Skip to main content
  • Nieuws
  • Iedereen mee in het bad voor een beter milieu

Iedereen mee in het bad voor een beter milieu

  • 08/02/2019

Op het vierde Vlaamse Milieuforum stelden de werkgevers en industriefederaties Agoria Vlaanderen, essenscia vlaanderen, Fedustria, Fevia Vlaanderen, Indufed, Vlaamse Confederatie Bouw en Voka hun milieuprioriteiten voor de komende Vlaamse verkiezingen voor. Wij vatten hier de belangrijkste krachtlijnen samen.

1.   Milieuforum Iedereen moet zijn steentje bijdragen

We kunnen er niet omheen: in het milieu- en klimaatdebat zijn bedrijven vaak kop van jut. Maar de cijfers scheppen een ander beeld. De industrie heeft op milieuvlak al heel wat inspanningen geleverd. Op 16 jaar tijd werd het totale waterverbruik met 18% verminderd. Ook het aandeel vervuilende stoffen in het industrieel afvalwater vertoonde in diezelfde periode een dalende trend, met ongeveer 65% voor nutriënten (zoals stikstof en fosfor). Op vlak van CO2  is maar liefst 85% van de verminderde CO2-uitstoot te danken aan de bedrijven.

Tijdens het milieuforum spraken de bedrijven de belofte uit deze positieve trend verder te zetten door de best beschikbare en steeds evoluerende technieken te gebruiken en in te zetten op innovatie. Maar om de vooropgestelde doelen te halen, kan men niet alleen naar de bedrijven kijken. “Werk maken van een beter leefmilieu vereist teamwork, samen met burgers en overheden”, zo klonk het. 

2.    We moeten een voorloper zijn op vlak van innovatie, maar gelijke tred houden op vlak van reglementering 

Om te innoveren en op een duurzame manier te groeien, zonder vele jobs op de helling te zetten, heeft de industrie nood aan een competitief economisch kader. Nu dreigt men de Europese regelgeving in eigen land nog strikter te maken – het zogenaamde ‘goldplating’. Maar zonder Europees gelijk speelveld zal de concurrentiekracht van de bedrijven in ons land lijden door te stringente voorwaarden in België ten opzichte van de ondernemersvoorwaarden in andere Europese landen. 

3.    Laat het hokjesdenken achterwege, ga voor een integrale visie

Daarnaast vragen de werkgevers- en industrie-organisaties dat Vlaanderen het hokjesdenken achterwege laat en een integrale visie hanteert: “We hebben nood aan een visie die richting geeft over de verschillende milieudoelstellingen heen, binnen een leefbaar economisch kader en waarbij iedereen werkt aan duidelijk vastgelegde prioriteiten. Dit moet helpen om het uiteindelijke streefdoel – de kwaliteit van ons leefmilieu verder verbeteren – efficiënter te realiseren.”

4.    Maak werk van administratieve vereenvoudiging en digitalisering

Ten slotte hoopt men dat de komende jaren verder gewerkt wordt aan administratieve vereenvoudiging en digitalisering waarbij overheden op een slimme manier gebruik maken van de beschikbare data zodat het ‘only once’-principe werkelijk een feit wordt en bedrijven slechts eenmalig dezelfde informatie moeten overmaken aan de overheid.

Contactpersoon

Ellen Vanassche

Adviseur Milieu & Klimaat

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez