Skip to main content
Map

Innovatie: creatieve ideeën

  • 29/10/2021

Het bloed stroomt waar het niet gaan kan. Dat is ook zo voor creativiteit. Ondernemers die een kick krijgen van innovatieve ideeën in de praktijk te brengen, zullen hier onvermijdelijk zakelijk voordeel uit halen. 

kapmes
Lennert Gysen van KAPMES

 

“Creativiteit is subjectief. De klik moet er zijn.”

Dat geldt ook voor Lennert Gysen, Brand Director van het creatieve brandingbureau KAPMES in Hasselt. “De drang om creatief te zijn is enorm. Wie dat goed kan kanaliseren naar een businessmodel,  en dit ten voordele van zijn klanten kan aanwenden, doet gegarandeerd goede zaken”, zegt hij.

“Ik ben van jongs af aan heel adaptief”, begint Lennert Gysen het verhaal. “Wie zich voortdurend moet aanpassen aan een nieuwe omgeving, gaat zijn identiteit vormen op basis van de impulsen die anderen hem geven. Dat is heel natuurlijk. Creativiteit is dan een manier om je identiteit in zo’n nieuwe omgeving te uiten. Een vorm van expressie die vooral is aangeboren, maar ook gestimuleerd en versterkt kan worden via bijscholing.”

Lennert Gysen (31) ontwikkelde zijn creatieve talent verder in zijn studies als grafisch vormgever. Na een aantal commerciële functies in loondienst besloot hij drie jaar geleden om een eigen zaak te starten op basis van de drang om creatief en innovatief te zijn. Dat werd KAPMES, een bureau dat met een weldoordachte strategie en vormgeving in huisstijlen, websites en campagnes een groot verschil maakt in de profilering van zijn klanten. “Om dit goed te doen, moet je eerst heel goed luisteren naar je opdrachtgevers”, zegt hij. “Je moet detecteren welke identiteit zij willen uitdragen. Wat is de ‘tone of voice’ die zij willen hanteren? Hoe willen ze zich onderscheiden van hun concurrenten? Nadat al die info is verzameld in een strategische workshop, kunnen wij onze creativiteit de vrije loop laten. Daar is tijd voor nodig. Er mag wat druk op zitten, maar toch is het meestal in een ontspannen sfeer, los van de dagelijkse kantoortaken, dat de beste ideeën opborrelen. Hoe wij de wensen van de klanten omzetten naar treffende concepten, is een kwestie van buikgevoel. Maar het is samen met het team dat een eerste aanzet vorm krijgt en gaat leven. We zijn een klankbord voor elkaar en geven onze ongezouten mening. De synthese is dan het beste resultaat. Beschouw het zoals een orkest, waarin alle leden hun bijdrage leveren om tot een mooie symfonie te komen. Zo komt bij ons een creatief proces tot stand.”

Deze werkwijze heeft KAPMES geen windeieren gelegd. In 2021 werd tot dusver een omzetstijging van 80% gerealiseerd bij een gestaag toenemend klantenbestand. “Hoe verder we groeien, hoe meer we onze klanten zelf kiezen”, aldus nog Lennert Gysen. “Creativiteit is subjectief. We hebben een klik nodig met de bedrijven en hun vertegenwoordigers waar we voor werken. 


Wij moeten hen begrijpen en zij moeten zich kunnen vinden in de vertaalslag die wij van hun wensen kunnen maken. De voorkeur van stijl moet bovendien aansluiten. Wij hechten zelf veel belang aan authenticiteit, aan dingen met karakter. Het zijn elementen die krachtig zijn om een identiteit vorm te geven. Wat we opleveren, geeft dan ook een antwoord op de ‘why’, een diepere betekenis volgens strategische keuzes. We krijgen het meeste voldoening van klanten die met een glimlach op hun gezicht aangeven dat we met onze creaties hun boodschap goed begrepen hebben. Dat is onze drijfveer om op deze manier verder te werken. Creatieve fierheid primeert en zorgt automatisch voor zakelijk succes. Zodra het vertrouwen in onze innovatiekracht er is, start altijd een langetermijnrelatie met onze klanten. Maar dan nog is het belangrijk om steeds scherp te zijn en telkens de finesses van de briefing mee te nemen in de nieuwe realisaties. Je hoeft jezelf niet meer permanent te bewijzen, maar verslappen is uit den boze.”

“Wie zich voortdurend moet aanpassen aan een nieuwe omgeving, gaat zijn identiteit vormen op basis van de impulsen die anderen hem geven. Dat is heel natuurlijk.”

Bij KAPMES gaan ze de succesformule nu verder op punt zetten. “Het is perfect mogelijk om de creatieve vrijheid en scherpte te behouden terwijl je de stappen in het proces automatiseert”, geeft Lennert Gysen aan. “Via een digitaal platform dat we zelf ontwikkelen, kunnen projecten perfect worden geïnitieerd en opgevolgd door onze klanten. Door deze automatisering krijgen wij meer tijd en energie om ons puur op het creatieve aspect te focussen. En laat dat nu net het grootste voordeel zijn waar zowel de klanten als wijzelf wel bij varen.” 

 

hard ball
Tom Castermans, Frederic Boonen, Simon Kempeneers van Hard Ball

 

Hoe breng je een creatief idee naar de markt?

“Ik word overstelpt met goede ideeën die, om een of andere reden, jaren in de kast zijn blijven liggen”, zegt designer Frederic Boonen. “En dat is heel jammer, want een hippe fiets, meubelstuk of bouwmateriaal op de markt brengen, is de droom van vele startende bedrijfjes. Om de kans op succes te verhogen en simultaan de lokale economie vooruit te helpen, heb ik samen met twee andere ondernemers en heel wat prominente partners het project Hard Ball opgezet. Daarin werken we een idee ‘from scratch’ uit tot een nieuw, exclusief product: van ontwerp over productie tot commercialisatie. Ja, het kan!”

“Het probleem is dat startende ondernemers geen middelen of de juiste hulplijnen hebben om hun idee te concretiseren”, zegt designer Frederic Boonen. “En dat is heel jammer, want onze economie kan een boost krijgen door bedrijven die het verschil maken met unieke, originele producten. Anderzijds kom ik in mijn netwerk vaak investeerders tegen die op zoek zijn naar vernieuwende concepten om er een florerende business van te maken. Het komt er dus op aan om beide groepen samen te brengen en een win-winsituatie te creëren waar iedereen wel bij vaart.”

Het concept dat Frederic Boonen, Tom Castermans en Simon Kempeneers hebben bedacht om deze doelstellingen te verwezenlijken, werd Hard Ball gedoopt. “In feite is het redelijk eenvoudig”, legt Boonen uit. “Starters, maar ook gevestigde waarden, moeten hun idee kenbaar maken door zich kandidaat te stellen. Werkelijk alle mogelijke objecten waar ze van dromen om ooit op de markt te brengen, komen in aanmerking. We gaan daar geen beperking op leggen. Van een fiets, over een auto-onderdeel, tot een relaxzetel of een ­airco-unit: echt alles is mogelijk.”

Vervolgens worden alle dossiers voorgelegd aan een onafhankelijke jury. “Om een objectieve kijk op de voorstellen te garanderen, hebben we bekende ondernemers zoals Jo Nelissen van ABN Klimatisatie en Jan Kriekels van Jaga bereid gevonden om in de jury te zetelen”, legt Frederic Boonen uit. “Zij zullen zich over de ideeën buigen en een shortlist maken van de meest interessante concepten.” 

Daarna worden de finalisten uitgenodigd om hun project voor te stellen aan de jury en de 3 initiatiefnemers van Hard Ball. Het idee dat het meeste kans maakt om uit te groeien tot een commercieel succes, wint een volledig traject voor de verdere uitwerking. “We gaan het object eerst vormgeven, zodat het zich kan meten met de internationale concurrentie”, aldus nog Boonen. “Vervolgens zal het door Tenco worden gemaakt en door Quick Brown Foxes mee in de markt worden gezet.” Ook Rob Willems (ex-Down-2Earth), Kurt Hensen (Averna) en Rudy Bonten (ex-Insaver) engageren zich om hun steun te verlenen als potentiële investeerders. En zo worden dus creatieve toppproducten ­geboren… 

 

Jan Huysmans
Jan huysman, sectormanager Creatieve Economie bij POM Limburg
Valerie Veldeman
Valerie Veldeman van Veldeman Bedding en voorzitter van het Creative Limburg Innovation Platform (CLIP)

 

Op sleeptouw over de drempel heen

Wie worstelt met goede ideeën omzetten in concrete realisaties, kan een beroep doen op de diverse instanties die hiervoor projecten hebben opgezet. Een duwtje in de rug is vaak voldoende om twijfelende ondernemers over de innovatieve drempel te helpen. Hoe je daar gebruik van kan maken, vroegen we aan twee experts: Jan huysman, sectormanager Creatieve Economie bij POM Limburg, en Valerie Veldeman van Veldeman Bedding, tevens voorzitter van het Creative Limburg Innovation Platform (CLIP). 

Zijn Limburgse ondernemers creatief en innovatief, of eerder behoudsgezind? 

“Met een conservatieve gedachtegang kan je vandaag niet meer succesvol zijn als ondernemer”, vindt Jan huysman. “Naast de grote trends, zoals de toenemende globalisering, focus op koolstofarme economie en de groeiende diversiteit op de arbeidsmarkt, heeft Covid-19 voor de nodige ‘sense of urgency’ gezorgd en de transitie naar een meer creatieve en innovatieve manier van ondernemen in een stroomversnelling gebracht. Omdat het snel moet gaan,  is onder impuls van het provinciebestuur, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg en UHasselt het initiatief SALKturbo gelanceerd. Een stevig actieplan met een duidelijke focus op de ontwikkeling van een competitief, duurzaam, digitaal en inclusief Limburg. Dit moet de veerkracht van de Limburgse ondernemers een duwtje in de rug geven.”

Hoe begin je aan een innovatief traject?


“Er zijn vaak maatregelen van kracht die een handje kunnen helpen, maar die nog te weinig gekend zijn”, aldus nog Jan huysman. “En onbekend is onbemind… Via 8 sectorwerkingen en onze antennewerking trachten we als POM Limburg de brug te slaan tussen Limburgse ondernemers en de kennisinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, Vlaamse instellingen als Flanders DC, sectororganisaties, OVAM en Vlaio. Momenteel hebben we diverse projecten lopen met als doel om de technologische en economische ontwikkelingen te stimuleren, en begeleiden we Limburgse bedrijven in duurzaam en circulair ondernemerschap. 
Een mooi voorbeeld daarvan is Wanderful.stream, ontsproten uit het Creative Limburg Innovation Platform (CLIP) van POM Limburg. Hierin zetten we kmo’s met afval en andere reststromen concreet op weg om, onder begeleiding van een team van technologen, designers en business developers, het prototypingproces op te starten.” Valerie Veldeman, voorzitter van het CLIP, vult aan: “Comfort, design en duurzaamheid zijn drie kenmerken waarop je kan innoveren en jezelf kan onderscheiden, en dat is precies de reden waarom wij als bedrijf mee in Wanderful.stream zijn gestapt.” 

Wat is bepalend om succesvol te innoveren?


“Creativiteit en innovatie zijn niet gebonden aan één specifieke afdeling van een onderneming, maar zijn idealiter vertegenwoordigd in alle bedrijfsprocessen,” stelt huysman. “Blijf als ondernemer daarom niet op je eiland zitten, maar laat je inspireren door je werknemers, omgeving en wereldwijde trends.” Dat beaamt ervaringsdeskundige Valerie Veldeman: “Bij de ontwikkeling van een nieuw product stellen we bewust een breed team samen, omdat we zo veel en een diversiteit aan input krijgen. Innoveren is een iteratief proces van vallen en opstaan, dat best gedijt in een open bedrijfscultuur waarin alle meningen welkom zijn. Draagvlak bij de werknemers zorgt ervoor dat de innovatie duurzaam verankerd wordt in je onderneming. Dit in tegenstelling tot collega’s die schrik hebben voor verandering en moeilijk ‘out of the box’ kunnen denken.” 

Is creativiteit iets dat je kan leren?


Jan huysman: “Het is een soft skill die bij de ene persoon van nature meer aanwezig is dan bij de andere, maar in een open bedrijfscultuur zeker gevoed en gestimuleerd kan worden. Uiteindelijk is het belangrijkste dat je openstaat voor creatieve ideeën en innovatie. Wie op het idee komt of het in de praktijk brengt, is van ondergeschikt belang. Het is in ieder geval zo dat wie zich laat inspireren en op sleeptouw laat nemen door specialisten, altijd een stapje verder staat in zijn innovatieve processen.” 

Contactpersoon

Laura Michielsen

Coördinator marketing & communicatie

Artikel uit publicatie