Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Innovaties sneller bij de patiënt krijgen”

“Innovaties sneller bij de patiënt krijgen”

  • 29/08/2022

Ook al zijn onze nieuwste interviewees Sabine De Beuf en Lieven De Maesschalck actief in andere sectoren, toch is er één thema dat hun werk zeer duidelijk verbindt: beiden zijn ze elke dag actief bezig met innovatie. Ze delen ook dezelfde missie: de levenskwaliteit van patiënten verhogen. En er is nog iets dat ze gemeenschappelijk hebben, namelijk hun hoop om die innovaties in de toekomst sneller tot bij de patiënten te krijgen. 

Lieven De Maesschalck - Sabine De Beuf

Lieven De Maesschalck is innovatiemanager bij Mobilab & Care van Thomas More.“In ons onderzoekscentrum werken een 40-tal medewerkers aan zorginnovatie. Onze projecten situeren zich op het raakvlak van technologie en welzijn. Met een multidisciplinaire benadering ontwikkelen we enerzijds nieuwe gezondheidszorgsystemen, testen die en zetten die in de markt. Anderzijds werken we ook aan technische oplossingen, zoals een orthopedische brace die ervoor zorgt dat mensen kunnen revalideren zonder een kinesist.”

Sabine De Beuf is Head of Corporate Communications Benelux bij farmaceutisch bedrijf Bristol Myers Squibb. Ze is er verantwoordelijk voor de zakelijke communicatie en onderhoudt contacten met patiëntenorganisaties. “Onze missie is om het leven van patiënten te veranderen dankzij de wetenschap. We zijn actief in verschillende domeinen: oncologie (vooral met immunotherapie), hematologie, immunologie en cardiovasculair.” In België werken meer dan zo’n 70 mensen voor het bedrijf, net als in Nederland.

 

Mobilab & Care werkt heel nauw samen met het bedrijfsleven, vooral met kmo’s, om prototypes en initiatieven te testen, en ook om die naar de markt te brengen. “Nog voor de oprichting van de Health Community kwamen we bij Voka terecht om die brug te slaan. We waren er als lid van het eerste uur bij om onze schouders te zetten onder de Health Community en het netwerk te helpen uitbouwen.” 

Bristol Myers Squibb is recent lid geworden, vanuit de drijfveer om nieuwe contacten te leggen. “We weten dat er in het netwerk actoren zitten van zeer uiteenlopende achtergronden, competenties en disciplines. We geloven sterk in het belang van goede contacten binnen het zorglandschap, om van elkaar te leren en om samen te werken”, duidt Sabine die keuze. 

En dat het Health Community-netwerk wérkt, bewijst het feit dat er voor Mobilab & Care al verschillende samenwerkingen zijn uit voortgevloeid. “Er lopen bij ons regelmatig TETRA-projecten, maar ook kortlopende projecten voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Bedoeling is dat we daarbij onze kennis overdragen aan bedrijven. Op die manier kunnen organisaties uit de hele zorgketen daar ideeën uit oppikken en vertalen in producten of oplossingen – van patiëntenorganisatie tot ontwikkelaar, van productontwerper tot de farma-industrie.”

Lieven verwijst tijdens het interview naar de resultaten van een concreet onderzoek dat voor Sabine interessant kan zijn. “Je ziet: het netwerk werkt nu al”, lachen ze. 

“Het is op het snijvlak tussen verschillende disciplines dat er veel innovatiepotentieel zit.”

Lieven De Maesschalck, Thomas More

Hindernissen

Als we vragen naar de hindernissen op hun pad, is Lieven duidelijk: het is niet zozeer de financiering van projecten die een probleem is, wél de lange procedures om het resultaat ervan naar de markt te brengen. “Een project uitvoeren is één iets, de implementatie ervan is iets anders. Vroeger kwamen Amerikaanse bedrijven naar Vlaanderen omdat het makkelijk was om clinical trials op te zetten; nu is het omgekeerd. Onze lange administratieve procedures fnuiken innovatie. Als een innovatieproject wordt opgestart, zou je eigenlijk de garantie moeten hebben dat die innovatie ook geïmplementeerd zal worden, als die een succes blijkt te zijn.”

“Daar sluit ik me helemaal bij aan”, pikt Sabine in. “Sommige goedkeuringen zitten vast in de administratie, terwijl we weten dat patiënten op bepaalde medicijnen zitten te wachten. De snelle en blijvende toegang tot innovatieve geneesmiddelen is dan ook één van onze prioriteiten. We mogen ons niet verliezen in alle administratie die errond hangt: de levenskwaliteit van de patiënt moet centraal staan. Vandaar ook onze oproep om zorgondernemers te beschouwen als volwaardige partners. Wij willen méér doen dan medicijnen ter beschikking stellen aan patiënten. Het is belangrijk dat wij een partner kunnen zijn en mee aan tafel kunnen zitten.” 

De versnippering van bevoegdheden draagt ook bij tot de langdurige procedures. Lieven verwijst naar een concreet voorbeeld: een herstelboerderij voor ergotherapeutische revalidatie. “Dat concept wérkt, maar nu moeten we dat laten landen in de wetgeving. Daar zijn 3 kabinetten bij betrokken. Niet evident, terwijl het net op het snijvlak tussen verschillende disciplines is dat er veel innovatiepotentieel zit.”
 

“Hoe meer data, hoe meer we eruit kunnen leren. Ook op dat vlak zien we nog heel wat versnippering. Daar kan Voka en haar Health Community zeker een rol spelen.”

Sabine De Beuf, Bristol Myers Squibb

Enkele opdrachten

Voor de komende tien jaar ziet Lieven drie belangrijke opdrachten voor Voka Health Community. “Eén: zet innovatie in de picture. Twee: blijf in overleg gaan met het beleid, bijvoorbeeld over het scheppen van een regelluw kader en het creëren van vertrouwen. En ten derde: blijf inzetten op netwerken en mensen samenbrengen. Want het is bij gelijkgestemde geesten dat innovatie rijpt.”

Sabine voegt daar nog een element aan toe: “Het is cruciaal om gezondheid holistisch te benaderen, met thema’s als mentale gezondheid, de socio-economische situatie van mensen, de waarde die geneesmiddelen brengen,… die hand in hand gaan, en dat in elke fase van zorg.” 

Data zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde, klinkt het. “Hoe meer data, hoe meer we eruit kunnen leren. Ook op dat vlak zien we nog heel wat versnippering. Daar kan Voka Health Community zeker een rol spelen.” Lieven beaamt dat: “Via de analyse van (uiteraard geanonimiseerde) data kan je nieuwe inzichten creëren in ziekte en behandeling. Ik zie daar duizend en één mogelijkheden in. Alle partijen hebben nu een eigen dataflow. Een gemeenschappelijke ontsluiting is een grote uitdaging waarvoor we heel wat heilige huisjes moeten slopen.”

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers 10 jaar Voka HC.

Contactpersoon

Joke Van Driessche

Community Manager Voka Health Community

imu - vzw - Altez