Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Innovatie als voer voor slimme beleidsmensen

Innovatie als voer voor slimme beleidsmensen

  • 02/11/2022

Door met de nieuwste IT-tools in te spelen op actuele noden van klanten profileert het Limburgse IT-huis Cegeka zich als een voortrekker van innovatie. Specialisten bundelen intern de krachten om proactief, of op vraag van de klanten zelf, baanbrekende technologie te ontwikkelen en zo de concurrentie een stapje voor te blijven. Een mooi voorbeeld is Cegeka Mobilize, een zelf ontwikkeld platform waarmee Cegeka de mobiliteit in een stad (of specifieke zone) in kaart brengt, analyseert en simulaties over mogelijke veranderingen uittekent. Sterk werk!

Cegeca - Innovatie als voer voor slimme beleidsmensen - bedrijvig Limburg 11

 

Het is algemeen bekend dat Cegeka niet stil zit om antwoorden te zoeken op vraagstukken waar klanten en potentiële klanten mee worstelen. Zo ook de organisatie van de mobiliteit, die voor steden en gemeenten danig complex is geworden en bijgevolg een injectie van doelgerichte kennis en advies goed kan gebruiken. “De drang naar meer duurzaamheid, toenemende parkeerproblemen, verkeersvrije winkelstraten, sluipverkeer … het zijn allemaal variabele factoren die het voor beleidsmakers erg moeilijk maken om de ideale puzzel van de lokale mobiliteit te leggen”, weet Tim Jacobs, Product Manager van Cegeka Mobilize. “De schepenen en ambtenaren verantwoordelijk voor het domein mobiliteit, maar ook de collega’s van ruimtelijke ordening bijvoorbeeld kunnen de ondersteuning goed gebruiken om enerzijds de beleidslijnen uit te zetten en anderzijds de uitvoering ervan zo efficiënt mogelijk te organiseren. Met Cegeka Mobilize hebben we een innovatief platform gemaakt dat deze ondersteuning biedt.”
 

“Met Mobilize hebben we een innovatief platform gemaakt dat voor beleidsmakers ondersteuning biedt bij alle variabele factoren in het verkeer.”

Anoniem is veilig
Meer concreet brengt Cegeka diverse, anonieme data bij elkaar om doorgedreven analyses op te maken. “Er zijn heel veel data beschikbaar, maar ze zitten overal verspreid, bijvoorbeeld bij telecommaatschappijen, Google, Waze, enzovoort”, aldus nog Tim Jacobs. “In opdracht van steden en gemeenten collecteren we deze gegevens bij de dataproviders, waarmee we als grote, internationale speler contracten op Europees vlak kunnen afsluiten. Omdat het gaat om geanonimiseerde data, komen we niet in strijd met GDPR en andere privacybeperkingen.”

Vervolgens gaat Cegeka Mobilize met deze big data aan de slag. “Op het platform dat we hebben gebouwd, zullen de gegevens automatisch worden ontsloten via diverse toepassingen, zoals business intelligence-rapporten. De klant krijgt visuele voorstellingen van alle parameters die de mobiliteit beïnvloeden: waar hebben de files gestaan en hoe lang? Welke sluipwegen worden er genomen als door een evenement andere wegen zijn afgesloten? Hoe evolueerde de verkeerssituatie minuut na minuut op een autoluwe zondag? De heldere antwoorden op zulke vragen komen dan als overzichtelijke rapporten uit ons systeem gerold.”

Simulaties
Opmerkelijk aan het innovatieve platform is dat de nieuwste technologieën, zoals artificial intelligence, aan de data-analyse worden toegevoegd.  “Dit laat toe om met hoge nauwkeurigheid antwoorden te bieden op de ‘what if’-vragen”, legt Tim Jacobs uit. “Het programma zal – met andere woorden – erg waarheidsgetrouwe voorspellingen kunnen maken van hoe de situatie zal wijzigen onder invloed van een verkeerstechnische ingreep. Zo kan in het virtuele model een weg worden afgesloten, waarna het platform berekent – op basis van concrete ervaringen uit data van andere steden en gemeenten – wat de impact voor de buurt zal zijn. Het laat toe dat een stadsbestuur via de computer allerlei simulaties kan maken en alle mogelijke tests kan uitvoeren vooraleer er fysiek een straat afgesloten moet worden. Een bijkomend voordeel is dat (vooral) beleidsmakers, maar ook gespecialiseerde ambtenaren met ons platform bij de hand hun beslissingen perfect kunnen verantwoorden. Ze beschikken over betrouwbaar, nauwkeurig cijfermateriaal waar niet veel tegen ingebracht kan worden. Hiermee worden emotionele discussies vermeden, wat voor politici soms wel goed uitkomt (lacht).”

“Het uiteindelijke doel van Cegeka Mobilize is een ‘digital twin platform’ voor steden en gemeenten creëren.”

Beter dan experts
Het uiteindelijke doel van Cegeka Mobilize is om een ‘digital twin platform’ voor steden en gemeenten te creëren. “Daarmee willen we vele stappen verder gaan dan louter de visualisatie van een dataset in een dashboard”, vertelt Tim Jacobs. “Dat bestaat immers al in heel wat toepassingen. Nee, wat wij doen, is puur op maat en gaat veel dieper in op de materie. Als de klant wil weten wat het effect is van de invoering van een zone 30 aan de schoolpoort, dan kunnen wij hem dat vertellen. Of we maken een gedetailleerde voorspelling van wat er zou gebeuren als één weg met een betonblok afgesloten zou worden. Onze simulaties leiden zo tot een beter onderbouwd mobiliteitsbeleid dat niet puur afhankelijk is van buikgevoel of beperkte datasets. Dat is met traditionele methodes niet altijd mogelijk, en je wilt absoluut vermijden dat je de bal misslaat in mobiliteit, het onderliggende weefsel van een stad…”

Het nieuwe platform van de Lim­burgse IT-specialisten is tevens perfect geschikt voor toepassingen in andere domeinen. “Denk aan het milieu, bijvoorbeeld, waarvoor wij ook de relevante data kunnen verzamelen om er vervolgens nauwkeurige rapporten en simulaties mee te maken. Misschien wil de bevoegde schepen weten wat de invloed is van het verkeer op de leefbaarheid van de stad? Of wat bepaalde ingrepen betekenen voor de waterkwaliteit in de lokale rivier? Het platform kan ook gebruikt worden om domeinen zoals toerisme, economie, sport, enzovoort in kaart te brengen. In principe kan dus bijna alles grondig onderzocht worden aan de hand van deze tool.”

Plug & play
Na een aantal testcases is Cegeka ervan overtuigd dat hun Cegeka Mobilize een mooie toekomst heeft. “Het potentieel is inderdaad groot”, bevestigt Tim Jacobs. “We starten nu met onze toepassing voor mobiliteit in de markt te zetten, onder meer met de hulp van de UHasselt. Daarna gaan we ook in andere expertisedomeinen de beleidsmakers ondersteunen. Gewoon: een platform as-a-service, dus met een laagdrempelige instap, met een abonnement en een creditcard simpelweg te activeren. En zo kom je tot een innovatie die het voor alle partijen interessant maakt. Wat willen we nog meer?”

Contactpersoon

Kristien Put

Coördinator Bedrijvig Limburg

Artikel uit publicatie