Skip to main content
  • Nieuws
  • Informatievergadering Kanaal Bossuit - Kortrijk

Informatievergadering Kanaal Bossuit - Kortrijk

  • 11/10/2017

Op 8 september heeft de Vlaamse Regering de formele startbeslissing genomen voor het ‘complexe project’ Kanaal Bossuit-Kortrijk. Het kanaal is een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding en voor de multimodale ontsluiting van de Zuid-West-Vlaamse regio. Maar wat betekent dit dossier concreet voor de regio en voor úw onderneming? Op 25 oktober geven Voka West-Vlaanderen en vzw W&Z tekst en uitleg.

Het is de doelstelling het kanaal op te waarderen en een regionaal overslagcentrum in te plannen. Om het kanaal toegankelijker te maken voor schepen met een laadvermogen van minstens 3.000 ton, moet de waterweg gemoderniseerd worden. De opwaardering wordt uitgewerkt, rekening houdende met de stedelijke en landelijke omgeving, de bedrijvigheid, het (lokaal) verkeersnet en het waterbeheer op het kanaal, het recreatief (mede-)gebruik op en rond het kanaal en de aanwezige erfgoed-, landschap- en natuurwaarden.

Deze beslissing is het startschot voor een onderzoeksfase waarin de verschillende scenario’s en alternatieven voor de opwaardering van het kanaal en de realisatie van een regionaal overslagcentrum worden uitgewerkt. Begin 2018 zal een alternatievenonderzoeksnota voorgelegd worden aan het publiek. Het onderzoek moet leiden tot het nemen van een voorkeursbesluit, eind 2018 – begin 2019. Meer informatie kan bekomen worden op de website www.kanaalbossuitkortrijk.be

Omwille van het grote belang voor de regio, organiseren Voka en vzw W&Z op woensdag 25 oktober een informatievergadering. Op deze bijeenkomst worden de opties, scenario’s en alternatieven toegelicht en kan u bij ons terecht met al uw vragen over dit dossier. Ook uw input is van belang tijdens deze avond. Via gerichte vragen willen de mensen van het studiebureau de ondernemingen actief betrekken.

De mensen van Waterwegen en Zeekanaal NV zullen de toelichting verzorgen, samen met het studiebureau THV Sweco-Arcadis.

Wanneer?

Woensdag 25 oktober, ontvangst tussen 18.30 u. en 19.00 u.
We starten stipt om 19 u. met de uiteenzetting.

Waar?

Laebens Logistics
Blokkestraat 34C
8550 Zwevegem

Interesse?

Inschrijven kan tot en met 23 oktober via mail naar matthieu.marisse@voka.be

Contactpersoon

Matthieu Marisse

Belangenbehartiging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen