Skip to main content

Iedereen aan boord

  • 27/06/2019

‘Iedereen aan boord’, zo heet het akkoord dat de sociale partners afsloten in de schoot van de SERV. Hierin staan een aantal voorstellen die de krapte op de arbeidsmarkt moeten oplossen en meer mensen aan de slag moeten krijgen. En dat is hoognodig, want ondernemingen vinden onvoldoende geschikt personeel, en nog te veel mensen die zouden kunnen werken, doen dat niet. De sociale partners stellen als doel de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 80%, vandaag is dat 75%. Het is een goede zaak dat iedereen hier nu zijn schouders onder zal zetten. Hieronder de vijf voorstellen:

  1. De Vlaamse Jobstimulans invoTeamworkeren. Die moet ervoor zorgen dat mensen, in het bijzonder in lagere lonen, netto meer overhouden zonder de competitiviteit van de ondernemingen in het gedrang te brengen. Het is immers net in deze lagere lonen dat de werkloosheids- en inactiviteitsvallen nog groot zijn en mensen inactiviteit verkiezen boven een betaalde job. 
  2. De bestaande RSZ-kortingen voor jongeren en ouderen behouden. En dit zonder voorwaarde of condities naar opleiding of werkbaar werk. Meer zelfs, de bestaande aanwervingspremie voor langdurig werkzoekende die vandaag niet succesvol is, moet omgezet worden naar een RSZ-korting omwille van eenvoud en transparantie voor de werkgevers.
  3. Naar een breed en diepgaand activeringsbeleid. Dit vraagt een hertekening en splitsing van de rollen die VDAB vandaag opneemt (regie en actor): die moet in kaart brengen wie vandaag niet werkt en hoe die groep aan het werk gekregen kan worden. Er moet meer jobmobiliteit komen tussen de regio’s, meer economische migratie en nog meer samenwerking met allerhande actoren op het terrein om elkeen maximaal aan het werk te stellen. 
  4. Werk maken van doorstarttrajecten en transitiepools. Doel is dat werknemers als ze nog in dienst zijn, preventief en anticiperend elders ervaring kunnen opdoen. Zo wordt hun inzetbaarheid verhoogd. Daarnaast moeten de recent gelanceerde werkbaarheidscheques verankerd worden. Die helpen ondernemingen in het opstellen en bijsturen van hun beleid inzake werkbaar werk. 
  5. Levenslang leren en duaal leren stimuleren. Dit vraagt een gestructureerde aanpak, meer budget voor incentives als het Vlaams OpleidingsVerlof, meer prikkels in de financiering van het hoger onderwijs voor levenslang leren en meer studierichtingen in duaal leren.

Lees hier het volledig SERV-akkoord en de bijlage.

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd