Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Huidig pensioenakkoord is een mager beestje”

“Huidig pensioenakkoord is een mager beestje”

  • 10/07/2023

persbericht

Voka – KvK Limburg is niet omvergeblazen van het bereikte pensioenakkoord. Deze pensioenhervorming is slechts één kleine stap naar een betere betaalbaarheid van de vergrijzingskosten. Er zullen nog verschillende pensioenhervormingen nodig zijn. Het huidige pensioenakkoord is vooral nadelig voor werkenden die sparen voor hun aanvullend pensioen. Ze zien de bijzondere bijdrage op hun bijeengespaarde kapitaal verdubbelen. “Dit akkoord is een doorslagje van wat eerder dit jaar al op tafel lag. De regering pakt dan wel voorzichtig de ambtenarenpensioenen aan, toch blijven heel wat heilige huisjes onaangeroerd.  De hogere fiscale lasten voor de mensen die gespaard hebben in de tweede pensioenpijler zijn onbegrijpelijk. De regering zoekt opnieuw geld bij de werkenden, ondernemers en spaarders om de eerste pensioenpijler te financieren”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

De regering bereikt een pensioenakkoord waardoor er ingegrepen wordt in de vergrijzingskosten. Tegenover de verwachte grote stijging aan pensioenuitgaven (+ 2,2% BBP tegen 2070) komt deze hervorming te mager uit. Deze besparingsinspanning in de pensioenen bedraagt ongeveer 10% van wat op termijn noodzakelijk is. Er zullen dus nog heel wat pensioenhervormingen moeten volgen in de komende jaren.

“De regering hervormt de gelijkgestelde periodes niet. Tal van thematische verloven blijven gelijkgeschakeld met periodes van effectief werk om de minimumdrempel van 20 jaar werk te berekenen.  Voor ons moet in een echte pensioenhervorming de pensioenleeftijd mee evolueren met de levensverwachting. Daar is de politiek vandaag nog niet klaar voor. Aan een aantal parameters wordt wat gesleuteld, maar een echte pensioenshift is dit allerminst”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Bemoeilijkt vergoeden toptalent

Een deel van het pensioenakkoord wordt betaald door de fiscale lasten te verhogen op het bijeengespaarde bedrag in de tweede pensioenpijler. Op die manier treft de regering wie via de weg van de tweede pensioenpijler geld opzijzet voor de oude dag. De regering laat de maatregel pas ingaan vanaf 2028 en respecteert zo het afsprakenkader dat de sociale partners overeen kwamen. Maar het is opnieuw een maatregel die het vergoeden van (top)talent in Vlaanderen en Limburg zal bemoeilijken.

“Als deze pensioenhervorming de maatstaf is van een fiscale hervorming, dan vraagt ​
​Voka – KvK Limburg om in de fiscaliteit geen enkele maatregel meer te nemen die Limburgse bedrijven extra op kosten jaagt. Het idee dat binnen regeringskringen circuleert om de werkgevers ook te laten opdraaien voor de tweede maand ziekte van een werknemer is absoluut onaanvaardbaar”, besluit Johann Leten.

Contactpersoon