedrijven het pad van innovatie inslaan, merken we toch nog steeds een verschil tussen de grote ondernemingen en kmo's. 

Negen op tien grote ondernemingen blijken met product- of procesinnovatie bezig te zijn, bij kmo's is dat slechts bij zeven op tien het geval. Er is dus nog groeimarge. 

Innovatie betekent onderzoek en ontwikkeling, maar doorsnee kmo's hebben vaak geen eigen O&O-afdeling gezien hun schaal. Daarom is uitwisseling van kennis zo belangrijk en dat kan nog een pak beter. Ondernemingen moeten hun onderlinge samenwerking verder opdrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen moeten hun kennis beter laten doorstromen naar de bedrijven. 

Aangezien het van belang is om álle ondernemingen op de innovatietrein te krijgen, moeten samenwerking en kennisuitwisseling nog versterkt worden.

Johan Guldix

Uit een recente analyse van het Europese Intellectual Property Office (2021) blijkt dat de omzet per werknemer voor ondernemingen die beschikken over intellectuele eigendomsrechten zoals patenten, maar liefst 55 procent hoger ligt dan bij ondernemingen die daar niet over beschikken. Specifiek voor kmo's loopt dit zelfs op tot 68 procent. 

Initiatieven voor kennisdiffusie versterken

In de praktijk blijken echter vooral grote bedrijven samen te werken met universiteiten en hogescholen: 47 procent tegenover 11 procent voor kmo's. Bovendien blijken grote ondernemingen tot drie keer gemakkelijker samen te werken met concurrenten en ondernemingen uit dezelfde sector. 

Aangezien het van belang is om álle ondernemingen op de innovatietrein te krijgen, moeten samenwerking en kennisuitwisseling nog versterkt worden. Het recente initiatief om eindelijk werk te maken van de Flipped Technology Transfer Offices verdient dan ook navolging.

De Technology Transfer Offices (TTO) hebben als taak universitaire kennis te laten doorstromen naar markt en maatschappij. In de praktijk blijkt dat echter te vaak vanuit de kennis en technologie zelf te gebeuren en te weinig vanuit de noden van de bedrijven zodat heel wat valorisatiekansen gemist worden. De 'omgekeerde' of 'flipped' TTO's moeten dat keren door bedrijfsgerichter te werken en een betere aansluiting bij de markt te vinden. Kennis is één zaak, vermarkting een andere. 

Ook andere reeds bestaande instrumenten voor kennisdoorstroming- en verspreiding, zoals de TETRA- en COOCK-initiatieven, moeten daarom versterkt en geoptimaliseerd worden. 
 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice