Skip to main content
  • Nieuws
  • Iedereen moet zich nu voorbereiden op chaotische brexit

Iedereen moet zich nu voorbereiden op chaotische brexit

  • 16/01/2019

Nu het terugtrekkingsakkoord met ruime meerderheid is weggestemd door het Britse Lagerhuis moeten bedrijven en overheden echt een versnelling hoger schakelen in hun voorbereidingen op een chaotisch no-deal scenario. Beleidsverantwoordelijken in het VK en de EU moeten daarnaast blijven zoeken naar oplossingen om een no-deal alsnog te vermijden in de 70 dagen die nog resten.

  • Een no-deal is enorm nadelig voor onze bedrijven, want met ruwweg 27 miljard euro export is het VK onze vierde grootste afzetmarkt.
  • Iedereen dient zich nu echt voor te bereiden op een no-deal met douanecontroles en invoerheffingen.
  • Daarnaast moeten de federale en Vlaamse regeringen werk maken van een brexit-wet om voorbereid te zijn op een harde brexit.
  • Maar ook praktische maatregelen zijn noodzakelijk om congestie en lange files in onze havens te vermijden.

BrexitDe stemming in het Britse Lagerhuis van gisteren maakte de verwarring en de onzekerheid over de brexit alleen maar groter. De centrale vraag is wat er nu de komende dagen en weken nog zal gebeuren. Bedrijven worden al geruime tijd geconfronteerd met grote onzekerheid maar deze wordt zeer nijpend naarmate 29 maart – de dag waarop het VK officieel uit de EU stapt – dichterbij komt. Aangezien er maar weinig tijd rest om uit deze patstelling te komen, dient iedereen zich nu echt voor te bereiden op een no-deal met douanecontroles en invoerheffingen.
Ook in België is er op dat vlak zeker nog werk aan de winkel. Zo zijn er nog steeds heel wat bedrijven die zich te weinig bewust zijn van de gevolgen die een harde brexit met zich mee zullen brengen. Zo hebben heel wat kmo’s die momenteel handel drijven met het VK nog geen EORI nummer aangevraagd bij de douane. Dat nummer zal na de brexit noodzakelijk zijn om te kunnen blijven exporteren naar het VK. Dit geeft aan dat de brexit nog steeds niet bij elk bedrijf op de radar staat. Voka zal dan ook in de komende weken blijven inzetten op het zoveel mogelijk sensibiliseren en informeren van bedrijven, in het bijzonder kmo’s. 

Het is daarnaast cruciaal dat de federale en Vlaamse regeringen het nodige wetgevende werk verrichten om voorbereid te zijn op een harde brexit. De Nederlandse regering heeft reeds een Brexit Verzamelwet voorgelegd aan het Nederlands parlement in november vorig jaar, met alle nodige wetswijzigingen om voorbereid te zijn op een harde brexit. De federale regering, mede op vraag van Voka in de Brexit High Level Group, is nu ook een dergelijke wet aan het uitwerken. Het is belangrijk dat deze wet zo snel mogelijk goedgekeurd wordt op de ministerraad en het parlement om op een aantal domeinen juridische zekerheden te garanderen voor onze bedrijven. De erkenning van het Britse rijbewijs, het behoud van sociale rechten door Belgen die in het VK wonen en het bieden van juridische zekerheid aan de Eurostar-lijn zijn enkele zaken die aangekaart moeten worden in deze brexit-wet.

“Een no-deal kan Vlaanderen 2,5% van het BNP kosten wat neerkomt op 7 miljard euro en 28.000 arbeidsplaatsen.”

De federale en Vlaamse overheden moeten ook de noodzakelijke praktische maatregelen treffen. Om congestie en lange files in onze havens te vermijden, moeten zowel douane- als voedselveiligheidscontroles efficiënt en snel verlopen. Op dat vlak moet zeker het FAVV een tandje bijsteken: de werklast voor deze instantie zal immers exponentieel toenemen terwijl er tot op vandaag nog geen extra aanwervingen gebeurd zijn wat zeer verontrustend is. Daarnaast moet er ook geïnvesteerd worden in infrastructuur voor inspecties in de havens. Specifiek voor de controle op onverpakte goederen zouden onze havens nog niet volledig voorzien zijn van de nodige inspectie-infrastructuur. Ook hier moet er snel werk van gemaakt worden.

Ten slotte moeten de beleidsmakers in het VK en de EU alle pistes onderzoeken om alsnog een no-deal te vermijden. Een no-deal is immers enorm nadelig voor onze bedrijven. Met ruwweg 27 miljard EUR export is het VK onze vierde grootste afzetmarkt. Een no-deal kan Vlaanderen 2,5% van het BNP kosten wat neerkomt op 7 miljard euro en 28.000 arbeidsplaatsen. Daarom moet tot op de laatste dag gezocht worden naar een oplossing.

Contactpersoon

Gilles Suply

Adviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx