Skip to main content
Map

Iedereen beweegt met IPitup

  • 14/06/2019

Miel Vanhaverbeke, bestuurder van IPitup en Maarten Thysen, co-founder, zijn niet aan hun proefstuk als het gaat over ondernemen. Beiden hadden al heel wat watertjes doorzwommen toen ze op een blauwe maandag het idee kregen om IPitup op te richten. Met dat bedrijf mikken ze op iedereen die nog niet veel beweegt.

Tekst: Sus Bergmans & Marlies Vanthuyne – foto’s: Dirk Leemans

Focus op wie nog niet beweegt

“Mensen die al sporten tot meer beweging motiveren, is niet moeilijk”, zeggen Miel en Maarten, “maar wie nog niet beweegt uit zijn zetel krijgen, is een pak lastiger. Daarom hebben we na veel gesprekken met allerlei stakeholders een laagdrempelig totaalprogramma uitgedacht dat we sinds een goed jaar met succes in de markt zetten.” Maarten heeft na zijn sportopleiding en studie kinesitherapie een sportpraktijk opgericht in Leuven. Hij begeleidt ook topsporters van o.m. de nationale ploegen judo, atletiek en zeilen. Miel is eveneens een sportkotter en heeft van thuis uit het ondernemersbloed in de aderen. Verder deed hij ervaring op in de gezondheidssector en is hij expert op vlak van sportinfrastructuur en –materialen. Het idee om met IPitup te starten, groeide even toevallig als spontaan. Toen ze naar hun spelende kinderen op een speelpleintje aan het kijken waren, stelden ze vast dat de volwassenen daar maar wat lagen te niksen of op hun telefoon zaten te kijken. Ze stelden zich de vraag hoe ze konden zorgen dat ook zij zouden bewegen.

Ipitup

Een beweegbank met een totaalprogramma

Maarten en Miel bedachten de beweegbank. “De bank ziet er op het eerste gezicht uit als iets waar je gewoon op kan gaan zitten, maar er is veel meer mee mogelijk. De IPitup-beweegbank is zo geconstrueerd dat je een samenhangend pakket aan oefeningen kan uitvoeren. Zo werk je aan een sterker en beter uitgebalanceerd lichaam en doe je aan blessurepreventie. Wij noemen dat ‘IPpen’. De beweegbank wordt ook niet zomaar ergens neergezet, het maakt deel uit van een beweegpakket. Met de virtuele begeleider van de app kan je een individueel programma volgen. Dat past zich ook aan in functie van het profiel en de vorderingen van elke gebruiker. Maar IPitup voorziet ook de opleiding van een coach die gebruikers op maat begeleidt. Omdat sommige mensen liever in groep bewegen zijn er ook IPitup-ambassadeurs. Zij helpen buurtbewoners, vrienden of collega’s verder om te bewegen,” vertelt Miel. “De app geeft op de eerste plaats een aangepast beweegprogramma. Maar de data levert ook gegevens die interessant zijn voor onze klanten. Zo kunnen zij evalueren of een toestel al dan niet veel wordt gebruikt. Als dat gebruik laag is, dan zoeken we naar redenen en stimulansen om het te verhogen. We hebben ook mobiele beweegbanken zodat een gemeente of bedrijf eerst kan testen of een bepaalde locatie geschikt is of niet vooraleer ze vast te plaatsen,” vult Maarten aan.

Op weg naar internationale doorbraak

“Meestal wordt zo’n beweegbank ook geplaatst als onderdeel van een ruimer programma,” zegt Miel. “Onze eerste beweegbanken plaatsten we voor de stad Leuven in het kader van haar projectoproep ‘Leuven, een Vitale Stad’ en Tofsport. Voor ons was dat als bedrijf de lancering. Niet veel later werd de beweegbank tot sportinnovatie benoemd door Sport Vlaanderen en hebben we ons product voorgesteld aan de Voka Health Community. Vanaf toen ging het snel. Het Voka Bryo-programma was voor ons erg nuttig. We hebben geleerd dat je niet moet blijven nadenken maar doen en vanuit de praktijk leren en verder ontwikkelen. Intussen staan er meer dan 30 beweegbanken verspreid over Vlaanderen en ook enkele in Nederland. Er komen zelfs vragen uit Denemarken, Spanje en Duitsland, maar we willen daarvoor de nodige tijd nemen en de juiste partners zoeken. Bovenal willen we dat de visie van IPitup overeind blijft.”

Intussen staan er meer dan 30 beweegbanken verspreid over Vlaanderen en ook enkele in Nederland. Er komen zelfs vragen uit Denemarken, Spanje en Duitsland.

Miel Vanhaverbeke

“Onze klanten zijn heel divers. Het zijn zowel gemeentebesturen, scholen als bedrijven of woonzorgcentra die in ons product geïnteresseerd zijn”, aldus Maarten. “Sommige klanten voorzien zelf beloningssystemen om het gebruik te stimuleren. Zo voorziet Decathlon Hasselt, waar een viertal beweegbanken in de buurt staan, 400 extra punten voor mensen die de app opladen. Een ander bedrijf stort 1 euro voor een goed doel voor elke medewerker die met de app aan de slag gaat. Bedrijven plaatsen de toestellen soms ook bewust op de rand van hun terrein zodat ook de buurtbewoners ze kunnen gebruiken.”

Proeftuinen in Nederland

Essentieel voor het IPitup-concept is de permanente co-creatie met klanten, gebruikers en andere betrokkenen. Daarom speelde het bedrijf in op een oproep van het Interregproject CrossCare. Dat project wil producten en diensten in de zorgsector beter afstemmen op de noden van gebruikers. Voor de beweegbank zoeken ze naar opportuniteiten en strategieën om de beweegbank nog toegankelijker te maken en beter af te stemmen op de behoeften van ouderen. Vanuit de regio Leuven is de organisatie InnovAge partner in dat project. InnovAge begeleidt bedrijven om zorginnovaties, zowel producten als diensten, te testen en verder te ontwikkelen samen met alle stakeholders. In het IPitup project brengen we zowel de eisen en wensen van de ouderen in kaart als die van lokale overheden, zorgorganisaties en coaches.

ipitup

Wil Rijnen, projectcoördinator van InnovAge legt uit: “Voor IPitup hebben we twee proeftuinen opgezet in Nederland (Eindhoven en Roosendaal) en twee in Vlaanderen (Leuven en Turnhout). De partners van het project CrossCare zorgen ervoor dat in elk van die regio’s een kwaliteitsvolle testsetting beschikbaar is. Daardoor krijgt IPitup de kans om de specifieke verwachtingen te leren kennen van de doelgroep ouderen, maar ook om kennis te maken met de Nederlandse context en ouderenzorg. We onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn aan de beweegbank zelf, aan de app, de opleiding van of begeleiding door coaches en ambassadeurs, het benaderen van potentiële klanten aan de andere kant van de grens…”

“Alleen al het indienen van zo’n project bij CrossCare was voor ons heel nuttig”, zegt Maarten. “Het verplichtte ons om goed na te denken waar we naartoe wilden met ons product en bedrijf.”

“Alleen al het indienen van zo’n project bij CrossCare was voor ons heel nuttig. Het verplichtte ons om goed na te denken waar we naartoe wilden met ons product en bedrijf.”

Maarten Thysen

Een toekomst in volle beweging

De droom van Maarten en Miel is duidelijk. Zij willen de slogan van de WHO (World Health Organisation) waarmaken: ‘Een leven lang bewegen’. Zij zien al een beweegnet ontstaan waarbij beweegbanken overal in de publieke ruimte te vinden zijn, vergelijkbaar met het fietsknooppuntennetwerk. “Die gebruiker is en blijft essentieel voor ons. Daarom denken we ook aan een virtueel platform waar de gebruiker permanent data kan raadplegen, zijn eigen programma kan bijsturen en goede ervaringen/praktijken kan delen met andere gebruikers. Via dat platform kan het bedrijf ook bruikbare feedback ontvangen, waarmee ze hun product weer kunnen verbeteren. In overleg met imec denken we eraan sensoren te plaatsen op de beweegbanken zodat we ook zicht krijgen op de activiteit van gebruikers die niet met de app werken. Zo hebben de klanten nog duidelijkere cijfers over het rendement van hun investering,” vertelt Miel.

iptipup

IPitup is een uitstekend voorbeeld van hoe een goed idee op enkele jaren tijd tot een mooi bedrijf ontwikkelt dat zelfs snel naar de internationale markt kan.

Ann Schevenels, gedeputeerde van economie en innovatie

“Ook op het vlak van beloningssystemen kan er nog van alles bedacht worden. We merken alleszins een zeer grote interesse vanuit diverse hoeken. Er is nog veel marge om tot een echte beweegcultuur te komen zoals bv. in Scandinavië. Daar gaan bedrijven extra verlof toekennen in functie van het beweegprogramma dat je als medewerker volgt. Ook verzekeraars hebben er alle belang bij dat hun leden fit en gezond blijven. We zijn momenteel in gesprek met een groot Belgisch bedrijf dat een partnerschap wil aangaan. De toekomst is nog in volle beweging “, zeggen Miel en Maarten met een enthousiaste lach op het gezicht.

 

www.ipitup.be

iptipup

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie juni 2019.

Contactpersoon

Astrid De Man

Duurzaam Ondernemen

Proximus