Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Nieuws
 • Hotline én aanspreekpunt voor jouw vragen

Hotline én aanspreekpunt voor jouw vragen

 • 04/03/2020

Om jouw bedrijf zo goed mogelijk te adviseren over de aanpak van het coronavirus, heeft Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen een hotline geactiveerd. Ondernemersadviseur Astrid Vanbever is hét aanspreekpunt voor jouw vragen, voor ondernemingen in de regio Mechelen en Kempen. 

0800 30 232: dat is het nummer dat je kan bellen als je vragen hebt over het coronavirus, specifiek voor jouw onderneming. Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen heeft de hotline op 4 maart geactiveerd. We willen hiermee vooral onze bedrijven ontzorgen. Ondernemersadviseur Astrid Vanbever is hét aanspreekpunt voor jouw vragen, voor ondernemingen in de regio Mechelen en Kempen.

Mag ik een werknemer verplichten thuis te blijven als ik vermoed dat hij besmet is? Hoe kan ik mijn bedrijf beschermen op de werkvloer? Wat als ik mijn activiteiten tijdelijk moet stopzetten door een gebrek aan bevoorrading? Het zijn maar enkele van de vele vragen dat je mogelijk kan hebben. Onze adviseur zal jouw zo goed mogelijk verderhelpen.

Bekijk hieronder zeker de 10 meest gestelde vragen over de impact van het coronavirus op jouw onderneming.

1. Hoe kan ik mijn bedrijf beschermen op de werkvloer?

In januari heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van een nieuw coronavirus uitgeroepen als een 'wereldwijde noodsituatie op het gebied van volksgezonheid'. Dit wil zeggen dat het risico groot is dat de coronavirusziekte (COVID-19) zich naar andere landen verspreidt. 
Bedrijven en werkgevers moeten een rol spelen om de verspreiding van deze ziekte te stoppen. Er zijn enkele eenvoudige en goedkope voorzorgsmaatregelen ter preventie van virussen zoals het coronavirus en de seizoensgriep:

 • Zorg ervoor dat jouw werkplekken schoon en hygiënisch zijn. Zo moeten bureaus, tafel, toetsenborden, ... regelmatig schoongemaakt worden met desinfectiemiddel

 • Spoor iedereen aan de handen meermaals per dag met water en zeep te wassen. Je kan dit bijvoorbeeld doen door posters op te hangen

 • Voorzie papieren zakdoekjes voor wie een loopneus heeft of moet hoesten en niezen
 • Zorg ook dat deze tissues in een gesloten vuilbak kunnen weggegooid worden
 • Spoor personen met symptomen van luchtwegaandoeningen aan om thuis te werken

 
Het volledige advies van de WHO voor bedrijven vind je op de website van VLAIO.
 
Een belangrijke vraag? Je kan het CrisisCentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO) bereiken op 02 217 0 112 of via ccvo@vlaanderen.be.
 
Meer informatie vind je ook op de federale website

Bron: VLAIO

 

2. Wat als ik mijn activiteiten tijdelijk moet stopzetten door een gebrek aan bevoorrading?

Fabrieken in China zijn stilgelegd om de uitbraak van het virus in te dammen, en dat voelen we tot bij ons. In een aantal bedrijven kunnen werknemers momenteel hun job niet uitoefenen omdat levering tijdelijk niet meer gegarandeerd is. 

Minister van Werkgelegenheid Nathalie Muylle bevestigde dat dit als overmacht wordt beschouwd. Je hoeft dan het loon van de medewerkers in kwestie niet door te betalen, zij krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de plaats. De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus geldt voorlopig tot 31 maart 2020.

Hoe vraag je de tijdelijke werkloosheid aan?

Je dient een elektronische kennisgeving tijdelijke werkloosheid - overmacht in bij je lokale werkloosheidsbureau met deze info: 

 • de datum waarop de werknemer niet meer kon werken;
 • de aard van de overmacht: ‘coronavirus’;
 • een bewijs dat de werkloosheid een link heeft met het coronavirus;
 • de voorziene werkloosheidsduur;
 • de identiteit van de betrokken werknemer.
3. Moet ik het loon betalen van een werknemer die in het buitenland in quarantaine zit en dus niet kan werken?

Mogelijk strandt een werknemer in het buitenland, bijvoorbeeld omdat zijn vlucht of treinreis geannuleerd is of omdat hij de stad niet meer uit mag. In zulke gevallen is er opnieuw sprake van overmacht en heeft hij recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Hetzelfde geldt als de werknemer na repatriëring in quarantaine wordt geplaatst.

4. Wat met loon als een werknemer besmet geraakt?

Belandt je werknemer in het ziekenhuis of moet hij ziek thuis blijven, dan gelden de regels zoals bij elke ander ziekteverzuim. Als werkgever betaal je hem gedurende 1 maand gewaarborgd loon. Is de medewerker langer buiten strijd, dan krijgt hij een ziekte-uitkering na die eerste maand. 

5. Moet ik preventieve maatregelen nemen voor de veiligheid van de werknemers?

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor je werknemers. Daarom moet je ook preventief handelen, en garanderen dat je werknemers veilig kunnen werken.

Laat je waar nodig bijstaan door uw arbeidsarts/preventieadviseur. Samen met de arbeidsgeneeskundige dienst stel je vast welke richtlijnen en preventieve maatregelen aan de orde zijn om de impact van het coronavirus op de werkplaats te beperken. De werknemer moet jouw instructies opvolgen. Zo kan je van de werknemers eisen dat ze persoonlijke hygiënemaatregelen naleven.
Zorg in hoofdzaak voor een goede communicatie met de werknemers, om samen te zorgen voor veilige werkomstandigheden.

6. Mag ik een werknemer verplichten thuis te blijven als ik vermoed dat hij besmet is?

Als werkgever kun je een werknemer de toegang tot de werkvloer niet weigeren op basis van vermoedens. Je kunt de medewerker in kwestie vragen om zich, met het oog op de veiligheid van de collega’s, te laten onderzoeken, maar die is niet verplicht daarop in te gaan.

Om het risico op besmetting te verkleinen, kun je wel tot een akkoord komen met een bediende om tijdelijk te werken van op een andere plek. Van thuis uit, bijvoorbeeld. Staat de werkplek duidelijk vermeld in de arbeidsovereenkomst? Dan heb je het uitdrukkelijk akkoord nodig van de betrokken werknemer.

7. Mag ik mijn medewerkers nog uitsturen op dienstreizen?

Je moet onnodige dienstreizen vermijden en de werknemer wijzen op de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid.
 
Bij het organiseren van dienstreizen naar het buitenland moet je zeker letten op het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken. Bij negatief reisadvies raden we af om werknemers uit te zenden naar de betrokken gebieden.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) geeft een dagelijkse update over de stand van zaken in de Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. 

8. Welke impact heeft het Coronavirus op internationale beurzen?

Heel wat grote internationale beurzen nemen hun voorzorgsmaatregelen. Een aantal worden ook uitgesteld of afgeschaft. 

Op de website van Flanders Investment and Trade kan u de laatste updates volgen.

9. De school van de kinderen van een werknemer sluit, kan ik dan ook tijdelijke werkloosheid inroepen?

Nee, in deze situatie moet je werknemer opvang voorzien en belet dit hem niet noodzakelijk om te werken. Voor deze gevallen is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dus niet mogelijk.

Vindt je werknemer geen oplossing en moet hij zelf thuis blijven, dan kan hij hiervoor familiaal verlof nemen. Per jaar heeft een voltijdse werknemer recht op tien onbetaalde dagen.

10. Is het veilig om goederen of brieven uit China te ontvangen?

Ja, het coronavirus overleeft niet lang op objecten.

De Wereld Gezondheidsorganganisatie (WHO) verzamelde info over deze en andere broodjeaapverhalen.

Contactpersonen

Astrid Vanbever

Ondernemingsadviseur

Wim Brillouet

Manager Belangenbehartiging & Woordvoerder