Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Innovatie is essentieel om logistiek in Vlaams-Brabant duurzaam te versterken”

“Innovatie is essentieel om logistiek in Vlaams-Brabant duurzaam te versterken”

  • 29/06/2020

Logistiek is één van de speerpunten binnen Smart Hub Vlaams-Brabant – het innovatieplatform van de provincie Vlaams-Brabant. Het wil lokale bedrijven helpen om efficiënter en duurzamer te worden op logistiek vlak dankzij technologie, digitalisering en innovatie. “Vlaams-Brabant ligt centraal in België én Europa en huisvest de nationale luchthaven. Dat zijn ontegensprekelijke troeven op vlak van logistiek, maar ze brengen ook uitdagingen met zich mee. Met Smart Hub Logistics willen we daarop inspelen.”

Voor Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie en innovatie bij de provincie Vlaams-Brabant, is het duidelijk: innovatie en duurzaamheid kunnen bijdragen tot economische groei in de regio én verhoogde leefbaarheid. “Het is belangrijk dat die hand in hand gaan. Kijk naar de luchthaven van Zaventem: dat is een cruciale economische motor die voor grote tewerkstelling zorgt en dus alle groeikansen verdient. Maar als we ook de leefbaarheid in de regio willen verbeteren kan die groei alleen op een duurzame manier. Innovatie is daarbij essentieel.” Om dit te realiseren ontwikkelde het provinciebestuur het speerpuntenbeleid Smart Hub Vlaams-Brabant.

Logistics, één van vijf speerpunten 

Met Smart Hub Vlaams-Brabant wil de provincie innovatie, internationalisering en ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Dat doet ze in vijf speerpuntsectoren: health, logistics, food, cleantech en creativity. Domeinen waarin onze regio sterk is en veel potentieel heeft. Doel is om Vlaams-Brabant nog meer op de kaart te zetten als unieke kennisregio in het hart van Europa, een hotspot waar economische creativiteit en innovatie hand in hand gaan met groeiende welvaart en welzijn. Smart Hub Vlaams-Brabant is een samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, KU Leuven, VUB, VOKA Vlaams-Brabant en de POM Vlaams-Brabant.

Logistiek is één van de speerpunten waar Smart Hub Vlaams-Brabant de verbinding maakt tussen ondernemingen, overheden en kenniscentra. De klemtoon ligt daarbij op  de nationale luchthaven als economische motor voor de regio, aandacht voor multimodaliteit en het samenbrengen van bedrijven rond het bundelen van goederenstromen. Schevenels beseft wel dat er heel wat uitdagingen zijn op dit vlak: “Denk maar aan de filedruk rond Brussel en de belasting van de leefomgeving rond de luchthaven van Zaventem. Daarbovenop komen nu ook de extra uitdagingen als gevolg van de coronacrisis die de luchtvaartsector met nieuwe uitdagingen confronteert en het klassieke businessmodel onder druk zet.”
 

Ann Schevenels

Multimodaal vervoer voor goederen

Schevenels: “Door de fileproblematiek is wegtransport voor goederen niet altijd het meest aangewezen. Er liggen nog veel kansen voor bedrijven bij transport via het spoor of over het water. Bouwbedrijf Celis en bierbrouwer AB Inbev hebben bijvoorbeeld een samenwerking opgezet om transport over het water uit te testen. Bij de heenvaart werden lege bierkratten van AB Inbev van Leuven naar Luik (Jupille) verscheept, bij de terugvaart werden de lege kratten vervangen door de bouwgrondstoffen van bouwbedrijf Celis.” 

Hoe werkt Smart Hub Vlaams-Brabant?

“We werken binnen elke speerpuntcluster met drie pijlers”, legt Schevenels uit. “De eerste is community building: we brengen bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen om kennis, ervaringen en uitdagingen uit te wisselen. Als tweede pijler is er de projectwerking waarbij we samenwerkingen tussen die drie actoren gaan faciliteren en financieren.” Elk jaar kunnen samenwerkingsprojecten ingediend worden die de provincie evalueert en vervolgens al dan niet een subsidie – die tot 150.000 euro per project kan bedragen – toekent.

De derde pijler is die van internationalisering: “We stimuleren en starten internationale samenwerkingsverbanden en -projecten voor de Vlaams-Brabantse bedrijven en kennisinstellingen. De acties zijn vooral gericht naar de focusregio’s van Vlaams-Brabant: Noord-Brabant, Rhein-Neckar, Skåne, Hoofdstedelijke Regio Denemarken en Chengdu. We helpen bedrijven om daar zaken te doen of partners te zoeken.”

Airside Pharma Transporter

Schevenels: “Om farmaceutische, temperatuurgevoelige producten te vervoeren, moet de hele logistieke transportketen op dezelfde temperatuur gehouden worden. Hiervoor hebben we de ontwikkeling van de ‘Airside Pharma Transporters’ ondersteund. Daarmee kunnen goederen in perfecte omstandigheden getransporteerd of gestockeerd worden tussen de opslagplaats en het vliegtuig. Hiervoor wordt een CO2 neutraal,  energie-efficiënt koelingssysteem, aangedreven door zonne-energie gebruikt. Met dit project wil de luchthaven zich verder profileren als dé preferentiële luchthaven in Europa voor de farmasector.”

Luchthaven als logistieke pool

Wie het over logistiek in Vlaams-Brabant heeft, kan niet om de nationale luchthaven in Zaventem. Het belang daarvan kan niet genoeg onderstreept worden, stelt Schevenels: “De luchthaven is een grote tewerkstellingspool, alleen al op Brussels Airport zelf zijn 317 bedrijven actief die 24.000 mensen tewerkstellen. Bovendien zijn er nog een groot aantal indirecte jobs verbonden aan de luchthavenactiviteit, waarmee de totale tewerkstelling op meer dan 60.000 geraamd wordt.” Net als de hele luchtvaarsector staat ook Brussels Airport onder druk door de coronacrisis: “Samen met Voka willen we vanuit Smart Hub Vlaams-Brabant extra inzetten op het herstel van de luchthaven waarbij bestaande tewerkstelling maximaal behouden blijft en we op middellange termijn duurzame groei kunnen realiseren.”

“Concreet hebben we de ambitie om een ‘Innovation & business co-creation Center’ op te zetten om innovatie- en digitalisatiekennis uit de regio samen te brengen op de luchthaven ten dienste van alle actoren in de logistieke sector, de luchthaven community en alle betrokken regionale instanties. Dit zal ook zuurstof geven aan de strategische visie 2040 van de Luchthaven. Co-creatie is het codewoord van deze clustergemeenschap die ook oplossingen zal kunnen aanreiken voor smart cities en mobiliteit. Hierdoor zal de luchthaven fungeren als multimodale hub. Dit moet de aantrekkingskracht van de luchthaven richting buitenlandse investeerders verhogen.”

Brussels Airport

Bundelen van goederenstromen

Schevenels: “Vier bedrijven in Haasrode brachten hun goederenstromen en bestemmingen in kaart en besloten om gezamenlijke trajecten uit te stippelen. Dat zorgde voor kostenbesparingen én milieuwinst. Ook de stromen tussen de groenteveiling Bel’Orta in Sint-Katelijne-Waver en de nationale luchthaven in Zaventem worden efficiënter georganiseerd. De douane- en veiligheidsprocedures van de luchthaven concentreren zich in de veiling zelf en het transport naar Zaventem wordt gebundeld. Op vlak van bouw, testen we in samenwerking met het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) en het onderzoekscentrum voor de bouw (WTCB) een concept waarbij we efficiënter bouwmaterialen kunnen leveren aan werven via een hub.”

Stem van de ondernemers

Ann Schevenels gaat prat op de nauwe samenwerking tussen de drie betrokken partijen, die van Smart Hub Vlaams-Brabant een sterk en effectief netwerk maakt: “We noemen dit de triple helix waarin kennisinstellingen, overheden en ondernemers elkaar aanvullen. Voka Vlaams-Brabant geldt daarbij als de stem van de ondernemer en die is cruciaal in onze werking. Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer te gaan samenwerken om projecten te realiseren.”

Meer info

Meer weten over Smart Hub Vlaams-Brabant? Neem contact op met de verantwoordelijke binnen Voka: Joël Dewalheyns, adviseur Innovatie & Digitalisatie via 32 468 10 36 11 of joel.dewalheyns@voka.be

Interesse om op de hoogte te blijven van over Smart Hub Vlaams-Brabant? Schrijf je in op de nieuwsbrief.
Meer info over de innovatiesubsidie. Innovatieve projecten kunnen ingediend worden tot 15 oktober.

Contactpersoon

Joël Dewalheyns

Adviseur Innovatie & Digitalisatie

Proximus

Artikel uit publicatie