Skip to main content
Map

How to: fusies en overnames

  • 28/08/2019

Wanneer je als onderneming je activiteiten wil uitbreiden naar het buitenland, kan je ervoor kiezen om een fusie of overname te doen. Hoe sneller je wil groeien in het buitenland, hoe interessanter het wordt om hiervoor te kiezen.

kadertje bij how to bl september

Stap 1: Wat?

Fusies en overnames worden vaak gebruikt als synoniemen maar er is een subtiel verschil tussen de twee concepten. Een fusie is het samensmelten van twee of meerdere bedrijven tot één bedrijf. Een overname is de werving van een bedrijf door het ander bedrijf. Hetgeen beide begrippen gemeenschappelijk hebben, is dat het beide mogelijkheden zijn om snel internationaal te groeien aangezien je gebruikmaakt van bestaande structuren in het buitenland. Bovendien zijn het beide de meest gangbare methodes om uit te breiden naar het buitenland.

Beide zijn een manier om snel internationaal te groeien aangezien je gebruik maakt van bestaande structuren in het buitenland.

Stap 2: Hoe?

Een fusie of overname tot een goed einde brengen is niet gemakkelijk. Vaak worden er factoren over het hoofd gezien. Daarom is het belangrijk dat je een degelijk uitgevoerd ‘due diligence’ onderzoek doet waarbij je de juistheid van de gegeven informatie van de buitenlandse partner/verkoper nagaat. Dit kan op juridisch, financieel, fiscaal en commercieel vlak. Op deze manier kan de onderneming de risico’s van een fusie of overname beter inschatten en zelfs verminderen, alsook de mogelijke kansen ervan in beeld brengen. Fusies en overnames in een internationaal kader zijn namelijk vaak nog uitdagender dan lokaal.

Stap 3: Alternatieven?

Naast fusies en overnames zijn er ook nog twee andere mogelijkheden om een buitenlandse markt te betreden. Zo kan je ervoor kiezen om een nieuwe bedrijfsvestiging te openen in het buitenland of om te werken met partners in het buitenland. Elke optie heeft zijn voor- en nadelen. De keuze zal afhankelijk zijn van de markt, het product, het doel en de interne mogelijkheden van de onderneming