Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Innovatie doet motor Limburgse economie draaien (Toekomstindicator)

Innovatie doet motor Limburgse economie draaien (Toekomstindicator)

  • 10/09/2019

Het innovatieve karakter van Limburg is vandaag de grootste troef voor haar economie. Dat berekende Voka – Kamer van Koophandel Limburg in haar jaarlijkse Toekomstindicator. Hierin bestudeert ze de indicatoren innovatie, talent en internationalisering om een economisch toekomstbeeld te schetsen. “Het verheugt ons om te zien dat de stijgende innovatiesteun in onze provincie haar vruchten afwerpt”, zegt Francis Wanten, voorzitter van Voka – KvK Limburg.

Lees hier het volledige persbericht

De activiteit en prestaties van Limburgse ondernemingen zijn afhankelijk van drie belangrijke factoren: talent, innovatie en internationalisering. Als een regio sterk scoort op deze drie vlakken, gaat de economie een voorspoedige toekomst tegemoet. Daarom hanteert Voka – Kamer van Koophandel Limburg de formule E=TI². Om economisch te excelleren (E) moet een regio sterk scoren op Talent (T), Innovatie (I) en Internationalisering (I).

Innovatie als motor

De Toekomstindicator toont een belangrijke rol van innovatie voor de Limburgse economie. De stijgende innovatiesteun is dé drijvende kracht achter de sterke totaalprestatie van de Limburgse innovatie. Er zijn meer middelen vrijgemaakt voor innovatiesteun en die zijn ook meteen aangewend door de Limburgse ondernemers. Bovendien zijn er in Limburg 224.200 mensen actief bezig met wetenschap en techniek. Dat is het tweede beste resultaat ooit voor onze provincie.

“We proberen hier zelf een tweesporenbeleid te creëren. Enerzijds zijn er steunmaatregelen van de overheden die we actief promoten en communiceren naar ondernemers. Anderzijds richtten we drie jaar geleden een afdeling op die ondernemers begeleidt met hun innovatieprojecten”, zegt Kris Claes, directeur belangenbehartiging van Voka – KvK Limburg.

Meer jobs dan werkzoekenden

pb190910 toekomstindicator

Op vlak van talent kijkt de Toekomstindicator naar de arbeidsmarkt en het onderwijs. “De werkloosheid was vorig

jaar historisch laag, waardoor er voor het eerst meer jobs dan werkzoekenden zijn. Daarnaast kunnen we in Limburg slechts 72,82% van de uittreders op de arbeidsmarkt opvangen met jonge intreders”, zegt Kris Claes over de arbeidsmarkt.

Het aantal Limburgs studenten in het hoger onderwijs zakte in 2018 dan weer verder weg. Wanneer we enkel naar de universitaire studenten kijken, daalt het Limburgs aandeel in Vlaanderen zelfs onder de 12 procent. Wanneer we kijken naar de studenten in de harde BSO- en TSO-richtingen geef Limburg op  vijftien jaar tijd meer dan twee procent van haar aandeel ten opzichte van Vlaanderen prijs.

Hier ziet Voka – KvK Limburg drie belangrijke oplossingen.  “Voor ons hoger onderwijs zien we een belangrijke rol weggelegd voor de UHasselt. Een sterke universiteit binnen Limburg kan zowel psychologisch als economisch de drempel naar universitaire studies verlagen”, benadrukt Kris Claes. “ Limburgse secundaire scholen bieden nog steeds minder dan de helft duale opleidingen aan in vergelijking met andere provincies. Dit moet beter want deze leervorm is de manier bij uitstek om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten we technische profielen blijven triggeren.”

Geen internationaal topjaar

Op Limburgs niveau heeft de deelindicator internationalisering geen topjaar 2018 achter de rug. Onze historische voorsprong krijgt een knauw en die is voornamelijk te wijten aan een duik in het aantal buitenlandse investeringen. In 2018 bedraagt het Limburgs aandeel van alle buitenlandse investeringen in Vlaanderen nog slechts 8,97 procent. Daarnaast zien we dat ook het investeringsbedrag per case 2,41 procent lager ligt dan gemiddeld. De export blijft het dan weer wel goed doen. Zowel qua aantal exportcertificaten als exportwaarden stijgen Vlaanderen en Limburg.

SALVO loopt door

Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie: “Innovatie en talentontwikkeling zijn de drivers van economische groei en hier moeten we de komende jaren speerpunten in het provinciaal beleid van maken. Met de provinciale innovatiepremie stimuleren we innovatie bij de Limburgse kmo’s. 28 innovatieprojecten met 70 deelnemende bedrijven en 1,37 miljoen euro steun zijn reeds goedgekeurd. Cruciaal is ook dat het verwerven van kennis over innovatieve technologieën reeds in de opleiding van de jongeren is vervat. We willen daarom voor de maak, logistiek, zorg en bouw hotspots ontwikkelen waar ondernemers, werkenden en studenten kunnen proeven van innovatie. Op die manier creëren we een aantrekkelijke investeringsomgeving voor nieuwe bedrijfsinvesteringen en voor nieuwe internationale bedrijven. Wij vragen ook de verlenging van de erkenning van de steunzone en ontwrichte zone omdat die ook kunnen zorgen voor een hefboom voor innovatie en investeringen.”

Herman Reynders, gouverneur: “Onderzoek is vaak de basis voor innovatie. Ook al participeren de  Limburgse bedrijven meer dan vroeger aan het Vlaams innovatie-instrumentarium, het aandeel van Limburg in de Vlaamse onderzoeksenveloppe van universiteiten en hogescholen is veel te klein. Amper 5 % terwijl op basis van de Limburgse economie een aandeel van 14 % te rechtvaardigen is. Ook nieuwe strategische onderzoekscentra zijn een belangrijke biotoop voor innovatie. Dankzij SALK huisvest Limburg Energyville en een divisie van Flanders Make. We moeten ambitie tonen om de komende jaren nieuwe strategische onderzoekscentra in Limburg uit te bouwen. Innovatie vraagt ook goed opgeleide medewerkers. We moeten daarom duaal leren in het technisch- en beroepsonderwijs nog meer toepassen zodat het aantal jongeren dat zonder diploma uitstroomt, wordt verminderd. Met het groeiplan van UHasselt kunnen we een sprong voorwaarts maken in de participatie aan het hoger onderwijs.”

Francis Wanten, voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Limburg, besluit: “Het is opvallend dat de best scorende indicatoren in de Toekomstindicator 2019 de indicatoren zijn waarop onze ondernemers een rechtstreekse invloed hebben. Het is de taak van de politiek en de sociale partners om de randvoorwaarden voor ondernemerschap zo goed mogelijk in te vullen. Wanneer we de tanende buitenlandse investeringen bekijken, wordt duidelijk dat onze infrastructuur te wensen over laat. Daarom eisten we in ons verkiezingsmemorandum dat de realisatie  van de infrastructuurwerken uit het SALK-uitvoeringsplan integraal in het Vlaams regeerakkoord opgenomen zouden worden. vanuit Voka – KvK Limburg zullen we in ieder geval steeds de problemen van ondernemend Limburg aankaarten en oplossingen aanreiken. Onze Strategisch Actieplan Limburg tot de Vierde Orde (SALVO) loopt gewoon door. Groei, ondersteuning en professionalisering blijven de stokpaardjes waarop we inzetten om ondernemerschap in Limburg te faciliteren.”

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie