Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Huidig voorstel over opleiding tijdelijk werklozen zal niet gewenste impact hebben

Huidig voorstel over opleiding tijdelijk werklozen zal niet gewenste impact hebben

  • 22/06/2020

De federale regering wil dat werknemers die zich in tijdelijke werkloosheid om economische redenen bevinden twee dagen opleiding per maand volgen. Voka deelt de doelstelling om in te zetten op opleiding maar het huidig voorstel zal niet de noodzakelijke impact hebben. 

In het actuele voorstel over de overgang tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, zou een nieuwe voorwaarde worden toegevoegd: dat de werkgever voortaan in het ondernemingsplan moet opnemen dat bedienden in tijdelijke werkloosheid twee vormingsdagen per maand worden aangeboden

Voka deelt de doelstelling om op elk ogenblik van de loopbaan, ook tijdens periodes van rust, in te zetten op opleiding. Er moet immers vermeden worden dat de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot via het stelsel van tijdelijke, economische werkloosheid. Maar het voorstel dat nu voorligt zal niet de gewenste impact hebben. 

Het zou in eerste instantie aan de VDAB en niet aan de werkgever moeten zijn om een opleidingsaanbod te formuleren

Veronique Leroy

Opleiding wordt administratieve etappe

Zo is het vreemd dat opleiding beperkt zou blijven tot bedienden, want ook arbeiders zijn gebaat met opleiding. Er wordt in dit opleidingsverhaal geen regisseur aangeduid die de goede werking van de volledige arbeidsmarkt beoogd. Opleiding wordt gereduceerd tot een bijkomende formele, administratieve etappe die elke individuele werkgever moet afvinken. En het is daarenboven  onduidelijk wat de verantwoordelijkheid is van de werknemers. 

Voka is ervan overtuigd dat deze doelstelling op een betere manier kan worden gerealiseerd. In eerste instantie moeten er gestructureerde acties genomen worden gericht op de tijdelijke werklozen die het meest gebaat zijn met opleiding en/of het grootste risico lopen langdurig in deze situatie te verblijven (bijvoorbeeld in de luchtvaarsector, evenementenindustrie, horeca, …). Enkel door een gerichte actie zal er een maximaal gewenst effect zijn op de groepen die het het meest nodig hebben.

Werkgevers niet extra belasten

Zo’n helikopteraanpak kan je niet laten verlopen via de individuele werkgever. De regering vergist zich door de werkgevers in deze uitdagende Covid-19-tijden op te zadelen met administratieve formaliteiten. We zouden wat dit punt betreft werkgevers eerder moeten ontlasten en ondersteunen in plaats van te belasten

Werkgevers kunnen zeker ook inzetten op opleiding van tijdelijke werklozen maar dit gebeurt beter in een ondersteunende aanpak met hulp vanuit de HR-markt, de VDAB, economische steunmaatregelen gericht op transitie enzovoort. Een formele verplichting van twee dagen zegt trouwens niets over de richting, het nut, de kwaliteit van de opleiding. 

Laat hen zich inschrijven bij de VDAB

Concreet stelt Voka voor dat tijdelijk werklozen zich uiterlijk na twee maanden moeten inschrijven bij de VDAB  zodat die hen een opleidingsaanbod kan doen. Op deze manier moet de tijdelijke werkloze een redelijk opleidingsaanbod opnemen en aanvaarden als het wordt aangeboden.

Het is dus in eerste instantie aan de gewestelijke bemiddelingsdienst, en niet aan de werkgever, om een opleidingsaanbod te formuleren, op te volgen en te begeleiden. Uiteraard kan ook de werkgever zelf ook opleidingssuggesties formuleren. 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice