Skip to main content
  • Nieuws
  • Iedereen aan de slag - de krapte voorbij!

Iedereen aan de slag - de krapte voorbij!

  • 16/11/2018

De Vlaamse arbeidsmarkt gaat gebukt onder krapte. Vele en soms lang openstaande vacatures dwingen ondernemingen om bijzonder creatief te werk te gaan in het vinden en binden van mensen. Zelfs vacatures waarvoor geen opleiding nodig is, krijgen bedrijven niet ingevuld. Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, pleit in de Voka Paper 'Iedereen aan de slag, de krapte voorbij' voor de invoering van een gerichte 'jobstimulans'. "Het verschil tussen bruto en netto moet kleiner worden voor de laagste lonen, zodat werken aantrekkelijker wordt", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, vandaag in een interview met De Tijd.

Ondernemingen hebben steeds meer problemen oVoka Paperm hun vacatures ingevuld te krijgen. Het probleem is zo groot zelfs dat bijna één op twee ondernemingen vreest dat dit een rem op de groei zal betekenen. De komende legislatuur zullen ruim 380.000 jobs in Vlaanderen moeten vervangen worden omwille van de babyboomgeneratie die uitstapt. Daar tegenover staat dat jongeren alsmaar later en minder de arbeidsmarkt op komen. Toch zijn het heus niet de jongeren alleen die achterblijven. Van de laaggeschoolden is slechts de helft aan het werk en onze loopbanen blijven nog steeds tot de kortste van Europa behoren. 

Ten gronde is in Vlaanderen van de mensen op beroepsactieve leeftijd een kwart niet aan het werk. Die groep bestaat uit werklozen maar vooral uit niet-beroepsactieven die noch werkend noch werkzoekend zijn. Het gaat over laaggeschoolden, mensen met een beperking, langdurig zieken, mensen van allochtone afkomst, vrouwen, ouderen, jongeren… Die groepen moeten we aan de slag krijgen, bijzondere aandacht moet daarbij uitgaan naar het gebrek aan scholing dat als een rode draad door de huidige niet werkende groepen loopt. 

We kunnen meer groeien en iedereen een zinvolle job bieden, als we inzetten op maatregelen die werken aanmoedigen (wortel) en niet werken ontmoedigen (stok). Om dat te kunnen doen, en een bredere waaier van potentiële werknemers te bereiken, moeten we veel meer dan vandaag weten wie ze zijn, wat hen motiveert, welke studie of ervaring ze hebben, wat hun achtergrond is, … Een effectieve aanpak van wortel en stok voor inactiviteit start immers met een goede analyse. 
De activering moet niet enkel verbreden naar nieuwe groepen. Het activeringsbeleid zelf moet ook aangepast worden. Zo is een totaalaanpak over alle overheden en beleidsdomeinen noodzakelijk willen we communicerende vaten vermijden. De aangescherpte controle en de daling van de werklozen vertaalde zich immers de laatste jaren in een gedeeltelijke toename van langdurig zieken en bijstandsgerechtigden. Controle en opvolging blijken niet overal even consequent en prioritair te zijn.

Tot slot volstaat het niet om enkel in te zetten op een versterkte regie, controle en opvolging. De werklozen en niet-beroepsactieven moeten ook gestimuleerd worden om te willen werken. Velen onder hen zijn al jaren niet meer aan het werk of hebben nooit gewerkt. Ze zijn veelal laaggeschoold en lopen vast in de vele inactiviteitsvallen. Vlaanderen kan daarbij zijn autonomie aanwenden met een Vlaamse ‘jobstimulans’ voor de laagste lonen. Een Vlaamse jobstimulans zorgt er zo voor dat werken voor mensen uit deze looncategorie rendabeler wordt waardoor ze sneller aan de slag zullen gaan, zonder dat de loonkost voor werkgevers verhoogt. 

Lees de Voka Paper 'Iedereen aan de slag, de krapte voorbij' hier.

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant