Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

'Ik heb er zin in'

  • 28/04/2023

Een paar weken geleden mocht ik officieel ‘de sleutels’ van de Kamer in ontvangst nemen als nieuwe voorzitter van deze fantastische organisatie. Veel kans dat u zelf aanwezig was op die feestelijke voorzitterswissel en anders kan u het event nog even herbeleven aan de hand van de fotoreportage in deze Ondernemers.

Ik heb het voorbije jaar als voorzitter-elect het ongelooflijke voorrecht gehad om mijn voorganger Jo De Backer van dichtbij te mogen meemaken. Ik heb hem leren kennen als iemand die onder alle omstandigheden en in elk gezelschap honderd procent zichzelf blijft. Maar ook als een  voorzitter die als geen ander de kunst verstaat om op het juistemoment de juiste prioriteiten te  stellen.

Het zijn grote schoenen om te vullen, maar het is tegelijk ook erg fijn om na zo iemand te komen. Tussen de Kamer en de belangrijkste stakeholders van de regio is er een klimaat van open dialoog waarin het als nieuwe voorzitter aangenaam werken is. En daarvoor ben ik mijn voorganger heel erg dankbaar.

Bovendien zitten we in een regio met een ongekend potentieel. Ook dat is een comfortabele uitgangspositie. Maar dat potentieel kunnen we nooit optimaal aanboren als wij er als ondernemers alleen voor staan. Daarom leg ik in mijn beleidsverklaring als nieuwe voorzitter nogal sterk de nadruk op de kracht van de triple helix; het triumviraat van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

De tijd dat we als Kamer niet welkom waren op het Schoon Verdiep in Antwerpen, en dat ‘ondernemer’ als een soort scheldwoord klonk aan onze universiteit, ligt gelukkig ver achter ons. Dankzij de sterke visie van ons Routeplan is er een vruchtbare wisselwerking ontstaan in uiteenlopende domeinen als mobiliteit, douanebeleid en starterswerking. Om maar een paar voorbeelden te noemen: na drie jaar onderhandelen zijn de busbanen in het Antwerpse havengebied eindelijk opengesteld voor collectief bedrijfsvervoer.
En op onze Antwerp Innovation Night stonden universitaire onderzoekers en innovatieve ondernemers vorig jaar voor het eerst samen te glunderen op het podium.

‘We zitten in een regio met een ongekend potentieel. Maar dat kunnen we nooit optimaal aanboren als wij er als ondernemers alleen voor staan.’

Op die ingeslagen weg wil ik absoluut verdergaan als voorzitter. Daarom kijk ik reikhalzend uit naar de vernieuwde samenwerking tussen onze Kamer en de Universiteit Antwerpen. Uit een 360°-bevraging is namelijk gebleken dat de toenadering van de voorbije jaren door beide organisaties als erg succesvol is ervaren. Daarom is afgesproken dat we elkaar zowel op communicatief als op entrepreneursvlak meer gaan versterken. Concreet: in onze communicatiekanalen gaan we meer en op een structurele manier verwijzen naar elkaar. En onze Kamer zal haar netwerk activeren om toegepast onderzoek van de universiteit sneller en efficiënter naar de markt te brengen. Onder meer door ondernemende onderzoekers in contact te brengen met onze platformen haven en industrie.

Natuurlijk is het de bedoeling dat we de komende maanden ook al beginnen warm te draaien richting de verkiezingen van 2024. De eerste krachtlijnen van onze verkiezingsmemoranda staan al op papier. Het ordewoord hier is helderheid. We gaan onze lokale en federale overheden volgend jaar in mei ondubbelzinnig op hun verantwoordelijkheden wijzen. En hun ook duidelijk maken waar ze zich niet mee moeten bemoeien.

Dus mocht u er nog aan twijfelen: ik heb er zin in!

Andreas Pfeffer
Voorzitter

Artikel uit publicatie