Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Inflatie piekt: vrees voor nog verdere stijgingen de komende maanden

Inflatie piekt: vrees voor nog verdere stijgingen de komende maanden

  • 28/10/2021

De inflatie staat op het hoogste peil in 13 jaar. En bedrijven vrezen dat de prijsstijgingen ook de komende maanden nog zullen aanhouden, blijkt uit de recentste enquête van Voka. Dat stuwt ook de loonfactuur voor bedrijven omhoog, tot meer dan 6,6 miljard.

De inflatie is in oktober gestegen tot 4,16 procent. Dat meldt de FOD Economie. Het gaat om het hoogste niveau sinds oktober 2008, toen de inflatie 4,72 procent bedroeg.

De prijzen van basismaterialen voor ondernemingen liggen gemiddeld 16% hoger dan normaal, blijkt uit de recentste enquête van Voka bij 850 Vlaamse bedrijven.

Die gestegen inputkosten leiden tot een opwaartse druk op de prijzen. Ondernemingen geven aan dat de prijzen het afgelopen half jaar reeds met 7% gestegen zijn. Ze verwachten eenzelfde stijging in de komende 6 maanden. 
 

De combinatie van duurdere grondstoffen en hogere lonen tast onze groei aan

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka

“De fors toegenomen inputkosten zorgen voor hogere prijzen en een druk op de winstmarges van ondernemingen. Een spiraal van prijsstijgingen zou een slechte zaak zijn voor onze economie”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Sterkere loonstijgingen

De toenemende inflatie vertaalt zich via de indexering ook in sterkere loonstijgingen. De recentste vooruitzichten wijzen op een verwachte indexering van meer dan 4% in 2021-2022, en dat cijfer zal zo goed als zeker nog opwaarts bijgesteld worden. Bedrijven kijken aan tegen een extra loonfactuur van nu al zeker meer dan 6,6 miljard.

Hogere inputkosten en hogere loonkosten bedreigen de competitiviteit van onze bedrijven. Het merendeel van de bedrijven kan de kostenstijging niet of maar gedeeltelijk kan doorrekenen in hun verkoopprijzen. Daarnaast is er in andere landen geen systeem van automatische loonindexering zodat de loonstijgingen daar allicht lager zullen uitvallen. Op die manier is er een reëel risico dat we via de indexering de concurrentiepositie van onze bedrijven ondermijnen. 

 “Onze bedrijven zijn bijzonder ongerust over deze situatie. De combinatie van duurdere grondstoffen en hogere lonen tast onze groei aan”, aldus nog Hans Maertens. 

Leveringsproblemen tot zeker midden 2022

Het gebrek aan grondstoffen en de logistieke toeleveringsproblemen plaatsen ondernemingen voor hoofdbrekens. Van de bedrijven die afhankelijk zijn van toeleveringen geeft 83% aan leveringsproblemen te ondervinden. Schaarste aan materialen bij de leverancier is de belangrijkste oorzaak. De meerderheid van de ondernemingen denkt dat de toeleveringsproblemen niet voor midden volgend jaar van de baan zullen zijn.
 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice